Časová os v Mapách Google

Správa časovej osi

Časová os v Mapách Google zobrazuje odhad miest, kde ste mohli byť, alebo trás, po ktorých ste mohli ísť, na základe vašej histórie polohy. Na časovej osi môžete kedykoľvek upraviť časovú os a odstrániť históriu polohy. Vaša časová os je súkromná, takže ju vidíte iba vy. Časová os je k dispozícii v mobilných zariadeniach aj počítačoch.

Ak máte zapnuté nastavenia, ako je aktivita na internete a v aplikáciách, a pozastavíte históriu polohy alebo odstránite údaje o polohe z histórie polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používania ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách Google, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie kamery sa môžu uvádzať aj vo vašich fotkách.

Vyhľadanie ciest

Môžete zistiť precestovanú vzdialenosť a spôsob cestovania, napríklad pešo, na bicykli, autom alebo verejnou dopravou. Časová os meria vzdialenosti v míľach alebo kilometroch v závislosti od krajiny alebo regiónu.

 1. V počítači otvorte Mapy Google.
 2. Na prihlásenie použite rovnaký účet Google, aký používate v mobilnom zariadení.
 3. Vľavo hore kliknite na ponuku Ponuka.
 4. Kliknite na položku Časová os Časová os.
 5. Ak chcete nájsť iný dátum, hore vyberte deň, mesiac a rok.

Vyhľadanie domova a práce na časovej osi

Ak ste si uložili adresy domova a práce, zobrazia sa na vašej časovej osi. Okrem časovej osi sa tieto informácie môžu používať aj v ďalších výrobkoch a službách Googlu.

Ako nastaviť adresu domova a práce

Tip: Ak chcete nájsť nedávno navštívené miesta, kliknite na ponuku  Ponuka a potom Vaše miesta a potom Navštívené.

Úprava časovej osi

Ak je nejaké miesto na časovej osi nesprávne, môžete jeho polohu a čas návštevy upraviť.

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Na časovej osi nájdite miesto, ktoré chcete zmeniť, a kliknite na šípku nadol Šípka nadol.
 3. Vyberte správne miesto alebo ho vyhľadajte vo vyhľadávacom poli.
 4. Ak chcete upraviť čas návštevy miesta, kliknite na čas.

Tip: Ak je aktivita na internete a v aplikáciách vypnutá, nemôžete upravovať miesta ani aktivity na časovej osi. Môžete však odstrániť príslušný deň alebo celú históriu polohy.

Vyhľadanie fotiek z Fotiek Google na časovej osi

Fotky z Fotiek Google môžete zobraziť na časovej osi. Zobrazovanie fotiek z Fotiek Google na časovej osi môžete nastaviť takto:

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Vpravo dole kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia časovej osi.
 3. V sekcii Časová os nájdite Fotky Google.
  • Ak chcete zastaviť zobrazovanie fotiek na časovej osi, zrušte začiarknutie možnosti Fotky Google.
  • Ak chcete, aby sa fotky zobrazovali na časovej osi, začiarknite Fotky Google.
Tip: Fotky môžete odstrániť zo svojej časovej osi, čím však fotky ani ich metadáta neodstránite z Fotiek Google.
Odstránenie fotiek

Fotky sa na časovej osi zobrazia vtedy, keď ich nahráte do Fotiek Google. Ak ich odstránite z časovej osi, nebudú odstránené z Fotiek Google.

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Na každej fotke, ktorú chcete odstrániť, kliknite na značku začiarknutia v jej pravom hornom rohu.
 3. Vyberte Odstrániť fotku.
Odstránenie dňa
Dôležité: Odstránenie informácií z časovej osi je trvalé. Informácie o histórii polohy už na časovej osi nebude možné nájsť. Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a odstránite históriu polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používania ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie kamery sa môžu uvádzať aj vo vašich fotkách.
 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Kliknite na deň, ktorý chcete odstrániť.
 3. Na paneli vľavo prejdite do pravého horného rohu a kliknite na Odstrániť Delete .
 4. Kliknite na Odstrániť deň.
Odstránenie histórie polohy
Dôležité: Odstránenie informácií z časovej osi je trvalé. Informácie o histórii polohy už na časovej osi nebude možné nájsť. Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a odstránite históriu polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používania ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie kamery sa môžu uvádzať aj vo vašich fotkách.

Odstránenie histórie polohy:

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Vpravo dole kliknite na Odstrániť Delete . Môžete kliknúť aj na Nastavenia Nastaveniaa potom Odstrániť celú históriu polohy.
 3. Kliknite na Odstrániť históriu polohy.

 

Automatické odstránenie histórie polohy

Môžete si vybrať, či chcete automaticky odstraňovať históriu polohy staršiu ako 3, 18 alebo 36 mesiacov.

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Vpravo dole kliknite na Nastavenia Settingsa potom Automaticky odstraňovať históriu polohy.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zapnutie alebo pozastavenie histórie polohy

Keď zapnete históriu polohy, Google bude zaznamenávať vaše údaje o polohe a miesta vo vašom účte Google, aj keď nebudete používať Mapy Google. Zapnutie alebo pozastavenie histórie polohy:

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Kliknite na ikonu Nastavenia Nastavenia a potom Povoliť históriu polohy alebo Pozastaviť históriu polohy.

Ďalšie informácie o správe histórie polohy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
76697
false
false