Oś czasu w Mapach Google

Jak zarządzać osią czasu

Oś czasu w Mapach Google to osobista mapa, która pomaga zapamiętywać przebyte trasy i odwiedzone miejsca na podstawie historii lokalizacji. W każdej chwili możesz edytować oś czasu i usunąć z niej historię lokalizacji.

Jeśli masz włączone ustawienia takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach oraz wyłączysz historię lokalizacji lub usuniesz z niej dane, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych witryn, aplikacji i usług Google. Aktywność może obejmować informacje o ogólnej lokalizacji i adresie IP Twojego urządzenia. Dane o lokalizacji mogą być np. zapisywane w informacjach o Twojej aktywności w wyszukiwarce i Mapach Google, gdy masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, lub w pliku ze zdjęciem zależnie od ustawień aparatu.

Znajdowanie swoich podróży

Możesz sprawdzić przebytą odległość oraz sposób przemieszczenia się, np. pieszo, rowerem, samochodem lub transportem publicznym. W zależności od kraju odległość na osi czasu będzie podawana w milach lub kilometrach.

 1. Otwórz Mapy Google na komputerze.
 2. Zaloguj się na konto Google, którego używasz na urządzeniu mobilnym.
 3. W lewym górnym rogu kliknij menu Menu.
 4. Kliknij Oś czasu Oś czasu.
 5. Aby znaleźć inną datę, wybierz u góry dzień, miesiąc i rok.

Szukanie adresu domowego i służbowego na osi czasu

Jeśli zapiszesz adres domowy i służbowy, pojawią się one na osi czasu. Poza osią czasu z tych informacji mogą także korzystać inne usługi Google.

Dowiedz się, jak ustawić adres domowy i służbowy

Wskazówka: aby znaleźć ostatnio odwiedzone miejsca, kliknij Zapisane Zapisz miejsce a potem Odwiedzone.

Edytowanie osi czasu

Jeśli informacje o miejscu na osi czasu są błędne, możesz edytować lokalizację i czas pobytu.

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. Znajdź na osi czasu miejsce, które chcesz zmienić, i kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Wybierz miejsce lub wpisz je w polu wyszukiwania, by je znaleźć.
 4. Aby zmienić datę pobytu, kliknij datę.
Szukanie Zdjęć Google na osi czasu

Możesz wyświetlać Zdjęcia Google na osi czasu. Aby określić, czy Zdjęcia Google mają się wyświetlać na osi czasu:

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2.  W prawym dolnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia osi czasu.
 3. W sekcji „Oś czasu” odszukaj „Zdjęcia Google”.
  • Aby zdjęcia nie wyświetlały się na osi czasu, odznacz Zdjęcia Google.
  • Aby wyświetlić zdjęcia na osi czasu, zaznacz Zdjęcia Google.
Wskazówka: możesz usunąć zdjęcia z osi czasu, ale nie spowoduje to usunięcia tych zdjęć ani ich metadanych ze Zdjęć Google.
Usuwanie zdjęć

Na osi czasu wyświetlają się zdjęcia, które przesyłasz do Zdjęć Google. Możesz usunąć te zdjęcia z osi czasu, ale nie spowoduje to ich usunięcia ze Zdjęć Google.

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. Kliknij znacznik wyboru w prawym górnym rogu każdego zdjęcia, które chcesz usunąć.
 3. Wybierz Usuń zdjęcie.
Usuwanie historii pojedynczego dnia
Ważne: jeśli usuniesz z osi czasu dane historii lokalizacji, nie będą się one już na niej wyświetlać. Jeśli masz włączone inne ustawienia, np. Aktywność w internecie i aplikacjach, oraz usuniesz historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych witryn, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być np. zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i Mapach Google oraz dołączane do zdjęć zależnie od ustawień aparatu.
 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. Kliknij dzień, którego historię chcesz usunąć.
 3. W panelu po lewej stronie kliknij Usuń Usuń w prawym górnym rogu.
 4. Kliknij Usuń historię dnia.
Usuwanie Historii lokalizacji
Ważne: jeśli usuniesz z osi czasu dane historii lokalizacji, nie będą się one już na niej wyświetlać. Jeśli masz włączone inne ustawienia, np. Aktywność w internecie i aplikacjach, oraz usuniesz historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych witryn, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być np. zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i Mapach Google oraz dołączane do zdjęć zależnie od ustawień aparatu.

Aby usunąć historię lokalizacji:

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Usuń Usuń . Możesz też kliknąć Ustawienia Ustawienia a potem Usuń całą Historię lokalizacji.
 3. Kliknij Usuń Historię lokalizacji.

 

Automatyczne usuwanie Twojej Historii lokalizacji

Możesz wybrać opcję automatycznego usuwania historii lokalizacji starszej niż 3 miesiące, 18 miesięcy lub 36 miesięcy.

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Ustawienia Settings a potem Automatyczne usuwanie Historii lokalizacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Włączanie i wyłączanie historii lokalizacji

Gdy włączysz historię lokalizacji, dokładne położenie urządzenia będzie regularnie zapisywane na Twoich urządzeniach i serwerach Google nawet wtedy, gdy nie korzystasz z aplikacji Google. Będzie też tworzona Twoja oś czasu.

 1. Wyświetl oś czasu na komputerze.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Włącz historię lokalizacji lub Wyłączanie historii lokalizacji.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu Historią lokalizacji

Masz wszystko pod kontrolą

W każdej chwili możesz przejrzeć swoje dane i wybrać odpowiednie opcje na stronie activity.google.com lub na osi czasu.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
3176229033286287179
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
76697