ציר הזמן במפות Google

ניהול ציר הזמן

ציר הזמן במפות Google מבוסס על היסטוריית המיקומים שלכם. הוא מציג באופן משוער מקומות שבהם ייתכן שביקרתם ומסלולים שבהם ייתכן שנסעתם. תוכלו לערוך את ציר הזמן מתי שתרצו. תמיד אפשר למחוק את היסטוריית המיקומים בציר הזמן, כולל לפי טווחי זמן. ציר הזמן הוא פרטי, כך שרק אתם יכולים לראות אותו, והוא זמין בגרסה לנייד ולמחשב.

אם תשהו את היסטוריית המיקומים או תמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים – אבל תפעילו הגדרות אחרות כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות – ייתכן שנתוני המיקום עדיין יהיו זמינים בחשבון Google כחלק מהשימוש שלכם באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, אם ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות שלכם בחיפוש ובמפות Google. כמו כן, ייתכן שנתונים אלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

הצגת המקומות שבהם ביקרתם

אפשר לראות את המרחק שעברתם ואת האופן שבו הגעתם ממקום למקום, כמו הליכה, רכיבה על אופניים, נהיגה או תחבורה ציבורית. המרחקים בציר הזמן מוצגים במייל או בקילומטרים, לפי יחידת המידה המקובלת במדינה שלכם.

 1. פותחים את מפות Google במחשב.
 2. נכנסים לאותו חשבון Google שבו משתמשים גם בנייד.
 3. בפינה הימנית העליונה, לוחצים על סמל התפריט תפריט.
 4. לוחצים על ציר הזמן קו זמן.
 5. כדי לראות תאריך אחר, בוחרים יום, חודש ותאריך בחלק העליון.

טיפ: כדי לראות מקומות שביקרתם בהם לאחרונה, לוחצים על סמל התפריט תפריט ואז המקומות שלך ואז מקומות שביקרת בהם.

הצגה של כתובות הבית והעבודה בציר הזמן

אם שמרתם את הכתובות שלכם בבית ובעבודה, הן יופיעו בציר הזמן. נוסף להצגה בציר הזמן, ייתכן שייעשה בפרטים האלה שימוש במוצרים ושירותים אחרים של Google.

כך מגדירים את כתובות הבית והעבודה.

עריכת ציר הזמן

אם בציר הזמן מופיע מקום שגוי, ניתן לערוך את המיקום ואת מועד הביקור בו. לשם כך, צריך להפעיל את ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות':

 1. במחשב, עוברים לציר הזמן.
 2. מחפשים את המקום שרוצים לשנות בציר הזמן ולוחצים על החץ למטה חץ למטה.
 3. בוחרים את המקום הנכון או מחפשים מקום בתיבת החיפוש.
 4. כדי לערוך את מועד הביקור, לוחצים על המועד המצוין.

הערה: אם ההגדרה פעילות באינטרנט ובאפליקציות מושבתת, לא תוכלו לערוך מיקומים או פעילויות בציר הזמן, אבל תוכלו למחוק יום או את היסטוריית המיקומים כולה. 

איתור צילומים מGoogle Photos בציר הזמן

אפשר להציג צילומים מGoogle Photos בציר הזמן. כך בוחרים אם צילומים מGoogle Photos יוצגו בציר הזמן או לא:

 1. במחשב, עוברים לציר הזמן.
 2.  בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז הגדרות ציר הזמן.
 3. בקטע "ציר הזמן", מחפשים את "Google Photos".
  • כדי להפסיק את הצגת התמונות בציר הזמן, צריך להקפיד להעביר את המתג למצב כבוי.
  • כדי להציג תמונות בציר הזמן, צריך להקפיד להעביר את המתג למצב מופעל.

טיפ: אפשר להסיר תמונות מציר הזמן, אבל הסרה שלהן לא תמחק אותן או את המטא-נתונים שלהן מGoogle Photos.

הסרת תמונות

תמונות יופיעו בציר הזמן לאחר שיועלו לGoogle Photos. אתם יכולים למחוק תמונות מציר הזמן, אבל מחיקה מהציר לא תמחק אותן מGoogle Photos.

 1. במחשב, עוברים לציר הזמן.
 2. בפינה השמאלית העליונה של התמונה, מסמנים וי בתיבת הסימון לצד כל תמונה שרוצים למחוק.
 3. בוחרים באפשרותהסרת תמונה.

מחיקת יום

חשוב: מחיקה של פרטים מציר הזמן היא פעולה שאי אפשר לבטל. לא תוכלו לראות את פרטי היסטוריית המיקומים בציר הזמן שוב. אם הפעלתם הגדרות אחרות, כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות, ותמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים, ייתכן שנתוני המיקום עדיין יהיו זמינים בחשבון Google כחלק מהשימוש שלכם באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות בחיפוש ובמפות המתבצעת כשההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת. כמו כן, ייתכן שנתונים אלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

 1. במחשב, עוברים לציר הזמן.
 2. לוחצים על היום שרוצים למחוק.
 3. לוחצים על סמל המחיקה מחיקה שמוצג בפינה השמאלית העליונה של החלונית שמימין.
 4. בוחרים באפשרות מחיקת יום.

מחיקה של היסטוריית המיקומים

אפשר למחוק את כל היסטוריית המיקומים, או חלק ממנה.

חשוב: מחיקה של פרטים מציר הזמן היא פעולה שאי אפשר לבטל. לא תוכלו לראות את פרטי היסטוריית המיקומים בציר הזמן שוב. אם הפעלתם הגדרות אחרות, כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות, ותמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים, ייתכן שנתוני המיקום עדיין יהיו זמינים בחשבון Google כחלק מהשימוש שלכם באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות בחיפוש ובמפות המתבצעת כשההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת. כמו כן, ייתכן שנתונים אלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

כך מוחקים את היסטוריית המיקומים:

 1. במחשב, עוברים לציר הזמן.
 2. לוחצים על סמל המחיקה מחיקה שמוצג בפינה השמאלית התחתונה. אפשר גם ללחוץ על סמל ההגדרות הגדרות​ ואז מחיקת כל היסטוריית המיקומים.
 3. לוחצים על מחיקת היסטוריית מיקומים.

מחיקת היסטוריית מיקומים באופן אוטומטי

תוכלו לקבוע שהיסטוריית מיקומים תימחק באופן אוטומטי אם היא ישנה מ-3 חודשים או 18 חודשים.

 1. במחשב, עוברים לציר הזמן.
 2. בפינה השמאלית התחתונה לוחצים על סמל ההגדרות Settingsואז מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים.
 3. מבצעים את ההוראות שבמסך.

הפעלה או השהיה של היסטוריית המיקומים

כשהיסטוריית המיקומים מופעלת, Google מתעדת בחשבון Google את נתוני המיקום ואת המקומות שבהם ביקרתם, גם כשאינכם משתמשים במפות Google. כדי להפעיל או להשהות את היסטוריית המיקומים:

 1. במחשב, עוברים לציר הזמן.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז ואז על הפעלת היסטוריית המיקומים או על השהיית היסטוריית המיקומים.

כך מנהלים את היסטוריית המיקומים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
76697
false