Εύρεση και κοινοποίηση μερών με χρήση κωδικών plus

Οι κωδικοί plus λειτουργούν ακριβώς όπως οι οδοί. Όταν δεν διατίθεται διεύθυνση για ένα μέρος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό plus, για να βρείτε ή να μοιραστείτε ένα μέρος στους Χάρτες Google, όπως το σπίτι ή η επιχείρησή σας.

Ένας κωδικός plus περιλαμβάνει:

  • 6 ή 7 γράμματα και αριθμούς
  • το όνομα μιας πόλης

Ακολουθεί ένα παράδειγμα κωδικού plus: X4HM+3C, Κάιρο, Αίγυπτος

Εύρεση του κωδικού plus για ένα μέρος

  1. Στο τηλέφωνο ή το tablet Android, ανοίξτε την ιστοσελίδα των Χαρτών Google για κινητά ή την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες Google.
  2. Αγγίξτε παρατεταμένα ένα μέρος, για να τοποθετήσετε μια πινέζα στους Χάρτες Google.
  3. Στο κάτω μέρος, πατήστε τη διεύθυνση ή την περιγραφή.
  4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω, για να βρείτε τον κωδικό plus, για παράδειγμα 8439VCW3V+PG.

Σημειώσεις:

  • Οι κωδικοί plus δεν εμφανίζονται σε ορισμένες χώρες.
  • Ενδέχεται να εμφανιστεί κάποιος κωδικός plus χωρίς πόλη. Αντί για το όνομα πόλης, θα προστεθεί ένας κωδικός περιοχής στην αρχή του κωδικού plus, για παράδειγμα 7GXHX4HM+3C.

Εύρεση μέρους με χρήση κωδικών plus

Για να αναζητήσετε ένα μέρος χρησιμοποιώντας έναν κωδικό plus, χρησιμοποιήστε τον κωδικό plus όπως θα χρησιμοποιούσατε μια διεύθυνση.

  1. Στο τηλέφωνο ή το tablet Android, ανοίξτε την ιστοσελίδα των Χαρτών Google για κινητά ή την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες Google.
  2. Στο επάνω μέρος, πατήστε στο πλαίσιο αναζήτησης και πληκτρολογήστε τον κωδικό plus.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό plus με μια πόλη, παράδειγμα X4HM+3C, Κάιρο, Αίγυπτος, ή με έναν κωδικό περιοχής, παράδειγμα 7GXHX4HM+3C. Όταν βρίσκεστε κοντά σε ένα μέρος, δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνετε τον κωδικό περιοχής. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναζητήσετε το μέρος X4HM+3C.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κωδικούς plus.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;