ไทม์ไลน์ใน Google Maps

คุณดูและจัดการข้อมูลประวัติตำแหน่งได้ผ่านไทม์ไลน์ใน Google Maps ซึ่งพร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป ในไทม์ไลน์ คุณสามารถแก้ไขรายการที่เจาะจงในประวัติตำแหน่ง ลบข้อมูลของช่วงเวลาต่างๆ หรือลบข้อมูลประวัติตำแหน่งทั้งหมดไปเลยก็ได้ ไทม์ไลน์เป็นข้อมูลส่วนตัวจึงมีเพียงคุณเท่านั้นที่เห็น

หากคุณเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป และหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราวหรือลบข้อมูลตำแหน่งออกจากประวัติตำแหน่ง ระบบอาจยังคงบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้ในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google ตัวอย่างเช่น ระบบอาจบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Search และ Google Maps หากคุณเปิดการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ และรวมไว้ในรูปภาพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูปของคุณ

หมายเหตุ: ปัจจุบันไทม์ไลน์ยังไม่พร้อมให้บริการในเกาหลีใต้ คุณเปิดประวัติตำแหน่งหรือหยุดไว้ชั่วคราวได้ในส่วนควบคุมกิจกรรม และลบข้อมูลประวัติตำแหน่งได้ที่นี่

หมายเหตุ: คุณดูไทม์ไลน์ได้ในแอป Google Maps เวอร์ชัน 9.12 ขึ้นไป หากแอป Google Maps ที่ใช้เป็นเวอร์ชันที่เก่ากว่านี้ โปรดไปที่ maps.google.com/timeline จากเบราว์เซอร์ในเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อดูไทม์ไลน์

สร้างไทม์ไลน์

เมื่อเปิดประวัติตำแหน่ง ไทม์ไลน์จะแสดงสถานที่ที่คุณไปมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่มีการเข้าสู่ระบบบัญชีและรายงานตำแหน่งอยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติตำแหน่ง

เปิดไทม์ไลน์

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า
 4. มองหาข้อความ "ตำแหน่งเปิดอยู่" หากไม่เห็น ให้แตะตำแหน่งปิดอยู่ แล้ว เปิดตำแหน่ง
 5. มองหาข้อความ "ประวัติตำแหน่งเปิดอยู่" หากไม่เห็น ให้แตะประวัติตำแหน่งปิดอยู่ แล้ว เปิดประวัติตำแหน่ง

ดูการเดินทาง

ไทม์ไลน์จะแสดงสถานที่ที่คุณไปมาแล้วและวิธีที่คุณใช้เดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น เดินเท้า ขี่จักรยาน ขับรถ หรือขนส่งมวลชน

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 3. หากต้องการดูวันหรือเดือนอื่น ให้แตะแสดงปฏิทิน แสดงปฏิทิน แล้ว เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาแล้วแตะวัน

เคล็ดลับ: หากต้องการดูสถานที่ที่ไปมาเมื่อเร็วๆ นี้ ให้แตะเมนู เมนู แล้ว สถานที่ของคุณ แล้ว ไปมาแล้ว

เปิดหรือหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราว

เมื่อคุณเปิดประวัติตำแหน่ง Google จะบันทึกข้อมูลตำแหน่งและสถานที่ไว้ในบัญชี Google แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้ Google Maps อยู่ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเปิดหรือหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราว

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. คลิกการตั้งค่า แล้ว ประวัติตำแหน่ง แล้ว เลือกเปิดใช้ประวัติตำแหน่ง หรือหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการหรือลบประวัติตำแหน่ง

แก้ไขไทม์ไลน์

เปลี่ยนแปลงสถานที่ที่เคยไปมาและกิจกรรมที่ทำ

หากสถานที่ในไทม์ไลน์ไม่ถูกต้อง คุณแก้ไขตำแหน่งและเวลาที่คุณไปที่นั่นได้ วิธีการคือเปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป แล้วทำดังนี้

หมายเหตุ: คุณจะแก้ไขตำแหน่งหรือกิจกรรมในไทม์ไลน์ไม่ได้หากปิดกิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ แต่จะลบวันหรือประวัติตำแหน่งได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 3. ค้นหาสถานที่ที่ไม่ถูกต้องในไทม์ไลน์ แล้วแตะสถานที่ดังกล่าว
 4. แตะแก้ไข
 5. จากด้านล่าง ให้แตะสถานที่หรือกิจกรรมที่ถูกต้องในคำแนะนำ หรือจะค้นหาสถานที่ก็ได้ จากนั้นเลื่อนลงไปที่ด้านล่างแล้วแตะค้นหา
 6. หากต้องการแก้ไขเวลาที่คุณอยู่ที่นั่น ให้แตะเวลา

หมายเหตุ: คุณจะแก้ไขตำแหน่งหรือกิจกรรมในไทม์ไลน์ไม่ได้หากปิดกิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ แต่จะลบวันหรือประวัติตำแหน่งทั้งหมดได้ 

สลับระหว่างไมล์กับกิโลเมตร

หากต้องการเปลี่ยนหน่วยวัดระยะทางของไทม์ไลน์ ให้แตะเมนู เมนู แล้ว การตั้งค่า แล้ว หน่วยระยะทาง จากนั้นเลือกอัตโนมัติ กิโลเมตร หรือไมล์

ลบวัน

สำคัญ: เมื่อลบข้อมูลประวัติตำแหน่งออกจากไทม์ไลน์แล้ว คุณจะไม่เห็นข้อมูลนั้นอีก หากคุณเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป และลบประวัติตำแหน่ง ระบบอาจยังคงบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้ในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google ตัวอย่างเช่น ระบบอาจบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Google Search และ Google Maps หากคุณเปิดการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ และรวมไว้ในรูปภาพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูปของคุณ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะแสดงปฏิทิน แสดงปฏิทิน แล้ว เลือกวันที่ต้องการลบ
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบวัน

ลบประวัติตำแหน่ง

สำคัญ: เมื่อลบข้อมูลประวัติตำแหน่งออกจากไทม์ไลน์แล้ว คุณจะไม่เห็นข้อมูลนั้นอีก หากคุณเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป และลบประวัติตำแหน่ง ระบบอาจยังคงบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้ในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google ตัวอย่างเช่น ระบบอาจบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Google Search และ Google Maps หากคุณเปิดการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ และรวมไว้ในรูปภาพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูปของคุณ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า
 4. เลื่อนไปที่ "การตั้งค่าตำแหน่ง"
  • ลบประวัติบางส่วน: แตะลบช่วงประวัติตำแหน่ง 
  • ลบทั้งหมด: แตะลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการหรือลบประวัติตำแหน่ง

ลบประวัติตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

คุณเลือกที่จะลบประวัติตำแหน่งที่เก่ากว่า 3 เดือนและ 18 เดือนโดยอัตโนมัติได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 4. เลื่อนลงไปที่ "การตั้งค่าตำแหน่ง"
 5. แตะลบประวัติตำแหน่งโดยอัตโนมัติ
 6. ทำตามวิธีการในหน้าจอ

ปรับปรุงความถูกต้องของไทม์ไลน์

คุณอาจพบข้อผิดพลาดในไทม์ไลน์บ้างบางครั้ง เช่น เมื่ออยู่ในตัวเมืองที่มีคนหนาแน่น ไทม์ไลน์อาจแสดงว่าคุณไปทานอาหารที่ร้านอาหารอื่นทั้งๆ ที่คุณทานในร้านใกล้ๆ คุณช่วยเราปรับปรุงความถูกต้องของไทม์ไลน์เพื่อลดโอกาสที่กรณีเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้โดยทำดังนี้ 

 1. เปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป: หากคุณเปิดกิจกรรมบนเว็บและแอปไว้แล้ว ไทม์ไลน์จะใช้ข้อมูลจากการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google (เช่น Google Search) ของคุณในช่วงที่การตั้งค่านี้เปิดอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหาร้านอาหารในท้องถิ่น ไทม์ไลน์ก็จะพิจารณาข้อมูลนี้เพื่อระบุว่าคุณไปทานอาหารที่ร้านนั้นหรือร้านที่อยู่ติดกัน
 2. ยืนยันสถานที่ที่ไปมาแล้ว: คุณยืนยันสถานที่ที่เคยไปมาแล้วด้วยตนเองได้โดยบันทึกลงในไทม์ไลน์โดยตรง
บันทึกกิจกรรมการค้นหาและการเรียกดูกับ Google

Google จะบันทึกกิจกรรมการค้นหาและการท่องเว็บ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตำแหน่ง ไว้ในกิจกรรมบนเว็บและแอปหากคุณเปิดการตั้งค่านี้และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ข้อมูลนี้ช่วยให้ Google เข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณอาจเดินทางไปได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก็จะทำให้ไทม์ไลน์ถูกต้องมากขึ้น

หมายเหตุ: คุณจะแก้ไขตำแหน่งหรือกิจกรรมในไทม์ไลน์ไม่ได้หากปิดกิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ แต่จะลบวันหรือประวัติตำแหน่งได้ 

เปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า
 4. เลือกกิจกรรมบนเว็บและแอปปิดอยู่ ใต้ "ประวัติแอป"  

ปรับแต่งการตั้งค่าตำแหน่ง

คุณปรับปรุงคุณภาพของไทม์ไลน์ได้เมื่ออยู่ในโหมด "ประหยัดแบตเตอรี่" หรือ "อุปกรณ์เท่านั้น"

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า
 4. แตะ "ตำแหน่ง" แล้ว โหมด จากนั้นเลือกโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หรือโหมดอุปกรณ์เท่านั้น
  หมายเหตุ: การเลือกตัวเลือกนี้จะอัปเดตการตั้งค่าตำแหน่งของอุปกรณ์ รวมถึงการตั้งค่าของไทม์ไลน์
 5. แตะใช่

ยืนยันตำแหน่งปัจจุบันในไทม์ไลน์และดูสถานที่ใกล้เคียง

คุณยืนยันตำแหน่งของตนเองใน Google Maps แบบเรียลไทม์ได้แม้ว่าจะไม่ได้เปิดประวัติตำแหน่งก็ตาม การยืนยันสถานที่ที่คุณไปช่วยให้คุณจำได้ว่าเคยไปแถวนั้นกี่ครั้งแล้วและเดินทางไปอย่างไร

สถานที่ที่คุณยืนยันจะปรากฏในไทม์ไลน์ และคุณจะลบสถานที่ทีละแห่งหรือจะลบด้วยการลบประวัติตำแหน่งก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการประวัติตำแหน่ง
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะจุดสีน้ำเงิน แล้ว ดูสถานที่ใกล้เคียง
 3. เลื่อนดูรายการสถานที่และเลือกตำแหน่งปัจจุบันของคุณ 
 4. ในหน้าจอถัดไป ในส่วน “คุณอยู่ที่นี่หรือยัง” ให้แตะใช่
 5. แตะดูในไทม์ไลน์เพื่อดูสถานที่ทั้งหมดที่คุณเคยไปและจำนวนครั้งที่ไป

นอกจากนี้คุณยังยืนยันตำแหน่งของตนเองแบบเรียลไทม์จาก Google Chrome หรือแอป Google ได้ด้วย โดยทำดังนี้ 

 1. เปิด Google Maps ใน Chrome หรือแอป Google 
 2. ค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณ 
 3. แตะ "เพิ่มเติมเกี่ยวกับ [สถานที่นี้]"
 4. แตะ "ใช่" เมื่อเห็น "คุณอยู่ที่นี่หรือยัง" 

กลเม็ดเคล็ดลับ

ดูครั้งล่าสุดที่คุณไปยังสถานที่

หากการไปยังสถานที่หนึ่งๆ อยู่ในไทม์ไลน์ คุณจะดูว่าไปยังสถานที่นั้นครั้งสุดท้ายเมื่อใดได้จากการ์ดข้อมูลของสถานที่นั้นๆ ใน Google Maps โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 3. เลือกสถานที่ในไทม์ไลน์
 4. แตะรายละเอียด
 5. เลื่อนลงจนกว่าจะเห็น "คุณไปมาเมื่อ [x] ที่ผ่านมา"

หมายเหตุ: คุณจะเห็นข้อมูลนี้เฉพาะในกรณีที่สถานที่อยู่ในไทม์ไลน์แล้ว

ดูบ้านและที่ทำงานในไทม์ไลน์

หากคุณบันทึกที่อยู่บ้านและที่ทำงานไว้ใน Google ที่อยู่เหล่านี้จะแสดงในไทม์ไลน์ อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ในผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Google นอกเหนือจากไทม์ไลน์ด้วย

ดูวิธีตั้งค่าที่อยู่บ้านและที่ทำงาน 

ดู Google Photos ในไทม์ไลน์

คุณเลือกที่จะลิงก์บัญชี Google Photos กับไทม์ไลน์ได้ เมื่อเปิดใช้การตั้งค่านี้ รูปภาพจะแสดงในไทม์ไลน์เมื่อระบบอัปโหลดไปยัง Google Photos หากต้องการควบคุมว่าจะให้ Google Photos ปรากฏในไทม์ไลน์หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า
 4. หา "Google Photos" ในส่วน "ไทม์ไลน์"
  • หากต้องการแสดงรูปภาพในไทม์ไลน์ ให้เปิดสวิตช์
  • หากต้องการหยุดแสดงรูปภาพในไทม์ไลน์ ให้ปิดสวิตช์

หมายเหตุ: คุณนำรูปภาพออกจากไทม์ไลน์ได้ แต่ระบบจะไม่ลบข้อมูลเมตาของรูปภาพเหล่านั้นออกจาก Google Photos 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร