Thông báo

Trong thời gian tới, tên của chế độ cài đặt Nhật ký vị trí sẽ thay đổi thành Dòng thời gian. Nếu tài khoản của bạn đang bật Nhật ký vị trí, thì bạn có thể sẽ tìm thấy Dòng thời gian trong phần cài đặt ứng dụng và tài khoản. Tìm hiểu thêm.

Dòng thời gian trên Google Maps

Quản lý dòng thời gian của bạn

Dòng thời gian trên Google Maps là một bản đồ cá nhân giúp bạn ghi nhớ các tuyến đường, hành trình bạn đã đi qua và những địa điểm bạn đã đến dựa trên Nhật ký vị trí. Bạn có thể chỉnh sửa Dòng thời gian của mình bất cứ lúc nào và xoá Nhật ký vị trí trong Dòng thời gian.

Nếu bạn đã bật các chế độ cài đặt như Hoạt động trên web và ứng dụng, thì khi tắt Nhật ký vị trí hoặc xoá dữ liệu vị trí khỏi Nhật ký vị trí, bạn có thể vẫn thấy dữ liệu vị trí được lưu trong Tài khoản Google của mình khi sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ khác của Google. Hoạt động này có thể bao gồm thông tin về vị trí của bạn dựa trên khu vực khái quát và địa chỉ IP trên thiết bị bạn sở hữu. Ví dụ: Khi bạn bật chế độ cài đặt Hoạt động trên web và ứng dụng, dữ liệu vị trí có thể được lưu trong quá trình hoạt động trên Google Tìm kiếm và Google Maps. Dữ liệu vị trí cũng có thể có trong ảnh của bạn, tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt ứng dụng máy ảnh.

Tìm các chuyến đi của bạn

Bạn có thể thấy quãng đường bạn đã đi và cách thức bạn đi lại, chẳng hạn như đi bộ, đi xe đạp, lái xe hoặc dùng phương tiện công cộng. Dòng thời gian đo lường quãng đường bằng dặm hoặc ki lô mét, tuỳ thuộc vào quốc gia hoặc khu vực của bạn.

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Đăng nhập bằng chính Tài khoản Google mà bạn dùng trên thiết bị di động của mình.
 3. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn.
 4. Nhấp vào biểu tượng Dòng thời gian Dòng thời gian.
 5. Để xem một ngày khác, hãy chọn một ngày, tháng và năm ở trên cùng.

Tìm nhà riêng và cơ quan của bạn trên Dòng thời gian

Nếu bạn đã lưu địa chỉ nhà riêng và cơ quan của mình, thì các địa chỉ này sẽ xuất hiện trên Dòng thời gian. Ngoài Dòng thời gian, thông tin này cũng có thể được dùng trong các sản phẩm và dịch vụ khác của Google.

Tìm hiểu cách đặt địa chỉ nhà riêng và cơ quan.

Lưu ý: Để tìm những địa điểm mà bạn đã ghé thăm gần đây, hãy nhấp vào biểu tượng Đã lưu Lưu địa điểm sau đó Đã ghé thăm.

Chỉnh sửa Dòng thời gian

Nếu có một địa điểm không chính xác trên Dòng thời gian, bạn có thể chỉnh sửa vị trí và thời điểm bạn đã ở đó. 

 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến Dòng thời gian.
 2. Tìm địa điểm mà bạn muốn thay đổi trên Dòng thời gian, rồi nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Chọn địa điểm chính xác hoặc tìm một địa điểm trong hộp tìm kiếm.
 4. Để chỉnh sửa thời điểm bạn đã ở đó, hãy nhấp vào thời gian.
Xoá một ngày
Lưu ý quan trọng: Sau khi xoá thông tin Nhật ký vị trí khỏi Dòng thời gian, bạn sẽ không thể xem thông tin đó trên Dòng thời gian nữa. Nếu đã bật các chế độ cài đặt khác như Hoạt động trên web và ứng dụng, thì khi xoá Nhật ký vị trí, bạn có thể vẫn thấy dữ liệu vị trí được lưu trong Tài khoản Google của bạn khi sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ khác của Google. Ví dụ: Dữ liệu vị trí có thể được lưu trong quá trình hoạt động trên Google Tìm kiếm và Google Maps khi bạn bật chế độ cài đặt Hoạt động trên web và ứng dụng. Dữ liệu vị trí cũng có thể có trong ảnh của bạn, tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt ứng dụng máy ảnh.
 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến Dòng thời gian.
 2. Nhấp vào ngày mà bạn muốn xoá.
 3. Trong bảng điều khiển ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá Xoá ở trên cùng bên phải.
 4. Nhấp vào Xoá ngày.
Xoá Nhật ký vị trí
Lưu ý quan trọng: Sau khi xoá thông tin Nhật ký vị trí khỏi Dòng thời gian, bạn sẽ không thể xem thông tin đó trên Dòng thời gian nữa. Nếu đã bật các chế độ cài đặt khác như Hoạt động trên web và ứng dụng, thì khi xoá Nhật ký vị trí, bạn có thể vẫn thấy dữ liệu vị trí được lưu trong Tài khoản Google của bạn khi sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ khác của Google. Ví dụ: Dữ liệu vị trí có thể được lưu trong quá trình hoạt động trên Google Tìm kiếm và Google Maps khi bạn bật chế độ cài đặt Hoạt động trên web và ứng dụng. Dữ liệu vị trí cũng có thể có trong ảnh của bạn, tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt ứng dụng máy ảnh.

Để xoá Nhật ký vị trí, hãy làm như sau:

 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến Dòng thời gian.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá Xoá . Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặtsau đó Xoá tất cả Nhật ký vị trí.
 3. Nhấp vào Xoá Nhật ký vị trí.

 

Tự động xoá Nhật ký vị trí

Bạn có thể tự động xoá Nhật ký vị trí đã quá 3 tháng, 18 tháng hoặc 36 tháng.

 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến Dòng thời gian.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Settingssau đó Tự động xoá Nhật ký vị trí.
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bật hoặc tắt Nhật ký vị trí

Khi bạn bật Nhật ký vị trí, thông tin về vị trí chính xác của thiết bị sẽ được thường xuyên lưu vào các thiết bị của bạn và máy chủ của Google (ngay cả khi bạn không dùng ứng dụng Google) và tạo ra Dòng thời gian.

 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến Dòng thời gian.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Bật Nhật ký vị trí hoặc Tắt Nhật ký vị trí.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý Nhật ký vị trí.

Bạn nắm quyền kiểm soát

Bạn luôn có thể xem lại dữ liệu và các lựa chọn của mình tại đây, tại activity.google.com hoặc trên Dòng thời gian của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính