ไทม์ไลน์ใน Google Maps

ไทม์ไลน์ใน Google Maps แสดงการประเมินสถานที่ที่คุณน่าจะเคยไปและเส้นทางที่คุณน่าจะเคยใช้ ซึ่งอิงตามประวัติตำแหน่ง คุณแก้ไขไทม์ไลน์ได้ทุกเมื่อ และลบประวัติตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงช่วงเวลาต่างๆ ในไทม์ไลน์ได้ทุกเมื่ออีกด้วย ไทม์ไลน์เป็นข้อมูลแบบส่วนตัว คุณจึงดูข้อมูลนี้ได้เพียงผู้เดียว และมีให้ใช้ได้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป

หากเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป แล้วหยุดประวัติตำแหน่งไว้ชั่วคราวหรือลบข้อมูลตำแหน่งออกจากประวัติตำแหน่ง ระบบอาจยังคงบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้ในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google เช่น ระบบอาจบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Search และ Google Maps หากเปิดการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ และรวมไว้ในรูปภาพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูปของคุณ

ดูการเดินทาง

คุณสามารถดูระยะทางที่ได้เดินทางมาแล้วและวิธีที่ใช้เดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น เดินเท้า ขี่จักรยาน ขับรถ หรือขนส่งมวลชน ไทม์ไลน์จะวัดระยะทางเป็นหน่วยไมล์หรือกิโลเมตรตามมาตรฐานที่ใช้ในประเทศที่คุณอยู่

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เดียวกับที่คุณใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 3. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน
 4. คลิกไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 5. หากต้องการดูวันที่อื่น ให้เลือกวัน เดือน และปีที่ด้านบน

เคล็ดลับ: หากต้องการดูสถานที่ที่ไปมาเมื่อเร็วๆ นี้ ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น ไปมาแล้ว

ดูบ้านและที่ทำงานในไทม์ไลน์

หากคุณบันทึกที่อยู่บ้านและที่ทำงานไว้ ที่อยู่เหล่านี้จะแสดงบนไทม์ไลน์ อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ในผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Google นอกเหนือจากไทม์ไลน์

ดูวิธีตั้งค่าที่อยู่บ้านและที่ทำงาน

แก้ไขไทม์ไลน์

หากสถานที่ในไทม์ไลน์ไม่ถูกต้อง คุณแก้ไขตำแหน่งและเวลาที่คุณไปที่นั่นได้ โดยเปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป แล้วทำดังนี้

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาสถานที่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในไทม์ไลน์ แล้วคลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 3. เลือกสถานที่ที่ถูกต้องหรือค้นหาสถานที่ในช่องค้นหา
 4. หากต้องการแก้ไขเวลาที่คุณอยู่ที่นั่น ให้คลิกเวลา

หมายเหตุ: หากปิดกิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ คุณจะแก้ไขตำแหน่งหรือกิจกรรมในไทม์ไลน์ไม่ได้ แต่จะยังลบวันหรือประวัติตำแหน่งทั้งหมดได้ 

ค้นหา Google Photos ในไทม์ไลน์

คุณดู Google Photos ในไทม์ไลน์ได้ หากต้องการควบคุมว่าจะให้ Google Photos ปรากฏในไทม์ไลน์หรือไม่ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ในคอมพิวเตอร์
 2.  ที่มุมขวาล่าง ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าไทม์ไลน์
 3. หา "Google Photos" ในส่วน "ไทม์ไลน์"
  • หากต้องการหยุดแสดงรูปภาพในไทม์ไลน์ ให้ปิดสวิตช์
  • หากต้องการแสดงรูปภาพในไทม์ไลน์ ให้เปิดสวิตช์

เคล็ดลับ: คุณนำรูปภาพออกจากไทม์ไลน์ได้ แต่ระบบจะไม่ลบรูปภาพหรือข้อมูลเมตาของรูปภาพออกจาก Google Photos

นำรูปภาพออก

รูปภาพจะแสดงในไทม์ไลน์เมื่อระบบอัปโหลดไปยัง Google Photos คุณลบรูปภาพออกจากไทม์ไลน์ แต่ระบบจะไม่ลบรูปภาพออกจาก Google Photos

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่มุมขวาบนของรูปภาพ คลิกเครื่องหมายถูกของรูปภาพแต่ละรูปที่ต้องการลบ
 3. เลือกลบรูปภาพ

ลบวัน

สำคัญ: การลบข้อมูลออกจากไทม์ไลน์มีผลถาวร คุณจะไม่เห็นข้อมูลประวัติตำแหน่งในไทม์ไลน์อีก หากคุณเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป และลบประวัติตำแหน่ง ระบบอาจยังคงบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้ในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google เช่น ระบบอาจบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Search และ Maps หากเปิดการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ และรวมไว้ในรูปภาพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูปของคุณ

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกวันที่ต้องการลบ
 3. ในแผงด้านซ้าย ให้ไปที่มุมขวาบนแล้วคลิก "ลบ" ลบ
 4. เลือกลบวัน

ลบประวัติตำแหน่ง

คุณจะลบประวัติตำแหน่งทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

สำคัญ: การลบข้อมูลออกจากไทม์ไลน์มีผลถาวร คุณจะไม่เห็นข้อมูลประวัติตำแหน่งในไทม์ไลน์อีก หากคุณเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป และลบประวัติตำแหน่ง ระบบอาจยังคงบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้ในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google เช่น ระบบอาจบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Search และ Maps หากเปิดการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ และรวมไว้ในรูปภาพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูปของคุณ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลบประวัติตำแหน่ง

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกลบ ลบ ที่มุมขวาล่าง หรือคลิกการตั้งค่า การตั้งค่า​ จากนั้น ลบประวัติตำแหน่งทั้งหมดก็ได้
 3. คลิกลบประวัติตำแหน่ง

ลบประวัติตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

คุณเลือกที่จะลบประวัติตำแหน่งที่เก่ากว่า 3 เดือนหรือ 18 เดือนโดยอัตโนมัติได้

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านล่างขวา ให้คลิกการตั้งค่า Settings จากนั้น ลบประวัติตำแหน่งอัตโนมัติ
 3. ทำตามวิธีการในหน้าจอ

เปิดหรือหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราว

เมื่อคุณเปิดประวัติตำแหน่ง Google จะบันทึกข้อมูลตำแหน่งและสถานที่ไว้ในบัญชี Google แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้ Google Maps อยู่ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดหรือหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราว

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น เปิดใช้งานประวัติตำแหน่งหรือหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการประวัติตำแหน่ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร