Oś czasu w Mapach Google

Możesz przeglądać Historię lokalizacji i zarządzać nią, korzystając z osi czasu w Mapach Google, która jest dostępna zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach. Na osi czasu możesz edytować wybrane wpisy z Historii lokalizacji, usunąć informacje z określonych zakresów dat lub usunąć wszystkie dane Historii lokalizacji. Oś czasu jest prywatna, więc tylko Ty masz do niej dostęp.

Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i wstrzymasz działanie Historii lokalizacji lub usuniesz z niej dane, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach Google i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.

Uwaga: oś czasu nie jest obecnie dostępna w Korei Południowej. W sekcji Zarządzanie aktywnością możesz włączyć lub wstrzymać Historię lokalizacji. Możesz też usunąć dane Historii lokalizacji w tym miejscu.

Tworzenie osi czasu

Aby utworzyć oś czasu, musisz włączyć usługi lokalizacyjne i Historię lokalizacji. Gdy włączysz Historię lokalizacji, oś czasu będzie pokazywać miejsca odwiedzone przez Ciebie z urządzeniami, na których jesteś zalogowany na konto i które raportują lokalizację. Więcej informacji o Historii lokalizacji.

Uwaga: gdy włączysz na urządzeniu usługi lokalizacyjne, Twój iPhone lub iPad będzie udostępniać swoją lokalizację używanym przez Ciebie aplikacjom. Dane o lokalizacji mogą być zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w innych usługach Google, na przykład w wyszukiwarce Google, jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach.

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Treści osobiste a potem przewiń do sekcji „Ustawienia lokalizacji”.
 4. Powinien wyświetlić się komunikat „Usługi lokalizacyjne są włączone”. Jeśli go nie widzisz, kliknij Usługi lokalizacyjne nie są ustawione na „Zawsze” a potem Lokalizacja a potem Zawsze.

Wyświetlanie swoich podróży

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Oś czasu Oś czasu.
 3. Aby zobaczyć inny dzień lub miesiąc, kliknij Pokaż kalendarz Wydarzenie a potem przesuń palcem w lewo lub w prawo i kliknij dzień.

Włączanie i wstrzymywanie Historii lokalizacji

Jeśli włączysz Historię lokalizacji, Google będzie rejestrować dane o Twojej lokalizacji i zapisywać je na Twoim koncie Google, nawet gdy nie używasz Map Google. Aby włączyć lub wstrzymać Historię lokalizacji, wykonaj poniższe kroki:

 1. Na iPhonie lub iPadzie wyświetl oś czasu.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Włącz historię lokalizacji lub Wstrzymaj historię lokalizacji.

Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji.

Edytowanie osi czasu

Jak zmienić odwiedzone miejsca

Jeśli informacje o miejscu na osi czasu są błędne, możesz edytować lokalizację i czas pobytu. W tym celu włącz Aktywność w internecie i aplikacjach:

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Oś czasu Oś czasu.
 3. Znajdź błędne miejsce na osi czasu i je kliknij.
 4. Kliknij Edytuj miejsce.
 5. Kliknij Wyszukaj miejsce lub adres lub przewiń listę i wybierz z niej właściwe miejsce.
 6. Aby zmienić datę i czas pobytu, kliknij czas.

Uwaga: jeśli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, nie możesz edytować lokalizacji i aktywności na osi czasu, ale możesz usunąć dzień lub całą Historię lokalizacji. 

Przełączanie się między milami a kilometrami

Aby wybrać sposób pomiaru odległości na osi czasu, kliknij Menu Menu a potem Ustawienia Ustawienia a potem Jednostki odległości. Następnie kliknij Automatycznie, Kilometry lub Mile.

Wyświetlanie adresu domowego i służbowego na osi czasu

Jeśli zapiszesz adres domowy i służbowy w Google, wyświetlą się one na osi czasu. Poza osią czasu z tych informacji mogą także korzystać inne produkty i usługi Google.
Usuwanie historii pojedynczego dnia

Ważne: usunięcie informacji z osi czasu jest nieodwracalne. Nie będzie można ponownie wyświetlić danych Historii lokalizacji na osi czasu. Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i usuniesz Historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Pokaż kalendarz Wydarzenie a potem wybierz dzień, którego historię chcesz usunąć.
 4. Kliknij Więcej Więcej a potem Usuń historię dnia Usuń.
Usuwanie historii lokalizacji

Możesz usunąć całą Historię lokalizacji lub jej część.

Ważne: usunięcie informacji z osi czasu jest nieodwracalne. Nie będzie można ponownie wyświetlić danych Historii lokalizacji na osi czasu. Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i usuniesz Historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji „Ustawienia lokalizacji”.
  • Aby usunąć część historii, kliknij Usuń zakres Historii lokalizacji a potem ustaw zakres a potem Usuń.
  • Aby usunąć wszystko, kliknij Usuń całą historię lokalizacji.

Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji i jej usuwaniu.

Automatyczne usuwanie Twojej Historii lokalizacji

Możesz ustawić, aby Historia lokalizacji starsza niż trzy lub 18 miesięcy była automatycznie usuwana.

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej More a potem Ustawienia.
 4. W sekcji „Ustawienia lokalizacji” kliknij Automatycznie usuwaj historię lokalizacji.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?