Oś czasu w Mapach Google

Możesz przeglądać Historię lokalizacji i zarządzać nią, korzystając z osi czasu w Mapach Google, która jest dostępna zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach. Na osi czasu możesz edytować wybrane wpisy z Historii lokalizacji, usunąć informacje z określonych zakresów dat lub usunąć wszystkie dane Historii lokalizacji. Oś czasu jest prywatna, więc tylko Ty masz do niej dostęp.

Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i wstrzymasz działanie Historii lokalizacji lub usuniesz z niej dane, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach Google i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.

Uwaga: oś czasu nie jest obecnie dostępna w Korei Południowej. W sekcji Zarządzanie aktywnością możesz włączyć lub wstrzymać Historię lokalizacji. Możesz też usunąć dane Historii lokalizacji w tym miejscu.

Tworzenie osi czasu

Aby utworzyć oś czasu, musisz włączyć usługi lokalizacyjne i Historię lokalizacji. Gdy włączysz Historię lokalizacji, oś czasu będzie pokazywać miejsca odwiedzone przez Ciebie z urządzeniami, na których jesteś zalogowany na konto i które raportują lokalizację. Więcej informacji o Historii lokalizacji.

Uwaga: gdy włączysz na urządzeniu usługi lokalizacyjne, Twój iPhone lub iPad będzie udostępniać swoją lokalizację używanym przez Ciebie aplikacjom. Dane o lokalizacji mogą być zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w innych usługach Google, na przykład w wyszukiwarce Google, jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach.

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Treści osobiste a potem przewiń do sekcji „Ustawienia lokalizacji”.
 4. Powinien wyświetlić się komunikat „Usługi lokalizacyjne są włączone”. Jeśli go nie widzisz, kliknij Usługi lokalizacyjne nie są ustawione na „Zawsze” a potem Lokalizacja a potem Zawsze.

Wyświetlanie swoich podróży

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Oś czasu Oś czasu.
 3. Aby zobaczyć inny dzień lub miesiąc, kliknij Pokaż kalendarz Wydarzenie a potem przesuń palcem w lewo lub w prawo i kliknij dzień.

Włączanie i wstrzymywanie Historii lokalizacji

Jeśli włączysz Historię lokalizacji, Google będzie rejestrować dane o Twojej lokalizacji i zapisywać je na Twoim koncie Google, nawet gdy nie używasz Map Google. Aby włączyć lub wstrzymać Historię lokalizacji, wykonaj poniższe kroki:

 1. Na iPhonie lub iPadzie wyświetl oś czasu.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Włącz historię lokalizacji lub Wstrzymaj historię lokalizacji.

Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji.

Edytowanie osi czasu

Jak zmienić odwiedzone miejsca

Jeśli informacje o miejscu na osi czasu są błędne, możesz edytować lokalizację i czas pobytu. W tym celu włącz Aktywność w internecie i aplikacjach:

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Oś czasu Oś czasu.
 3. Znajdź błędne miejsce na osi czasu i je kliknij.
 4. Kliknij Edytuj miejsce.
 5. Kliknij Wyszukaj miejsce lub adres lub przewiń listę i wybierz z niej właściwe miejsce.
 6. Aby zmienić datę i czas pobytu, kliknij czas.

Uwaga: jeśli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, nie możesz edytować lokalizacji i aktywności na osi czasu, ale możesz usunąć dzień lub całą Historię lokalizacji. 

Przełączanie się między milami a kilometrami

Aby wybrać sposób pomiaru odległości na osi czasu, kliknij Menu Menu a potem Ustawienia Ustawienia a potem Jednostki odległości. Następnie kliknij Automatycznie, Kilometry lub Mile.

Wyświetlanie adresu domowego i służbowego na osi czasu

Jeśli zapiszesz adres domowy i służbowy w Google, wyświetlą się one na osi czasu. Poza osią czasu z tych informacji mogą także korzystać inne produkty i usługi Google.
Usuwanie historii pojedynczego dnia

Ważne: usunięcie informacji z osi czasu jest nieodwracalne. Nie będzie można ponownie wyświetlić danych Historii lokalizacji na osi czasu. Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i usuniesz Historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Pokaż kalendarz Wydarzenie a potem wybierz dzień, którego historię chcesz usunąć.
 4. Kliknij Więcej Więcej a potem Usuń historię dnia Usuń.
Usuwanie historii lokalizacji

Możesz usunąć całą Historię lokalizacji lub jej część.

Ważne: usunięcie informacji z osi czasu jest nieodwracalne. Nie będzie można ponownie wyświetlić danych Historii lokalizacji na osi czasu. Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i usuniesz Historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji „Ustawienia lokalizacji”.
  • Aby usunąć część historii, kliknij Usuń zakres Historii lokalizacji a potem ustaw zakres a potem Usuń.
  • Aby usunąć wszystko, kliknij Usuń całą historię lokalizacji.

Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji i jej usuwaniu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?