ציר הזמן במפות Google

ניהול ציר הזמן

ציר הזמן במפות Google מבוסס על היסטוריית המיקומים שלכם. הוא מציג באופן משוער מקומות שייתכן שביקרתם בהם ומסלולים שייתכן שנסעתם בהם. תוכלו לערוך את ציר הזמן מתי שתרצו ולמחוק את היסטוריית המיקומים בציר הזמן. ציר הזמן שלכם הוא פרטי, כך שרק אתם יכולים לראות אותו. ציר הזמן זמין בנייד ובמחשב.

אם תשהו את היסטוריית המיקומים או תמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים – אבל תפעילו הגדרות כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות – ייתכן שנתוני המיקום עדיין יישמרו בחשבון Google כחלק מהשימוש שלכם באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, אם ההגדרה פעילות באינטרנט ובאפליקציות מופעלת, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות שלכם בחיפוש ובמפות Google. כמו כן, ייתכן שהנתונים האלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

מציאת הנסיעות שלכם

אתם יכולים לראות את המרחק שעברתם ואת אופן ההגעה שלכם ליעד, כמו הליכה, רכיבה על אופניים, נהיגה או תחבורה ציבורית. המרחקים בציר הזמן מוצגים במיילים או בקילומטרים, לפי יחידת המידה המקובלת במדינה או באזור שלכם.

 1. פותחים את מפות Google במחשב.
 2. נכנסים לאותו חשבון Google שבו אתם משתמשים גם בנייד.
 3. בפינה הימנית העליונה, לוחצים על סמל התפריט תפריט.
 4. לוחצים על ציר הזמן קו זמן.
 5. כדי להציג תאריך אחר, בוחרים יום, חודש ושנה בחלק העליון של המסך.

מציאת כתובות הבית והעבודה בציר הזמן

אם שמרתם את כתובות הבית והעבודה שלכם, הן יופיעו בציר הזמן. בנוסף לציר הזמן, ייתכן שהפרטים האלה ישמשו גם מוצרים ושירותים אחרים של Google.

כך מגדירים את כתובות הבית והעבודה.

טיפ: כדי למצוא מקומות שביקרתם בהם לאחרונה, לוחצים על סמל התפריט  תפריט ואז המקומות שלך ואז מקומות שביקרת בהם.

עריכת ציר הזמן

אם בציר הזמן מופיע מקום שגוי, אתם יכולים לערוך את המיקום ואת מועד הביקור בו. 

 1. במחשב, עוברים לציר הזמן.
 2. מחפשים את המקום שרוצים לשנות בציר הזמן ולוחצים על החץ למטה חץ למטה.
 3. בוחרים את המקום הנכון או מחפשים מקום בתיבת החיפוש.
 4. כדי לערוך את מועד הביקור, לוחצים על המועד שצוין.

טיפ: אם ההגדרה פעילות באינטרנט ובאפליקציות מושבתת, לא ניתן לערוך מיקומים או פעילויות בציר הזמן, אבל אפשר למחוק יום מסוים או את כל היסטוריית המיקומים.

מציאת תמונות שמופיעות ב-Google Photos בציר הזמן

אתם יכולים להציג תמונות שמופיעות ב-Google Photos בציר הזמן. כך בוחרים אם התמונות שמופיעות ב-Google Photos יוצגו בציר הזמן או לא:

 1. במחשב, עוברים לציר הזמן.
 2.  בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז הגדרות ציר הזמן.
 3. בקטע "ציר הזמן", מחפשים את "Google Photos".
  • כדי להפסיק את הצגת התמונות בציר הזמן, מבטלים את הסימון של Google Photos
  • כדי להציג תמונות בציר הזמן, מסמנים את התיבה Google Photos.
טיפ: אתם יכולים להסיר תמונות מציר הזמן, אבל התמונות והמטא-נתונים שלהן לא יימחקו מ-Google Photos. 
הסרת תמונות

התמונות שלכם יופיעו בציר הזמן אחרי שהן יועלו אל Google Photos. אתם יכולים למחוק תמונות מציר הזמן, אבל פעולה זו לא תמחק אותן מ-Google Photos.

 1. במחשב, עוברים לציר הזמן.
 2. בפינה השמאלית העליונה של התמונה, לוחצים על סימן הווי בכל תמונה שרוצים למחוק.
 3. בוחרים באפשרות הסרת התמונה.
מחיקת יום
חשוב: לא ניתן לבטל מחיקה של מידע מציר הזמן. לא תוכלו למצוא שוב את המידע לגבי היסטוריית המיקומים בציר הזמן. אם הפעלתם הגדרות אחרות, כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות, ותמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים, ייתכן שנתוני המיקום עדיין יישמרו בחשבון Google כחלק מהשימוש שלכם באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, אם ההגדרה פעילות באינטרנט ובאפליקציות מופעלת, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות שלכם בחיפוש ובמפות Google. כמו כן, ייתכן שהנתונים האלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.
 1. במחשב, עוברים לציר הזמן.
 2. לוחצים על היום שרוצים למחוק.
 3. לוחצים על סמל המחיקה מחיקה שמוצג בפינה השמאלית העליונה של החלונית שמימין.
 4. לוחצים על מחיקת היום.
מחיקת היסטוריית המיקומים
חשוב: לא ניתן לבטל מחיקה של מידע מציר הזמן. לא תוכלו למצוא שוב את המידע לגבי היסטוריית המיקומים בציר הזמן. אם הפעלתם הגדרות אחרות, כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות, ותמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים, ייתכן שנתוני המיקום עדיין יישמרו בחשבון Google כחלק מהשימוש שלכם באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, אם ההגדרה פעילות באינטרנט ובאפליקציות מופעלת, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות שלכם בחיפוש ובמפות Google. כמו כן, ייתכן שהנתונים האלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

כדי למחוק את היסטוריית המיקומים:

 1. במחשב, עוברים לציר הזמן.
 2. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על סמל המחיקה מחיקה . אפשר גם ללחוץ על סמל ההגדרות הגדרותואז מחיקת כל היסטוריית המיקומים.
 3. לוחצים על מחיקת היסטוריית המיקומים.

 

מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים

אתם יכולים לקבוע שהיסטוריית המיקומים תימחק אוטומטית אם הפרטים נוצרו לפני יותר מ-3 חודשים, 18 חודשים או 36 חודשים.

 1. במחשב, עוברים לציר הזמן.
 2. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על סמל ההגדרות Settingsואז מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים.
 3. פועלים לפי ההוראות במסך.

הפעלה או השהיה של היסטוריית המיקומים

כשהיסטוריית המיקומים מופעלת, Google מתעדת בחשבון Google את נתוני המיקום ואת המקומות שבהם ביקרתם, גם כשאינכם משתמשים במפות Google. כדי להפעיל או להשהות את היסטוריית המיקומים:

 1. במחשב, עוברים לציר הזמן.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז ואז על הפעלת היסטוריית המיקומים או על השהיית היסטוריית המיקומים.

מידע נוסף על ניהול היסטוריית המיקומים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
76697
false
false