Timeline ng Google Maps

Maaari mong tingnan at pamahalaan ang iyong impormasyon sa History ng Lokasyon sa pamamagitan ng Timeline ng Google Maps, na available sa mga user sa mobile at desktop. Sa Timeline, maaari kang mag-edit ng mga partikular na entry mula sa iyong History ng Lokasyon, mag-delete ng impormasyon sa mga hanay sa oras, o maaari mong i-delete ang lahat ng iyong data sa History ng Lokasyon. Pribado ang iyong Timeline, kaya ikaw lang ang makakakita nito.

Kung naka-on ang iba mo pang setting tulad ng Aktibidad sa Web at App at ipo-pause mo ang History ng Lokasyon o ide-delete ang data ng lokasyon sa History ng Lokasyon, maaaring may naka-save ka pa ring data ng lokasyon sa iyong Google Account bilang bahagi ng paggamit mo ng iba pang site, app, at serbisyo ng Google. Halimbawa, maaaring ma-save ang data ng lokasyon bilang bahagi ng aktibidad sa Search at Google Maps kapag naka-on ang iyong setting ng Aktibidad sa Web at App, at kapag kasama ito sa mga larawan mo, depende sa mga setting ng iyong camera app.

Tandaan: Makikita mo ang Timeline sa bersyon 9.12 pataas ng Google Maps app. Kung mas luma ang iyong Google Maps app, bisitahin ang maps.google.com/timeline sa desktop o mobile browser mo para makita ang Timeline.

Gumawa ng Timeline

Kapag na-on mo ang History ng Lokasyon, ipapakita ng iyong Timeline ang mga lugar na napuntahan mo na gamit ang mga device kung saan naka-log in ang iyong account at nag-uulat ng lokasyon. Matuto pa tungkol sa History ng Lokasyon.

Buksan ang Timeline:

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Iyong Timeline Timeline.
 3. I-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Mga Setting.
 4. Tiyaking nakikita mong "Naka-on ang lokasyon." Kung hindi, i-tap ang Naka-off ang lokasyon at pagkatapos ay i-on ang Lokasyon.
 5. Tiyaking nakikita mong "Naka-on ang History ng Lokasyon." Kung hindi, i-tap ang Naka-off ang History ng Lokasyon at pagkatapos ay i-on ang History ng Lokasyon.

Tingnan ang iyong mga paglalakbay

Isasama sa Timeline kung saan ka naglakbay at kung paano ka nakapunta sa iba't ibang lugar, tulad ng paglalakad, pagbibisikleta, pagmamaneho, o pampublikong transportasyon, sa mga panahon kung kailan naka-on ang History ng Lokasyon mo.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Iyong Timeline Timeline.
 3. Para tumingin ng ibang araw o buwan, i-tap ang Ipakita ang kalendaryo Ipakita ang kalendaryo at pagkatapos ay mag-swipe pakaliwa o pakanan at mag-tap ng araw.

Tip: Para makita ang mga lugar na nabisita mo kamakailan, i-tap ang I-tap Naka-save I-save ang lugar at pagkatapos ay Nabisita na.

I-on o i-pause ang History ng Lokasyon

Kapag na-on mo ang History ng Lokasyon, itatala ng Google ang iyong data ng lokasyon at ang mga lugar sa Google Account mo, kahit na hindi mo ginagamit ang Google Maps. Para i-on o i-pause ang iyong History ng Lokasyon, sundin ang mga hakbang sa ibaba:

 1. Sa iyong Android phone o tablet, pumunta sa Timeline .
 2. I-click ang Mga Setting at pagkatapos ay History ng Lokasyon at pagkatapos ay Piliin ang I-enable ang History ng Location o I-pause ang History ng Location.

Matuto pa tungkol sa kung paano pamahalaan o i-delete ang iyong History ng Lokasyon.

I-edit ang Timeline

Baguhin ang mga lugar na binisita mo at ang mga aktibidad na ginawa mo

Kung may maling lugar sa Timeline, maaari mong i-edit ang lokasyon at kung kailan ka nagpunta roon. Para gawin ito, i-on ang Aktibidad sa Web at App.

Tandaan: Kung naka-off ang Aktibidad sa Web at App, hindi mo mae-edit ang mga lokasyon o aktibidad sa Timeline, pero puwede kang mag-delete ng isang araw o ang History ng Lokasyon mo.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Iyong Timeline Timeline.
 3. Hanapin ang maling lugar sa iyong timeline at i-tap ito.
 4. I-tap ang I-edit.
 5. Mula sa ibaba, i-tap ang tamang lugar o aktibidad sa mga mungkahi. Maaari ka ring maghanap ng lugar. Mag-scroll pababa at i-tap ang Maghanap.
 6. Para i-edit kung kailan ka naroon, i-tap ang oras.

Tandaan: Kung naka-off ang Aktibidad sa Web at App, hindi mo mae-edit ang mga lokasyon o aktibidad sa Timeline, pero p kang mag-delete ng isang araw o ang buong History ng Lokasyon mo. 

Magpalipat-lipat sa milya at kilometro

Para baguhin kung paano sinusukat ng Timeline ang distansya, i-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Mga Setting at pagkatapos ay Mga unit ng distansya Pagkatapos, piliin ang Awtomatiko, Kilometro, o Milya.

Mag-delete ng araw

Mahalaga: Kapag nag-delete ka ng impormasyon sa History ng Lokasyon sa Timeline, hindi mo na ito makikitang muli. Kung naka-on ang iba mo pang setting tulad ng Aktibidad sa Web at App at ide-delete mo ang History ng Lokasyon, maaaring may naka-save ka pa ring data ng lokasyon sa iyong Google Account bilang bahagi ng paggamit mo ng iba pang site, app, at serbisyo ng Google. Halimbawa, maaaring ma-save ang data ng lokasyon bilang bahagi ng aktibidad sa Google Search at Goolge Maps kapag naka-on ang iyong setting ng Aktibidad sa Web at App, at kapag kasama ito sa mga larawan mo depende sa mga setting ng iyong camera app.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Iyong Timeline Timeline.
 3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Ipakita ang kalendaryo Ipakita ang kalendaryo at pagkatapos ay piliin ang araw na gusto mong i-delete.
 4. I-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-delete ang araw.

I-delete ang history ng lokasyon

Mahalaga: Kapag nag-delete ka ng impormasyon sa History ng Lokasyon sa Timeline, hindi mo na ito makikitang muli. Kung naka-on ang iba mo pang setting tulad ng Aktibidad sa Web at App at ide-delete mo ang History ng Lokasyon, maaaring may naka-save ka pa ring data ng lokasyon sa iyong Google Account bilang bahagi ng paggamit mo ng iba pang site, app, at serbisyo ng Google. Halimbawa, maaaring ma-save ang data ng lokasyon bilang bahagi ng aktibidad sa Google Search at Goolge Maps kapag naka-on ang iyong setting ng Aktibidad sa Web at App, at kapag kasama ito sa mga larawan mo depende sa mga setting ng iyong camera app.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Iyong Timeline Timeline.
 3. I-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Mga Setting.
 4. Mag-scroll sa "Mga setting ng lokasyon."
  •  I-delete ang ilan sa iyong history: I-tap ang  I-delete ang hanay ng History ng Lokasyon.  
  • I-delete ang lahat: I-tap ang I-delete ang lahat ng History ng Lokasyon.

Matuto pa tungkol sa kung paano pamahalaan o i-delete ang iyong History ng Lokasyon.

Awtomatikong i-delete ang iyong History ng Lokasyon

Puwede mong piliing awtomatikong i-delete ang History ng Lokasyon na mas matagal sa 3 buwan at 18 buwan.

 1. Sa iyong Android device, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Iyong Timeline Timeline.
 3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Higit pa Higit paat pagkatapos ay Mga Setting at Privacy.
 4. Mag-scroll sa “Mga setting ng lokasyon.”
 5. I-tap ang Awtomatikong i-delete ang History ng Lokasyon.
 6. Sundin ang mga tagubilin sa screen.

Pahusayin ang katumpakan ng Timeline

Paminsan-minsan, maaari kang makakita ng mga pagkakamali sa Timeline. Halimbawa, kapag ikaw ay nasa isang mataong lugar sa lunsod, maaaring ipakita ng Timeline na binisita mo ang isang restaurant, ngunit ang totoo, kumain ka sa isang kalapit na restaurant. Matutulungan mo kaming pahusayin ang katumpakan ng Timeline para malimitahan ang posibilidad na mangyari ito sa pamamagitan ng paggawa sa mga sumusunod: 

 1. I-on ang Aktibidad sa Web at App: Kung dati mo nang na-on ang Aktibidad sa Web at App, gagamitin ng Timeline ang impormasyon mula sa paggamit mo ng iba pang produkto ng Google (tulad ng Google Search) sa panahong naka-on ito. Halimbawa, kung naghanap ka ng isang lokal na restaurant, isasaalang-alang ng Timeline ang impormasyong iyon kapag inaalam nito kung binisita mo ang restaurant na iyon o ang katabi nito.
 2. Kumpirmahin kung saan ka galing: Maaari mong manual na kumpirmahin ang mga lugar na pinanggalingan mo sa pamamagitan ng pagtatala sa mga ito nang direkta sa Timeline.
I-save ang iyong aktibidad sa paghahanap at pag-browse sa Google

Sine-save ng Google ang aktibidad sa mga paghahanap at pag-browse sa iyong Aktibidad sa Web at App, kasama ang mga nauugnay na impormasyon tulad ng lokasyon, kapag na-on mo ang setting na iyon at naka-sign in ka sa iyong Google account. Pinapahusay ng impormasyong ito ang pag-unawa ng Google kung saan ka maaaring naglakbay, na nagpapangyaring maging mas tumpak ang Timeline.

