Ladda ned områden och navigera offline

Om du ska åka till en plats där internet är långsamt, mobildata är dyrt eller du inte kan koppla upp dig alls kan du spara områden från Google Maps på din mobil eller surfplatta och använda dem offline.

Obs! I vissa regioner går det inte att ladda ned offlinekartor på grund av avtalsbegränsningar, språkstöd, adressformat eller andra orsaker.

Steg 1: Ladda ned en karta för användning offline

Tips! Du kan spara kartor på din enhet eller på ett SD-kort. Om du ändrar hur kartorna sparas måste du ladda ned kartan igen.

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Kontrollera att du är ansluten till internet och inloggad på Google Maps.
 3. Sök efter en plats, till exempel Linköping.
 4. Tryck på platsens namn eller adress längst ned följt av tryck på Mer Mer följt av Ladda ned offlinekarta. Om du söker efter en restaurang eller liknande trycker du på Mer Mer följt av Ladda ned offlinekarta följt av Ladda ned.

Spara offlinekartor på ett SD-kort

Som standard laddas offlinekartorna ned till enhetens interna lagringsutrymme, men du kan ladda ned dem till ett SD-kort i stället. Om enheten har Android 6.0 eller senare kan du bara spara områden på ett SD-kort som har konfigurerats för bärbar lagring. Ta hjälp av telefonens tillverkare om du vill veta hur du konfigurerar SD-kortet.
 1. Sätt i ett SD-kort i din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Öppna Google Maps-appen Maps.
 3. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Offlinekartor.
 4. Tryck på Inställningar Inställningar högst upp till höger.
 5. Tryck på Enhet följt av SD-kort under Lagringsinställningar.

Steg 2 (valfritt): Spara batteri och mobildata

Du kan konfigurera offlinekartor och fortfarande använda andra appar med mobildata.

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Inställningar Inställningar följt av aktivera Endast Wi-Fi.

Välj en egen karta

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Offlinekartor.
 3. Tryck på Välj en egen karta.
 4. Anpassa kartan efter det område du vill ladda ned.
 5. Tryck på Ladda ned.

Använda offlinekartor

När du har laddat ned ett område använder du Google Maps precis som vanligt. Om internetanslutningen är långsam eller om du inte har någon anslutning guidar offlinekartorna dig till destinationen så länge hela rutten är inom offlinekartan.

Tips! Vägbeskrivningar för kollektivtrafik, cykel eller promenad är inte tillgängliga offline. Du kan inte heller se trafikinformation eller alternativa rutter i vägbeskrivningarna offline.

Hantera offlinekartor

Se en lista över dina offlinekartor
 1. Öppna Google Maps-appen Maps på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Offlinekartor.

Du kan välja att ladda ned en egen karta eller visa kartor som du redan har laddat ned.

Radera offlinekartor
 1. Öppna Google Maps-appen Maps på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Offlinekartor.
 3. Tryck på kartan du vill radera.
 4. Tryck på Radera.
Ändra namn på offlinekartor du har laddat ned
 1. Öppna Google Maps-appen Maps på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Offlinekartor.
 3. Välj en karta.
 4. Tryck på Redigera Redigera uppe till höger.
 5. Ändra kartans namn och tryck på Spara.
Uppdatera offlinekartor

Du måste uppdatera offlinekartor som du har laddat ned till telefonen eller surfplattan innan de löper ut. När dina offlinekartor upphör inom 15 dagar eller mindre försöker Google Maps automatiskt uppdatera kartan när du är ansluten till wifi.

Så här uppdaterar du offlinekartorna om de inte uppdateras automatiskt:

Från aviseringen

 1. Tryck på Uppdatera nu i aviseringen Uppdatera offlinekartor.
 2. Tryck på området som är inaktuellt eller snart upphör i listan.
 3. Tryck på Uppdatera.

Från någon annanstans

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Offlinekartor.
 3. Tryck på det utgångna eller utgående området i listan.
 4. Tryck på Uppdatera.

Aktivera automatiska uppdateringar

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Offlinekartor.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar högst upp till höger.
 4. Aktivera Uppdatera offlinekartor automatiskt.
Hitta kartor inför kommande resor
Du kan också ladda ned offlinekartor för platser du ska till i framtiden. Dessa resor kan komma från Gmail, Google Travel och andra ställen. Du hittar offlinekartor att ladda ned under Rekommenderade kartor.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny