Oś czasu w Mapach Google

Jak zarządzać osią czasu

Oś czasu w Mapach Google zawiera prawdopodobnie odwiedzone miejsca i przebyte trasy określone na podstawie Twojej Historii lokalizacji. Oś czasu można edytować w dowolnej chwili. Możesz też usunąć swoją Historię lokalizacji – całkowicie lub częściowo. Twoja oś czasu jest prywatna i masz do niej dostęp zarówno na urządzeniu mobilnym, jak i na komputerze.

Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i wstrzymasz działanie Historii lokalizacji lub usuniesz z niej dane, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Na przykład dane lokalizacji mogą być zapisywane w informacjach o Twojej aktywności w wyszukiwarce i Mapach Google, gdy masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, lub w pliku ze zdjęciem w zależności od ustawień aparatu.

Wyświetlanie swoich podróży

Możesz zobaczyć przebytą przez siebie odległość oraz sposób przemieszczenia się z miejsca na miejsce, np. pieszo, rowerem, samochodem lub transportem publicznym. W zależności od kraju odległość na osi czasu będzie podawana w milach lub kilometrach.

 1. Otwórz Mapy Google na komputerze.
 2. Zaloguj się na konto Google, którego używasz na urządzeniu mobilnym.
 3. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu.
 4. Kliknij Oś czasu Oś czasu.
 5. Aby zobaczyć inną datę, wybierz u góry dzień, miesiąc i rok.

Wskazówka: aby zobaczyć ostatnio odwiedzone miejsca, kliknij Menu Menu a potem Twoje miejsca a potem Odwiedzone.

Wyświetlanie adresu domowego i służbowego na osi czasu

Jeśli zapiszesz adres domowy i służbowy, wyświetlą się one na Twojej osi czasu.Poza osią czasu z tych informacji mogą także korzystać inne usługi Google.

Dowiedz się, jak ustawić adres domowy i służbowy.

Edytowanie osi czasu

Jeśli informacje o miejscu na osi czasu są błędne, możesz edytować lokalizację i czas pobytu. W tym celu włącz Aktywność w internecie i aplikacjach:

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. Znajdź na osi czasu miejsce, które chcesz zmienić, i kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Wybierz miejsce lub wpisz je w polu wyszukiwania, by je znaleźć.
 4. Aby zmienić datę pobytu, kliknij datę.

Uwaga: jeśli masz wyłączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, nie możesz edytować lokalizacji i aktywności na osi czasu, ale możesz usunąć dzień lub całą Historię lokalizacji.

Szukanie Zdjęć Google na osi czasu

Możesz wyświetlać Zdjęcia Google na osi czasu. Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Zdjęć Google na osi czasu, wykonaj następujące kroki:

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia osi czasu.
 3. W sekcji „Oś czasu” odszukaj „Zdjęcia Google”.
  • Aby zdjęcia nie wyświetlały się na osi czasu, przełącznik musi być wyłączony.
  • Aby zdjęcia mogły się wyświetlać na osi czasu, przełącznik musi być włączony.

Wskazówka: możesz usuwać zdjęcia z osi czasu, ale nie spowoduje to usunięcia tych zdjęć ani ich metadanych ze Zdjęć Google.

Usuwanie zdjęć

Na osi czasu wyświetlają się zdjęcia, które przesyłasz do Zdjęć Google. Możesz usunąć te zdjęcia z osi czasu, ale nie spowoduje to ich usunięcia ze Zdjęć Google.

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. Kliknij znacznik wyboru w prawym górnym rogu każdego zdjęcia, które chcesz usunąć.
 3. Wybierz Usuń zdjęcie.

Usuwanie historii pojedynczego dnia

Ważne: usunięcie informacji z osi czasu jest nieodwracalne. Nie będzie można ponownie wyświetlić danych Historii lokalizacji na osi czasu.Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i usuniesz Historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. Kliknij dzień, który chcesz usunąć.
 3. W panelu po lewej stronie kliknij Usuń Usuń w prawym górnym rogu.
 4. Kliknij Usuń historię dnia.

Usuwanie Historii lokalizacji

Możesz usunąć całą Historię lokalizacji lub jej część.

Ważne: usunięcie informacji z osi czasu jest nieodwracalne. Nie będzie można ponownie wyświetlić danych Historii lokalizacji na osi czasu.Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i usuniesz Historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.

Aby usunąć historię lokalizacji, wykonaj te kroki.

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Usuń Usuń .Możesz też kliknąć Ustawienia Ustawienia a potem Usuń całą Historię lokalizacji.
 3. Kliknij Usuń Historię lokalizacji.

Automatyczne usuwanie Twojej historii lokalizacji

Możesz ustawić, aby historia lokalizacji starsza niż trzy lub 18 miesięcy była automatycznie usuwana.

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Ustawienia Settings a potem Automatycznie usuwaj historię lokalizacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Włączanie i wstrzymywanie Historii lokalizacji

Jeśli włączysz Historię lokalizacji, Google będzie rejestrować dane o Twojej lokalizacji i zapisywać je na Twoim koncie Google, nawet gdy nie używasz Map Google. Aby włączyć lub wstrzymać Historię lokalizacji, wykonaj te kroki:

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Włącz historię lokalizacji lub Wstrzymaj historię lokalizacji.

Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
76697
false