Časová os v Mapách Google

Správa časovej osi

Časová os v Mapách Google zobrazuje odhad miest, kde ste mohli byť, alebo trás, po ktorých ste mohli ísť, na základe vašej histórie polohy. Časovú os môžete kedykoľvek upraviť. Históriu polohy (vrátane časových rozsahov) môžete tiež na časovej osi kedykoľvek odstrániť. Časová os je súkromná, takže ju vidíte iba vy, a je k dispozícii v mobilných zariadeniach aj počítačoch.

Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a pozastavíte históriu polohy alebo odstránite údaje o polohe z histórie polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používania ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách Google, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu sa môžu uvádzať aj na vašich fotkách.

Zobrazenie ciest

Pozrite si, ako ďaleko ste cestovali a ako ste prešli z miesta na miesto (napr. pešo, na bicykli, autom alebo verejnou dopravou). Vzdialenosti sa na časovej osi udávajú v míľach alebo kilometroch v závislosti od vašej krajiny.

 1. V počítači otvorte Mapy Google.
 2. Na prihlásenie použite rovnaký účet Google, aký používate v mobilnom zariadení.
 3. Vľavo hore kliknite na ikonu Ponuka Ponuka.
 4. Kliknite na ikonu Časová os Časová os.
 5. Ak chcete zobraziť iný dátum, v hornej časti vyberte deň, mesiac a rok.

Tip: Nedávno navštívené miesta zobrazíte kliknutím na ikonu ponuky Ponuka a potom Vaše miesta a potom Navštívené.

Zobrazenie domova a práce na časovej osi

Ak ste si uložili adresy domova a práce, zobrazia sa na časovej osi.Okrem časovej osi sa tieto informácie môžu používať aj v ďalších produktoch a službách Googlu.

Zistite, ako nastaviť adresu domova a práce.

Úprava časovej osi

Ak je nejaké miesto na časovej osi nesprávne, môžete jeho polohu a čas návštevy upraviť. Ak to chcete spraviť, zapnite aktivitu na internete a v aplikáciách:

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Na časovej osi nájdite miesto, ktoré chcete zmeniť, a kliknite na šípku nadol Šípka nadol.
 3. Vyberte správne miesto alebo ho vyhľadajte vo vyhľadávacom poli.
 4. Ak chcete upraviť čas návštevy miesta, kliknite na čas.

Poznámka: Ak je aktivita na internete a v aplikáciách vypnutá, nebudete môcť upraviť miesta ani aktivity na časovej osi. Môžete však odstrániť príslušný deň alebo celú históriu polohy.

Vyhľadanie fotiek z účtu Fotky Google na časovej osi

Fotky z účtu Fotky Google môžete zobraziť na časovej osi. Zobrazovanie fotiek z účtu Fotky Google na časovej osi môžete nastaviť podľa týchto pokynov:

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Vpravo dole kliknite na ikonu Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia časovej osi.
 3. V sekcii Časová os vyhľadajte Fotky Google.
  • Ak chcete zastaviť zobrazovanie fotiek na časovej osi, vypnite prepínač.
  • Ak chcete na časovej osi zobraziť fotky, zapnite prepínač.

Tip: Fotky môžete zo svojej časovej osi odstrániť, no týmto krokom fotky ani ich metadáta neodstránite z Fotiek Google.

Odstránenie fotiek

Fotky sa na časovej osi zobrazia vtedy, keď ich nahráte do Fotiek Google. Ak ich odstránite z časovej osi, nebudú odstránené z Fotiek Google.

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Na každej fotke, ktorú chcete odstrániť, kliknite na značku začiarknutia v jej pravom hornom rohu.
 3. Vyberte možnosť Odstrániť fotku.

Odstránenie dňa

Dôležité: Odstránenie informácií z časovej osi je trvalé. Tieto informácie z vašej histórie polohy sa už nebudú dať znova zobraziť na časovej osi.Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a odstránite históriu polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používania ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu sa budú uvádzať aj na vašich fotkách.

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Kliknite na deň, ktorý chcete odstrániť.
 3. Na paneli vľavo prejdite do pravého horného rohu a kliknite na ikonu Odstrániť Delete .
 4. Kliknite na Odstrániť deň.

Odstránenie histórie polohy

Môžete odstrániť celú svoju históriu polohy alebo iba jej časť.

Dôležité: Odstránenie informácií z časovej osi je trvalé. Tieto informácie z vašej histórie polohy sa už nebudú dať znova zobraziť na časovej osi.Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a odstránite históriu polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používania ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu sa budú uvádzať aj na vašich fotkách.

Históriu polohy odstránite podľa pokynov uvedených nižšie.

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Vpravo dole kliknite na ikonu Odstrániť Delete .Môžete kliknúť aj na ikonu Nastavenia Nastavenia​ a potom Odstrániť celú históriu polohy.
 3. Kliknite na Odstrániť históriu polohy.

Automatické odstránenie histórie polohy

Môžete si vybrať, či chcete automaticky odstraňovať históriu polohy staršiu ako 3 mesiace alebo 18 mesiacov.

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Vpravo dole kliknite na ikonu Nastavenia Settingsa potom Automaticky odstraňovať históriu polohy.
 3. Dodržujte pokyny na obrazovke.

Zapnutie alebo pozastavenie histórie polohy

Keď zapnete históriu polohy, Google bude zaznamenávať vaše údaje o polohe a miesta vo vašom účte Google, aj keď nebudete používať Mapy Google. Históriu polohy zapnete a pozastavíte takto:

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Kliknite na ikonu Nastavenia Nastavenia a potom Povoliť históriu polohy alebo Pozastaviť históriu polohy.

Ďalšie informácie o správe histórie polohy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
76697
false