Časová os v Mapách Google

Správa časovej osi

Časová os v Mapách Google zobrazuje odhad miest, kde ste mohli byť, alebo trás, po ktorých ste mohli ísť, na základe vašej histórie polohy. Časovú os môžete kedykoľvek upraviť. Históriu polohy (vrátane časových rozsahov) môžete tiež na časovej osi kedykoľvek odstrániť. Časová os je súkromná, takže ju vidíte iba vy, a je k dispozícii v mobilných zariadeniach aj počítačoch.

Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a pozastavíte históriu polohy alebo odstránite údaje o polohe z histórie polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používania ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách Google, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu sa môžu uvádzať aj na vašich fotkách.

Poznámka: Časovú os môžete v aplikácii Mapy Google zobraziť od verzie 9.12. Ak máte staršiu verziu aplikácie Mapy Google, časovú os si môžete zobraziť v prehliadači pre počítač alebo mobilné zariadenie na maps.google.com/timeline.

Vytvorenie časovej osi

Po zapnutí histórie polohy sa na vašej časovej osi budú zobrazovať miesta, ktoré ste navštívili so zariadeniami, v ktorých ste sa prihlásili svojím účtom a ktoré zaznamenávajú polohu. Ďalšie informácie o histórii polohy

Otvorenie časovej osi

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na ikonu Viac Viaca potom Nastavenia.
 4. Skontrolujte, či sa zobrazuje hlásenie „Funkcia Poloha je zapnutá“. Ak nie, klepnite na možnosť Funkcia Poloha je vypnutá a potom zapnite funkciu Poloha.
 5. Skontrolujte, či sa zobrazuje hlásenie „História polohy je zapnutá“. Ak nie, klepnite na možnosť História polohy je vypnutá a potom zapnite históriu polohy.

Zobrazenie ciest

Na časovej osi sa budú zobrazovať navštívené miesta a spôsoby cestovania z miesta na miesto (napr. pešo, na bicykli, autom alebo verejnou dopravou) počas obdobia, keď ste mali zapnutú históriu polohy.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Ak chcete zobraziť iný deň alebo mesiac, klepnite na Zobraziť kalendár Zobraziť kalendár a potom potiahnite prstom doľava alebo doprava a klepnite na príslušný deň.

Zapnutie alebo pozastavenie histórie polohy

Keď zapnete históriu polohy, Google bude zaznamenávať vaše údaje o polohe a miesta vo vašom účte Google, aj keď nebudete používať Mapy Google. Históriu polohy zapnete a pozastavíte takto:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom prejdite na časovú os.
 2. Kliknite na Nastavenia a potom História polohy a potom vyberte Povoliť históriu polohy alebo Pozastaviť históriu polohy.

Ďalšie informácie o správe a odstránení histórie polohy

Úprava časovej osi

Zmena navštívených miest a uskutočnených aktivít

Ak je nejaké miesto na časovej osi nesprávne, môžete jeho polohu a čas návštevy upraviť. Najprv však zapnite aktivitu na internete a v aplikáciách.

Poznámka: Ak je aktivita na internete a v aplikáciách vypnutá, nebudete môcť upraviť miesta ani aktivity na časovej osi. Môžete však odstrániť príslušný deň alebo históriu polohy.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Na časovej osi nájdite nesprávne miesto a klepnite naň.
 4. Klepnite na Upraviť.
 5. V spodnej časti klepnite na správne miesto alebo aktivitu v návrhoch. Príslušné miesto môžete aj vyhľadať. Posuňte zobrazenie nadol a klepnite na Hľadať.
 6. Ak chcete upraviť čas návštevy miesta, klepnite na čas.

Poznámka: Ak je aktivita na internete a v aplikáciách vypnutá, nebudete môcť upraviť miesta ani aktivity na časovej osi. Môžete však odstrániť príslušný deň alebo celú históriu polohy.

Prepínanie medzi míľami a kilometrami

Ak chcete zmeniť spôsob merania vzdialenosti na časovej osi, klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Nastavenia a potom Jednotky vzdialenosti. Potom vyberte Automaticky, Kilometre alebo Míle.

Odstránenie dňa

Dôležité: Ak z časovej osi odstránite nejaké informácie histórie polohy, už ich nebude môcť znova zobraziť. Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a odstránite históriu polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používania ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní Google a Mapách Google, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu sa budú uvádzať aj na vašich fotkách.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. V pravej hornej časti obrazovky klepnite na ikonu kalendára Zobraziť kalendár a potom a vyberte deň, ktorý chcete odstrániť.
 4. Klepnite na ikonu Viac Viac a potom Odstrániť deň.

Odstránenie histórie polohy

Dôležité: Ak z časovej osi odstránite nejaké informácie histórie polohy, už ich nebude môcť znova zobraziť. Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a odstránite históriu polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používania ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní Google a Mapách Google, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu sa budú uvádzať aj na vašich fotkách.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na ikonu Viac Viac a potom Nastavenia.
 4. Posuňte sa na sekciu Nastavenia polohy.
  • Odstránenie časti histórie: klepnite na Odstránenie obdobia histórie polohy.
  • Odstránenie celej histórie: klepnite na Odstrániť celú históriu polohy.

Ďalšie informácie o správe a odstránení histórie polohy

Automatické odstránenie histórie polohy

Môžete si vybrať, či chcete automaticky odstraňovať históriu polohy staršiu ako 3 mesiace alebo 18 mesiacov.

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia a ochrana súkromia.
 4. Posuňte sa na Nastavenia polohy.
 5. Klepnite na Automaticky odstraňovať históriu polohy.
 6. Dodržujte pokyny na obrazovke.

Zlepšenie presnosti časovej osi

Na časovej osi môžete niekedy nájsť chybné informácie. Ak ste napríklad v husto zastavaných mestských oblastiach, časová os môže namiesto reštaurácie, v ktorej ste večerali, zobraziť vedľajšiu reštauráciu. Ak nám chcete pomôcť zlepšiť presnosť časovej osi a znížiť tak pravdepodobnosť takýchto chýb, dodržujte nasledujúci postup:

 1. Zapnite aktivitu na internete a v aplikáciách: ak ste už mali aktivitu na internete a v aplikáciách zapnutú, časová os bude pracovať s informáciami z vášho používania iných služieb Googlu (napríklad Vyhľadávania Google) za obdobie, počas ktorého bolo toto nastavenie zapnuté. Ak ste napríklad hľadali miestnu reštauráciu, časová os túto informáciu zváži pri určovaní, či ste navštívili danú reštauráciu alebo tú vedľa nej.
 2. Potvrďte návštevu miesta: Návštevy miest môžete potvrdiť manuálne tak, že ich zaznamenáte priamo na časovej osi.
Uloženie aktivity vyhľadávania a prehliadania pomocou Googlu

Keď sa prihlásite do účtu Google a zapnete aktivitu na internete a v aplikáciách, Google bude ukladať vyhľadávania a aktivitu prehliadania vrátane pridružených informácií, ako je poloha. Tieto informácie pomáhajú Googlu lepšie porozumieť, ktoré miesta ste navštívili, vďaka čomu je časová os presnejšia.

Poznámka: Ak je aktivita na internete a v aplikáciách vypnutá, nebudete môcť upraviť miesta ani aktivity na časovej osi. Môžete však odstrániť príslušný deň alebo históriu polohy.

Zapnutie aktivity na internete a v aplikáciách

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na ikonu Viac Viac a potom Nastavenia.
 4. V sekcii História aplikácií vyberte možnosť Aktivita na internete a v aplikáciách je vypnutá.

Spresnenie nastavení polohy

Kvalitu časovej osi môžete zlepšiť, keď máte zapnutý režim Úspora batérie alebo Len senzory zariadenia.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na ikonu Viac Viac a potom Nastavenia.
 4. Klepnite na možnosť Poloha a potom Režim. Potom vyberte režim Úspora batérie alebo Len senzory zariadenia.
  Poznámka: Výberom tejto možnosti sa aktualizujú nastavenia polohy vášho zariadenia a tiež vaše nastavenia časovej osi.
 5. Klepnite na Áno.

Potvrdenie aktuálnych polôh na časovej osi a zobrazenie miest v okolí

Svoju polohu môžete v Mapách Google potvrdiť v reálnom čase, a to aj v prípade, že nemáte zapnutú históriu polohy. Potvrdením navštevovaných miest budete mať lepší prehľad o tom, koľkokrát ste nejakú oblasť navštívili a ako ste sa tam dostali.

Potvrdené polohy sú viditeľné na časovej osi. Môžete ich odstrániť jednotlivo alebo odstránením histórie polohy. Ďalšie informácie o správe histórie polohy
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na modrý bod a potomZobraziť miesta v okolí.
 3. V zozname miest sa posuňte na svoju aktuálnu polohu a vyberte ju.
 4. Na ďalšej obrazovke klepnite na Áno v sekcii Ste teraz tu?
 5. Ak si chcete pozrieť všetky navštívené miesta a časy, kedy ste ich navštívili, klepnite na Zobraziť na časovej osi.

Svoju polohu môžete nahlásiť v reálnom čase aj pomocou prehliadača Google Chrome alebo aplikácie Google:

 1. Otvorte Mapy Google v Chrome alebo aplikácii Google.
 2. Vyhľadajte svoju aktuálnu polohu.
 3. Klepnite na „Viac o [tomto mieste]“.
 4. Keď sa zobrazí Ste teraz tu?, klepnite na Áno.

Tipy a triky

Zobrazenie poslednej návštevy miesta

Ak je návšteva miesta uvedená na časovej osi, informácie o poslednej návšteve nájdete na informačnej karte miesta v Mapách Google. Postup:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Vyberte miesto na časovej osi.
 4. Klepnite na Podrobnosti.
 5. Posúvajte sa nadol, kým sa nezobrazí správa Boli ste tam pred [x].

Poznámka: Tieto informácie sa zobrazia len v prípade, že miesto už máte na časovej osi.

Vyhľadanie domova a práce na časovej osi

Ak ste si uložili adresy domova a práce na Googli, zobrazia sa na vašej časovej osi. Okrem časovej osi sa tieto informácie môžu používať aj v ďalších produktoch a službách Googlu.

Zistite, ako nastaviť adresu domova a práce.

Vyhľadanie fotiek z účtu Fotky Google na časovej osi

Fotky z účtu Fotky Google môžete zobraziť na časovej osi. Zobrazovanie fotiek z účtu Fotky Google na časovej osi môžete nastaviť podľa týchto pokynov:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na ikonu Viac Viaca potom Nastavenia a ochrana súkromia.
 4. V sekcii Vaša časová os vyhľadajte Fotky Google.
  • Ak chcete zastaviť zobrazovanie fotiek na časovej osi, vypnite prepínač.
  • Ak chcete na časovej osi zobraziť fotky, zapnite prepínač.

Tip: Fotky môžete zo svojej časovej osi odstrániť, no týmto krokom fotky ani ich metadáta neodstránite z Fotiek Google.

Pripomenutie si filmov, ktoré ste videli v kine

Filmy, ktoré ste videli v kine, si môžete zobraziť na časovej osi. Google môže pomocou verejných premietacích časov navrhovať filmy, ktoré ste možno videli, keď ste boli v kine. Tieto informácie vidíte iba vy a môžete ich kedykoľvek upraviť a odstrániť.

Filmy sú súčasťou časovej osi, na ktorej sa zobrazujú vaše navštívené miesta. Zistite, ako spravovať históriu polohy.

Vyhľadanie informácií o filmoch, ktoré ste videli

Keď si pozriete v kine film, môže sa zobrazovať na vašej časovej osi. Na časovej osi si tiež môžete pozrieť upútavku a súhrn k danému filmu.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Nájdite deň, keď ste šli do kina.
 4. V sekcii Váš film klepnite na film, ktorý ste videli.

Odstránenie filmu z časovej osi

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Nájdite deň, keď ste šli do kina.
 4. V sekcii Váš film klepnite na film, ktorý chcete odstrániť.
 5. Vpravo hore klepnite na ikonu Viac Viaca potom Odstrániť film a potom Odstrániť.

Zmena filmu na časovej osi

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Nájdite deň, keď ste šli do kina.
 4. V sekcii Váš film klepnite na film, ktorý chcete zmeniť.
 5. Vpravo hore klepnite na ikonu Viac Viac a potom Zmeniť film a potom klepnite na film zo zoznamu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
76697
false