Tandaan: Kung naka-off ang Aktibidad sa Web at App, hindi mo mae-edit ang mga lokasyon o aktibidad sa Timeline, pero puwede kang mag-delete ng isang araw o ang buong History ng Lokasyon mo. 

I-on ang Aktibidad sa Web at App

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Iyong Timeline Timeline.
 3. I-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Mga Setting.
 4. Sa ilalim ng "History ng app," piliin ang Naka-off ang Aktibidad sa Web at App.  

Pahusayin ang iyong mga setting ng lokasyon

Maaari mong mapahusay ang kalidad ng Timeline kapag ikaw ay nasa mode na "Pagtitipid ng baterya" o "Device lang."

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Iyong Timeline Timeline.
 3. I-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Mga Setting.
 4. I-tap ang "Lokasyon," at pagkatapos ay Mode. Pagkatapos, piliin ang mode na Pagtitipid ng baterya o Device lang.
  Tandaan: Kapag pinili mo ang opsyong ito, maa-update ang mga setting ng lokasyon ng iyong device, pati na rin ang mga setting mo para sa Timeline.
 5. I-tap ang Oo.

Kumpirmahin ang mga kasalukuyang lokasyon sa Timeline at tumingin ng mga lugar na malapit sa iyo

Maaari mong kumpirmahin ang iyong lokasyon sa Google Maps nang real time, kahit hindi naka-on ang History ng Lokasyon. Ang pagkumpirma sa mga lugar na pinupuntahan mo ay makakatulong sa iyong matandaan kung ilang beses ka nagpunta sa lugar na iyon, at kung paano ka napunta roon.

Makikita sa Timeline ang mga lokasyong kinumpirma mo, at maaaring mong i-delete ang mga iyon nang isa-isa, o sa pamamagitan ng pag-delete sa iyong History ng Lokasyon. Matuto pa tungkol sa kung paano pamahalaan ang iyong History ng Lokasyon.
 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. Mag-tap sa asul na tuldok at pagkatapos ay Tingnan ang mga kalapit na lugar.
 3. Mag-scroll sa listahan ng mga lugar at piliin ang kasalukuyan mong lokasyon. 
 4. Sa susunod na screen, sa “Narito ka ba ngayon,” i-tap ang Oo.
 5. I-tap ang Tingnan sa Timeline para tingnan ang lahat ng lugar na napuntahan mo na at kung ilang beses ka nang nakapunta sa mga lugar na iyon.

Maaari mo ring kumpirmahin ang iyong lokasyon nang real time mula sa Google Chrome o sa Google app: 

 1. Buksan ang Google Maps sa Chrome o ang Google app. 
 2. Hanapin ang iyong kasalukuyang lokasyon. 
 3. I-tap ang "Higit pa tungkol sa [lugar na ito]."
 4. I-tap ang "Oo" kapag nakita mo ang "Nandito ka ba ngayon?" 

Mga tip at trick

Tingnan kung kailan ka huling bumisita sa isang lugar

Kung nasa Timeline ang pagbisita sa isang lugar, makikita mo kung kailan ka huling bumisita mula sa card ng impormasyon ng lugar na iyon sa Google Maps. Narito kung paano:

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Iyong Timeline Timeline.
 3. Pumili ng lugar mula sa Timeline.
 4. I-tap ang Mga Detalye.
 5. Mag-scroll pababa hanggang sa makita mo ang "Pinuntahan mo [x] na ang nakalipas."

Tandaan: Makikita mo lang ang impormasyong ito kung nasa timeline mo na ang lugar.

Tingnan ang iyong tahanan at trabaho sa Timeline

Kung na-save mo ang mga address ng iyong tahanan at trabaho sa Google, magpapakita ang mga iyon sa Timeline. Bukod sa Timeline, magagamit din ang impormasyong ito sa iba pang produkto at serbisyo ng Google.

Alamin kung paano itakda ang mga address ng iyong tahanan at trabaho

Tingnan ang Google Photos sa Timeline

Maaari mong piliing i-link ang iyong Google Photos account sa Timeline. Kapag na-enable ang setting na ito, magpapakita ang mga larawan sa Timeline kapag na-upload ang mga iyon sa Google Photos. Para makontrol kung lalabas ang iyong Google Photos sa Timeline o hindi, sundin ang mga hakbang na ito:

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Iyong Timeline Timeline.
 3. I-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Mga Setting.
 4. Sa ilalim ng "Timeline," hanapin ang "Google Photos."
  • Para magpakita ng mga larawan sa Timeline, tiyaking naka-on ang switch.
  • Para ihinto ang pagpapakita ng mga larawan sa Timeline, tiyaking naka-off ang switch.

Tandaan: Puwede kang mag-alis ng mga larawan sa Timeline, pero hindi nito ide-delete ang mga iyon o ang metadata ng mga iyon sa Google Photos.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?