Powiadomienie

W najbliższych miesiącach nazwa ustawienia Historia lokalizacji zmieni się na Oś czasu. Jeśli masz na koncie włączoną historię lokalizacji, oś czasu możesz zobaczyć w ustawieniach aplikacji i konta.

Oś czasu w Mapach Google

Jak zarządzać osią czasu

Oś czasu w Mapach Google to osobista mapa, która pomaga zapamiętywać przebyte trasy i odwiedzone miejsca na podstawie historii lokalizacji. W każdej chwili możesz edytować oś czasu i usunąć z niej historię lokalizacji.

Jeśli masz włączone ustawienia takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach oraz wyłączysz historię lokalizacji lub usuniesz z niej dane, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych witryn, aplikacji i usług Google. Aktywność może obejmować informacje o ogólnej lokalizacji i adresie IP Twojego urządzenia. Dane o lokalizacji mogą być np. zapisywane w informacjach o Twojej aktywności w wyszukiwarce i Mapach Google, gdy masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, lub w pliku ze zdjęciem zależnie od ustawień aparatu.

Znajdowanie swoich podróży

Możesz sprawdzić przebytą odległość oraz sposób przemieszczenia się, np. pieszo, rowerem, samochodem lub transportem publicznym. W zależności od kraju odległość na osi czasu będzie podawana w milach lub kilometrach.

 1. Otwórz Mapy Google na komputerze.
 2. Zaloguj się na konto Google, którego używasz na urządzeniu mobilnym.
 3. W lewym górnym rogu kliknij menu Menu.
 4. Kliknij Oś czasu Oś czasu.
 5. Aby znaleźć inną datę, wybierz u góry dzień, miesiąc i rok.

Szukanie adresu domowego i służbowego na osi czasu

Jeśli zapiszesz adres domowy i służbowy, pojawią się one na osi czasu. Poza osią czasu z tych informacji mogą także korzystać inne usługi Google.

Dowiedz się, jak ustawić adres domowy i służbowy

Wskazówka: aby znaleźć ostatnio odwiedzone miejsca, kliknij Zapisane Zapisz miejsce a potem Odwiedzone.

Edytowanie osi czasu

Jeśli informacje o miejscu na osi czasu są błędne, możesz edytować lokalizację i czas pobytu.

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. Znajdź na osi czasu miejsce, które chcesz zmienić, i kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Wybierz miejsce lub wpisz je w polu wyszukiwania, by je znaleźć.
 4. Aby zmienić datę pobytu, kliknij datę.
Usuwanie historii pojedynczego dnia
Ważne: jeśli usuniesz z osi czasu dane historii lokalizacji, nie będą się one już na niej wyświetlać. Jeśli masz włączone inne ustawienia, np. Aktywność w internecie i aplikacjach, oraz usuniesz historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych witryn, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być np. zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i Mapach Google oraz dołączane do zdjęć zależnie od ustawień aparatu.
 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. Kliknij dzień, którego historię chcesz usunąć.
 3. W panelu po lewej stronie kliknij Usuń Usuń w prawym górnym rogu.
 4. Kliknij Usuń historię dnia.
Usuwanie Historii lokalizacji
Ważne: jeśli usuniesz z osi czasu dane historii lokalizacji, nie będą się one już na niej wyświetlać. Jeśli masz włączone inne ustawienia, np. Aktywność w internecie i aplikacjach, oraz usuniesz historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych witryn, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być np. zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i Mapach Google oraz dołączane do zdjęć zależnie od ustawień aparatu.

Aby usunąć historię lokalizacji:

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Usuń Usuń . Możesz też kliknąć Ustawienia Ustawienia a potem Usuń całą Historię lokalizacji.
 3. Kliknij Usuń Historię lokalizacji.

 

Automatyczne usuwanie Twojej Historii lokalizacji

Możesz wybrać opcję automatycznego usuwania historii lokalizacji starszej niż 3 miesiące, 18 miesięcy lub 36 miesięcy.

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Ustawienia Settings a potem Automatyczne usuwanie Historii lokalizacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Włączanie i wyłączanie historii lokalizacji

Gdy włączysz historię lokalizacji, dokładne położenie urządzenia będzie regularnie zapisywane na Twoich urządzeniach i serwerach Google nawet wtedy, gdy nie korzystasz z aplikacji Google. Będzie też tworzona Twoja oś czasu.

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Włącz historię lokalizacji lub Wyłączanie historii lokalizacji.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu Historią lokalizacji

Masz wszystko pod kontrolą

W każdej chwili możesz przejrzeć swoje dane i wybrać odpowiednie opcje na stronie activity.google.com lub na osi czasu.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne