ไทม์ไลน์ใน Google Maps

คุณดูและจัดการข้อมูลประวัติตำแหน่งได้ผ่านไทม์ไลน์ใน Google Maps ซึ่งพร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป ในไทม์ไลน์ คุณสามารถแก้ไขรายการที่เจาะจงในประวัติตำแหน่ง ลบข้อมูลของช่วงเวลาต่างๆ หรือลบข้อมูลประวัติตำแหน่งทั้งหมดไปเลยก็ได้ ไทม์ไลน์เป็นข้อมูลส่วนตัวจึงมีเพียงคุณเท่านั้นที่เห็น

หากคุณเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป และหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราวหรือลบข้อมูลตำแหน่งออกจากประวัติตำแหน่ง ระบบอาจยังคงบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้ในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google ตัวอย่างเช่น ระบบอาจบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Search และ Google Maps หากคุณเปิดการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ และรวมไว้ในรูปภาพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูปของคุณ

หมายเหตุ: ปัจจุบันไทม์ไลน์ยังไม่พร้อมให้บริการในเกาหลีใต้ คุณเปิดประวัติตำแหน่งหรือหยุดไว้ชั่วคราวได้ในส่วนควบคุมกิจกรรม และลบข้อมูลประวัติตำแหน่งได้ที่นี่

ดูการเดินทาง

คุณสามารถดูระยะทางที่ได้เดินทางมาแล้วและวิธีที่ใช้เดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น เดินเท้า ขี่จักรยาน ขับรถ หรือขนส่งมวลชน ไทม์ไลน์จะวัดระยะทางเป็นหน่วยไมล์หรือกิโลเมตรตามมาตรฐานที่ใช้ในประเทศที่คุณอยู่

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เดียวกับที่คุณใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 3. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน
 4. คลิกไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 5. หากต้องการดูวันที่อื่น ให้เลือกวัน เดือน และปีที่ด้านบน

เคล็ดลับ: หากต้องการดูสถานที่ที่ไปมาเมื่อเร็วๆ นี้ ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น ไปมาแล้ว

ดูบ้านและที่ทำงานในไทม์ไลน์

หากคุณบันทึกที่อยู่บ้านและที่ทำงานไว้ ที่อยู่เหล่านี้จะแสดงบนไทม์ไลน์ อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ในผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Google นอกเหนือจากไทม์ไลน์ด้วย

ดูวิธีตั้งค่าที่อยู่บ้านและที่ทำงาน

แก้ไขไทม์ไลน์

หากสถานที่ในไทม์ไลน์ไม่ถูกต้อง คุณแก้ไขตำแหน่งและเวลาที่คุณไปที่นั่นได้ วิธีการคือเปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป แล้วทำดังนี้

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาสถานที่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในไทม์ไลน์ แล้วคลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 3. เลือกสถานที่ที่ถูกต้องหรือค้นหาสถานที่ในช่องค้นหา
 4. หากต้องการแก้ไขเวลาที่คุณอยู่ที่นั่น ให้คลิกเวลา

หมายเหตุ: คุณจะแก้ไขตำแหน่งหรือกิจกรรมในไทม์ไลน์ไม่ได้หากปิดกิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ แต่จะลบวันหรือประวัติตำแหน่งทั้งหมดได้ 

ดู Google Photos ในไทม์ไลน์

คุณเลือกที่จะลิงก์บัญชี Google Photos กับไทม์ไลน์ได้ หากทำ รูปภาพจะแสดงในไทม์ไลน์เมื่อระบบอัปโหลดไปยัง Google Photos หากต้องการควบคุมว่าจะให้ Google Photos ปรากฏในไทม์ไลน์หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น ไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าไทม์ไลน์
  • หากต้องการแสดงรูปภาพในไทม์ไลน์ ให้เปิด "Google Photos"
  • หากต้องการหยุดแสดงรูปภาพบนไทม์ไลน์ ให้ปิด "Google Photos"
 4. คลิกบันทึก

หมายเหตุ: คุณนำรูปภาพออกจากไทม์ไลน์ได้ แต่ระบบจะไม่ลบข้อมูลเมตาของรูปภาพเหล่านั้นออกจาก Google Photos 

นำรูปภาพออก

รูปภาพจะแสดงในไทม์ไลน์เมื่อระบบอัปโหลดไปยัง Google Photos คุณลบรูปภาพออกจากไทม์ไลน์ แต่ระบบจะไม่ลบรูปภาพออกจาก Google Photos

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่มุมขวาบนของรูปภาพ คลิกเครื่องหมายถูกของรูปภาพแต่ละรูปที่ต้องการลบ
 3. เลือกลบรูปภาพ

ลบวัน

สำคัญ: การลบข้อมูลออกจากไทม์ไลน์มีผลถาวร คุณจะไม่เห็นข้อมูลประวัติตำแหน่งในไทม์ไลน์อีก หากคุณเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป และลบประวัติตำแหน่ง ระบบอาจยังคงบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้ในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google ตัวอย่างเช่น ระบบอาจบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Search และ Maps หากคุณเปิดการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ และรวมไว้ในรูปภาพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูปของคุณ

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกวันที่ต้องการลบ
 3. ในแผงด้านซ้าย ให้ไปที่มุมขวาบนแล้วคลิก "ลบ" ลบ
 4. เลือกลบวัน

ลบประวัติตำแหน่ง

คุณจะลบประวัติตำแหน่งทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

สำคัญ: การลบข้อมูลออกจากไทม์ไลน์มีผลถาวร คุณจะไม่เห็นข้อมูลประวัติตำแหน่งในไทม์ไลน์อีก หากคุณเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป และลบประวัติตำแหน่ง ระบบอาจยังคงบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้ในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google ตัวอย่างเช่น ระบบอาจบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Search และ Maps หากคุณเปิดการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ และรวมไว้ในรูปภาพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูปของคุณ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลบประวัติตำแหน่ง

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิก "ลบ" ลบ ที่มุมขวาล่าง หรือจะคลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น ลบประวัติตำแหน่งทั้งหมดก็ได้
 3. คลิกลบประวัติตำแหน่ง

ลบประวัติตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

คุณเลือกที่จะลบประวัติตำแหน่งที่เก่ากว่า 3 เดือนหรือ 18 เดือนโดยอัตโนมัติได้

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านล่างขวา ให้คลิกการตั้งค่า Settings จากนั้น ลบประวัติตำแหน่งอัตโนมัติ
 3. ทำตามวิธีการในหน้าจอ

เปิดหรือหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราว

เมื่อคุณเปิดประวัติตำแหน่ง Google จะบันทึกข้อมูลตำแหน่งและสถานที่ไว้ในบัญชี Google แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้ Google Maps อยู่ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเปิดหรือหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราว

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น เปิดใช้ประวัติตำแหน่ง หรือหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการประวัติตำแหน่ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร