Obavijest

U narednim mjesecima naziv postavke povijesti lokacija postat će vremenska traka. Ako je povijest lokacija uključena za vaš račun, vremensku traku možete pronaći u postavkama aplikacije i računa. Saznajte više.

Vremenska traka Google karata

Upravljanje vremenskom trakom

Vremenska traka Google karata osobna je karta koja vam pomaže da zapamtite rute i putove kojima ste se kretali i mjesta koja ste posjetili na temelju povijesti lokacija. Vremensku traku uvijek možete urediti, a povijest lokacija izbrisati na vremenskoj traci.

Ako su uključene druge postavke kao što je aktivnost na webu i u aplikacijama, a isključili ste postavku povijest lokacija ili izbrisali podatke o lokaciji iz povijesti lokacija, podaci o lokaciji mogu se i dalje spremati na Google račun u okviru vaše upotrebe drugih Googleovih web-lokacija, aplikacija i usluga. Ta aktivnost može uključivati i podatke o vašoj lokaciji iz općeg područja uređaja i IP adrese. Na primjer, podaci o lokaciji mogu se spremiti kao dio aktivnosti na Pretraživanju i Google kartama kad je vaša postavka Aktivnost na webu i u aplikacijama uključena, a uključuju se i u vaše fotografije, ovisno o postavkama aplikacije za kameru.

Traženje putovanja

Možete pronaći koliku ste udaljenost prešli i način putovanja od jednog do drugog mjesta, primjerice hodanjem, biciklom, automobilom ili javnim prijevozom. Vremenska traka mjeri udaljenosti u miljama ili kilometrima, što ovisi o vašoj zemlji ili regiji.

 1. Na računalu otvorite Google karte.
 2. Prijavite se istim Google računom koji upotrebljavate na mobilnom uređaju.
 3. U gornjem lijevom kutu kliknite Izbornik Izbornik.
 4. Kliknite ikonu Vremenska traka Vremenska traka.
 5. Da biste pronašli drugi datum, na vrhu odaberite dan, mjesec i godinu.

Traženje kućne i poslovne adrese na vremenskoj traci

Ako ste spremili kućnu i poslovnu adresu, one se prikazuju na vašoj vremenskoj traci. Osim na vremenskoj traci, ti se podaci mogu koristiti i u drugim Google proizvodima i uslugama.

Saznajte kako postaviti kućnu i poslovnu adresu.

Savjet: da biste pronašli mjesta koja ste nedavno posjetili, kliknite Spremljeno Spremi mjesto a zatim Posjećeno.

Uređivanje vremenske trake

Ako mjesto na vremenskoj traci nije točno, možete urediti lokaciju i vrijeme kada ste posjetili tu lokaciju. 

 1. Idite na vremensku traku na računalu.
 2. Pronađite mjesto koje želite izmijeniti na vremenskoj traci i kliknite strelicu prema dolje Strelica dolje.
 3. Odaberite pravo mjesto ili pretražite mjesto u okviru za pretraživanje.
 4. Da biste uredili vrijeme kada ste posjetili to mjesto, kliknite vrijeme.
Brisanje dana
Važno: kad izbrišete podatke povijesti lokacija s vremenske trake, ubuduće ih nećete moći pregledati na vremenskoj traci. Ako su uključene druge postavke kao što je aktivnost na webu i u aplikacijama, a izbrisali ste povijest lokacija, podaci o lokaciji mogu se i dalje spremati na Google račun u okviru vaše upotrebe drugih Googleovih web-lokacija, aplikacija i usluga. Na primjer, podaci o lokaciji mogu se spremiti kao dio aktivnosti na Pretraživanju i Kartama kad je postavka aktivnost na webu i u aplikacijama uključena, a uključuju se i u vaše fotografije, ovisno o postavkama aplikacije za kameru.
 1. Idite na vremensku traku na računalu.
 2. Kliknite dan koji želite izbrisati.
 3. Na ploči s lijeve strane u gornjem desnom kutu kliknite Izbriši Delete .
 4. Kliknite Izbriši dan.
Brisanje povijesti lokacija
Važno: kad izbrišete podatke povijesti lokacija s vremenske trake, ubuduće ih nećete moći pregledati na vremenskoj traci. Ako su uključene druge postavke kao što je aktivnost na webu i u aplikacijama, a izbrisali ste povijest lokacija, podaci o lokaciji mogu se i dalje spremati na Google račun u okviru vaše upotrebe drugih Googleovih web-lokacija, aplikacija i usluga. Na primjer, podaci o lokaciji mogu se spremiti kao dio aktivnosti na Pretraživanju i Kartama kad je postavka aktivnost na webu i u aplikacijama uključena, a uključuju se i u vaše fotografije, ovisno o postavkama aplikacije za kameru.

Da biste izbrisali povijest lokacija:

 1. Idite na vremensku traku na računalu.
 2. U donjem desnom kutu kliknite Izbriši Delete . Možete kliknuti i Postavke Postavke a zatim Izbriši cijelu povijest lokacija.
 3. Kliknite Izbriši povijest lokacija.

 

Automatsko brisanje povijesti lokacija

Povijest lokacija stariju od tri mjeseca, 18 ili 36 mjeseci možete automatski izbrisati.

 1. Idite na vremensku traku na računalu.
 2. U donjem desnom kutu kliknite Postavke Settingsa zatim Automatski izbriši povijest lokacija.
 3. Slijedite upute na zaslonu.

Uključivanje ili isključivanje povijesti lokacija

Kada uključite povijest lokacija, točna lokacija uređaja redovito se sprema na vaše uređaje i Googleove poslužitelje, čak i kada se Googleove aplikacije ne upotrebljavaju, i izrađuje vašu vremensku traku.

 1. Idite na vremensku traku na računalu.
 2. Kliknite Postavke Postavke a zatim Uključi povijest lokacija ili Isključi povijest lokacija.

Saznajte više o tome kako upravljati poviješću lokacija.

Kontrola je u tvojim rukama

Svoje podatke i sve odabire koje izvršite ovdje uvijek možete pregledati na adresi activity.google.com ili na svojoj vremenskoj traci.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik