Časová os v Mapách Google

Správa časovej osi

Časová os v Mapách Google zobrazuje odhad miest, kde ste mohli byť, alebo trás, po ktorých ste mohli ísť, na základe vašej histórie polohy. Na časovej osi môžete kedykoľvek upraviť časovú os a odstrániť históriu polohy. Vaša časová os je súkromná, takže ju vidíte iba vy. Časová os je k dispozícii v mobilných zariadeniach aj počítačoch.

Ak máte zapnuté nastavenia, ako je aktivita na internete a v aplikáciách, a pozastavíte históriu polohy alebo odstránite údaje o polohe z histórie polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používania ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách Google, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie kamery sa môžu uvádzať aj vo vašich fotkách.

Dôležité: Časovú os nájdete v aplikácii Mapy Google vo verzii 9.12 alebo novšej. Ak máte staršiu verziu aplikácie Mapy Google, časovú os môžete používať v prehliadači pre počítač alebo mobilné zariadenie na maps.google.com/timeline.

Vytvorenie časovej osi

Po zapnutí histórie polohy sa na vašej časovej osi zobrazia miesta, ktoré ste navštívili so zariadeniami, v ktorých ste sa prihlásili svojím účtom Google a majú zapnutú históriou polohy. Prečítajte si viac o histórii polohy.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2.  Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia a ochrana súkromia.
 4. Skontrolujte, či sa v sekcii Nastavenia polohy zobrazuje položka Poloha je zapnutá. Ak sa nezobrazuje, klepnite na položku Poloha je vypnutá a zapnite možnosť Poloha.
 5. Skontrolujte, či sa v sekcii Nastavenia polohy zobrazuje položka História polohy je zapnutá. Ak sa nezobrazuje, klepnite na položku História polohy je vypnutá a zapnite možnosť História polohy.

Vyhľadanie ciest

Ak je história polohy zapnutá, na časovej osi sa zobrazuje, kam a ako ste cestovali (napríklad pešo, na bicykli, autom alebo verejnou dopravou).

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2.  Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Ak chcete nájsť iný deň alebo mesiac, hore klepnite na Dnes. Potiahnite v kalendári doľava alebo doprava a klepnite na určitý deň.
Tip: Môžete prepínať medzi kartami hore na obrazovke, ako sú Miesta, Mestá a Svet, a pozrieť si štatistiky navštívených miest.

Zapnutie alebo pozastavenie histórie polohy

Keď zapnete históriu polohy, Google bude zaznamenávať vaše údaje o polohe a miesta vo vašom účte Google, aj keď nebudete používať Mapy Google. Zapnutie alebo pozastavenie histórie polohy:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia a ochrana súkromia.
 4. Klepnite na možnosť História polohy je vypnutá alebo História polohy je zapnutá.
 5. Zapnite alebo vypnite históriu polohy.

Ďalšie informácie o správe a odstránení histórie polohy

Úprava časovej osi

Zmena navštívených miest a uskutočnených aktivít

Ak je nejaké miesto na časovej osi nesprávne, môžete jeho polohu a čas návštevy upraviť.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Na časovej osi nájdite nesprávne miesto a klepnite naň.
 4. Klepnite na Upraviť.
 5. Dole klepnite na správne miesto alebo aktivitu v návrhoch. Ak chcete vyhľadať miesto, posuňte sa nadol a klepnite na Hľadať.
 6. Ak chcete upraviť čas návštevy miesta, klepnite na čas.
Tip: Ak je aktivita na internete a v aplikáciách vypnutá, nemôžete upravovať miesta ani aktivity na časovej osi. Môžete však odstrániť príslušný deň alebo celú históriu polohy.
Prepínanie medzi míľami a kilometrami

Ak chcete zmeniť spôsob merania vzdialenosti na časovej osi:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy
 2. Klepnite na  svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Nastavenia a potom Jednotky vzdialenosti.
 3. Vyberte Automaticky, Kilometre alebo Míle.
Odstránenie dňa
Dôležité: Odstránenie informácií z časovej osi je trvalé. Informácie o histórii polohy už na časovej osi nebude možné nájsť. Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a odstránite históriu polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používania ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie kamery sa môžu uvádzať aj vo vašich fotkách.
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Hore klepnite na Dnes. V kalendári potiahnite prstom doľava alebo doprava a klepnite na deň, ktorý chcete odstrániť.
 4. Klepnite na Viac Viac a potom Odstrániť deň.
Odstránenie histórie polohy
Dôležité: Odstránenie informácií z časovej osi je trvalé. Informácie o histórii polohy už na časovej osi nebude možné nájsť. Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a odstránite históriu polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používania ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie kamery sa môžu uvádzať aj vo vašich fotkách.
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2.  Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia a ochrana súkromia.
 4. Posuňte sa na Nastavenia polohy.
  • Ak chcete odstrániť časť histórie, klepnite na Odstrániť časť histórie polohy.
  • Ak chcete odstrániť celú históriu, klepnite na Odstrániť celú históriu polohy.

Ďalšie informácie o správe a odstránení histórie polohy

Automatické odstránenie histórie polohy

Môžete si vybrať, či chcete automaticky odstraňovať históriu polohy staršiu ako 3, 18 alebo 36 mesiacov.

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia a ochrana súkromia.
 4. Posuňte sa na Nastavenia polohy.
 5. Klepnite na Automaticky odstraňovať históriu polohy.
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zlepšenie presnosti časovej osi

Na časovej osi môžete niekedy nájsť chybné informácie. Ak ste napríklad v husto zastavaných mestských oblastiach, časová os môže namiesto reštaurácie, v ktorej ste večerali, zobraziť vedľajšiu reštauráciu. Ak nám chcete pomôcť zlepšiť presnosť časovej osi a obmedziť výskyt chýb, postupujte nasledujúco:

 • Zapnite aktivitu na internete a v aplikáciách: ak ste už mali aktivitu na internete a v aplikáciách zapnutú, časová os bude pracovať s informáciami z vášho používania iných služieb Googlu za obdobie, počas ktorého bolo toto nastavenie zapnuté. Ak ste napríklad hľadali miestnu reštauráciu, časová os túto informáciu zváži pri určovaní, či ste navštívili danú reštauráciu alebo tú vedľa nej.
 • Potvrďte návštevu miesta: návštevy miest môžete potvrdiť manuálne tak, že ich zaznamenáte priamo na časovej osi.
Uloženie aktivity vyhľadávania a prehliadania pomocou Googlu

Keď zapnete aktivitu na internete a v aplikáciách a prihlásite sa do svojho účtu Google, Google bude ukladať vyhľadávania a aktivitu prehliadania vrátane súvisiacich informácií, ako je poloha. Tieto informácie pomáhajú Googlu lepšie porozumieť, ktoré miesta ste navštívili, vďaka čomu je časová os presnejšia.

Zapnutie aktivity na internete a v aplikáciách

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia a ochrana súkromia.
 4. V sekcii História aplikácií vyberte možnosť Aktivita na internete a v aplikáciách je vypnutá.
 5. Zapnite položku Aktivita na internete a v aplikáciách.
Tip: Ak je aktivita na internete a v aplikáciách vypnutá, nemôžete upravovať miesta ani aktivity na časovej osi. Môžete však odstrániť príslušný deň alebo celú históriu polohy.
Potvrdenie aktuálnych polôh na časovej osi a zobrazenie miest v okolí

Svoju polohu môžete v Mapách Google potvrdiť v reálnom čase, a to aj v prípade, že nemáte zapnutú históriu polohy. Keď potvrdíte svoju polohu, môže vám to pomôcť so zapamätaním si, koľkokrát ste boli v danej oblasti a ako ste sa tam dostali.

Potvrdené polohy sú viditeľné na časovej osi. Môžete ich odstrániť jednotlivo alebo odstránením histórie polohy. Prečítajte si viac o správe histórie polohy.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na modrý bod a potom Zobraziť miesta v okolí.
 3. V zozname miest sa posuňte doľava alebo doprava a vyberte svoju aktuálnu polohu.
 4. V sekcii Ste teraz tu? klepnite na Áno.
 5. Ak si chcete pozrieť navštívené miesta a časy, kedy ste ich navštívili, klepnite na Zobraziť na časovej osi.

Svoju polohu môžete nahlásiť v reálnom čase aj pomocou prehliadača Google Chrome alebo aplikácie Google:

 1. V Chrome alebo aplikácii Google otvorte Mapy Google.
 2. Vyhľadajte svoju aktuálnu polohu.
 3. Klepnite na Ďalšie informácie o [tomto mieste].
 4. V sekcii Ste teraz tu? klepnite na Áno.

Tipy a triky

Zobrazenie poslednej návštevy miesta

Ak je vaša návšteva určitého miesta zaznamenaná na časovej osi, jeho poslednú návštevu nájdete v Mapách Google.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2.  Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Vyberte miesto na časovej osi.
 4. Klepnite na Podrobnosti.
 5. Posúvajte sa, kým nenájdete časovú os Časová os. Vedľa tejto ikony nájdete informácie o poslednej návšteve.
Tip: Tieto informácie nájdete iba v prípade, že sa už dané miesto nachádza na časovej osi.
Vyhľadanie domova a práce na časovej osi

Ak ste si uložili adresy domova a práce na Googli, zobrazia sa na vašej časovej osi. Okrem časovej osi sa tieto informácie môžu používať aj v ďalších výrobkoch a službách Googlu.

Ako nastaviť adresu domova a práce

Vyhľadanie fotiek z Fotiek Google na časovej osi

Fotky z Fotiek Google môžete zobraziť na časovej osi. Zobrazovanie fotiek z Fotiek Google na časovej osi môžete nastaviť takto:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2.  Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia a ochrana súkromia.
 4. V sekcii Vaša časová os vyhľadajte Fotky Google.
  • Ak chcete zastaviť zobrazovanie fotiek na časovej osi, vypnite Fotky Google.
  • Ak chcete, aby sa fotky zobrazovali na časovej osi, zapnite Fotky Google.
Tip: Fotky môžete odstrániť zo svojej časovej osi, čím však fotky ani ich metadáta neodstránite z Fotiek Google.
Pripomenutie si filmov, ktoré ste videli v kine

Filmy, ktoré ste videli v kine, nájdete na časovej osi. Google môže pomocou verejných premietacích časov navrhovať filmy, ktoré ste možno videli, keď ste boli v kine. Tieto informácie vidíte iba vy a môžete ich kedykoľvek upraviť a odstrániť.

Filmy sú súčasťou časovej osi, na ktorej sa zobrazujú vaše navštívené miesta. Ako spravovať históriu polohy

Vyhľadanie informácií o filmoch, ktoré ste videli

Keď si pozriete v kine film, môže sa zobrazovať na vašej časovej osi. Na časovej osi si tiež môžete pozrieť upútavku a súhrn k danému filmu.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Nájdite deň, keď ste šli do kina.
 4. V sekcii Váš film klepnite na film, ktorý ste videli.

Odstránenie filmu z časovej osi

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Nájdite deň, keď ste šli do kina.
 4. V sekcii Váš film klepnite na film, ktorý chcete odstrániť.
 5. Vpravo hore klepnite na ikonu Viac Viaca potom Odstrániť film a potom Odstrániť.

Zmena filmu na časovej osi

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Nájdite deň, keď ste šli do kina.
 4. V sekcii Váš film klepnite na film, ktorý chcete zmeniť.
 5. Vpravo hore klepnite na ikonu Viac Viac a potom Zmeniť film a potom klepnite na film zo zoznamu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
76697
false
false