Časová os v Mapách Google

Svoju históriu polohy si môžete zobraziť a spravovať na časovej osi v Mapách Google, ktorá je k dispozícii pre používateľov mobilných zariadení aj počítačov. Na časovej osi môžete upraviť konkrétne záznamy zo svojej histórie polohy, odstrániť informácie za určité obdobia alebo odstrániť celú svoju históriu polohy. Vaša časová os je súkromná, takže ju vidíte iba vy.

Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a pozastavíte históriu polohy alebo odstránite údaje o polohe z histórie polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používanie ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách Google, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu sa budú uvádzať aj na vašich fotkách.

Zobrazenie ciest

Pozrite si, ako ďaleko ste cestovali a ako ste prešli z miesta na miesto (napr. pešo, na bicykli, autom alebo verejnou dopravou). Vzdialenosti sa na časovej osi udávajú v míľach alebo kilometroch v závislosti od vašej krajiny.

 1. V počítači otvorte Mapy Google.
 2. Na prihlásenie použite rovnaký účet Google, aký používate v mobilnom zariadení.
 3. Vľavo hore kliknite na ikonu ponuky Ponuka.
 4. Kliknite na ikonu Časová os Časová os.
 5. Ak chcete zobraziť iný dátum, v hornej časti vyberte deň, mesiac a rok.

Tip: Nedávno navštívené miesta zobrazíte kliknutím na ikonu ponuky Ponuka a potom Vaše miesta a potom Navštívené.

Zobrazenie domova a práce na časovej osi

Ak ste si uložili adresy domova a práce, zobrazia sa na časovej osi. Okrem časovej osi sa tieto informácie môžu používať aj v ďalších produktoch a službách Googlu.

Zistite, ako nastaviť adresu domova a práce.

Úprava časovej osi

Ak je nejaké miesto na časovej osi nesprávne, môžete jeho polohu a čas návštevy upraviť. Ak to chcete spraviť, zapnite aktivitu na internete a v aplikáciách:

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Na časovej osi nájdite miesto, ktoré chcete zmeniť, a kliknite na šípku nadol Šípka nadol.
 3. Vyberte správne miesto alebo ho vyhľadajte vo vyhľadávacom poli.
 4. Ak chcete upraviť čas návštevy miesta, kliknite na čas.

Poznámka: Ak je aktivita na internete a v aplikáciách vypnutá, nebudete môcť upraviť miesta ani aktivity na časovej osi. Môžete však odstrániť príslušný deň alebo celú históriu polohy. 

Zobrazenie fotiek z účtu Fotiek Google na časovej osi

Svoj účet Fotiek Google môžete prepojiť s časovou osou. Ak to spravíte, fotky sa po nahraní do Fotiek Google zobrazia na časovej osi. Zobrazovanie fotiek z vášho účtu Fotiek Google na časovej osi môžete nastaviť podľa týchto pokynov:

 1. V počítači otvorte Mapy Google.
 2. Kliknite na ikonu ponuky Ponuka a potom Časová os Časová os.
 3. Kliknite na ikonu Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia časovej osi.
  • Ak chcete na svojej časovej osi zobrazovať fotky, začiarknite Fotky Google.
  • Ak nechcete na svojej časovej osi zobrazovať fotky, zrušte začiarknutie možnosti Fotky Google.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Fotky môžete odstrániť zo svojej časovej osi, no týmto krokom tieto fotky ani ich metadáta nebudú odstránené z Fotiek Google. 

Odstránenie fotiek

Fotky sa na časovej osi zobrazia vtedy, keď ich nahráte do Fotiek Google. Ak ich odstránite z časovej osi, nebudú odstránené z Fotiek Google.

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Na každej fotke, ktorú chcete odstrániť, kliknite na značku začiarknutia v jej pravom hornom rohu.
 3. Vyberte možnosť Odstrániť fotku.

Odstránenie dňa

Dôležité: Odstránenie informácií z časovej osi je trvalé. Tieto informácie z vašej histórie polohy sa už nebudú dať znova zobraziť na časovej osi. Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a odstránite históriu polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používania ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu sa budú uvádzať aj na vašich fotkách.

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Kliknite na deň, ktorý chcete odstrániť.
 3. Na paneli vľavo prejdite do pravého horného rohu a kliknite na ikonu Odstrániť Odstrániť.
 4. Kliknite na tlačidlo Odstrániť deň.

Odstránenie histórie polohy

Môžete odstrániť celú svoju históriu polohy alebo iba jej časť.

Dôležité: Odstránenie informácií z časovej osi je trvalé. Tieto informácie z vašej histórie polohy sa už nebudú dať znova zobraziť na časovej osi. Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a odstránite históriu polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používanie ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu sa budú uvádzať aj na vašich fotkách.

Históriu polohy odstránite podľa pokynov uvedených nižšie.

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Vpravo dole kliknite na ikonu Odstrániť Odstrániť. Môžete kliknúť aj na ikonu Nastavenia Nastavenia​ a potom Odstrániť celú históriu polohy.
 3. Kliknite na Odstrániť históriu polohy.

Automatické odstránenie histórie polohy

Môžete si vybrať, či chcete automaticky odstraňovať históriu polohy staršiu ako 3 mesiace alebo 18 mesiacov.

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Vpravo dole kliknite na ikonu Nastavenia Settingsa potom Automaticky odstraňovať históriu polohy.
 3. Dodržujte pokyny na obrazovke.

Zapnutie alebo pozastavenie histórie polohy

Keď zapnete históriu polohy, Google bude zaznamenávať vaše údaje o polohe a miesta vo vašom účte Google, aj keď nebudete používať Mapy Google. Históriu polohy zapnete a pozastavíte podľa týchto pokynov:

 1. V počítači prejdite na časovú os.
 2. Kliknite na ikonu Nastavenia Nastavenia a potom Povoliť históriu polohy alebo Pozastaviť históriu polohy.

Ďalšie informácie o správe histórie polohy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?