Google Mapsi ajaskaala

Google Mapsi ajaskaala näitab teie asukohaajaloo põhjal prognoositud kohti, kus olete võib-olla olnud, ja marsruute, mida olete võib-olla läbinud. Ajaskaalal võite oma asukohaajalugu (sh ajavahemikke) alati muuta või selle kustutada. Teie ajaskaala on privaatne, nii et seda näete ainult teie. See on saadaval mobiilseadmes ja lauaarvutis.

Kui muud seaded, näiteks veebi- ja rakendustegevused, on sisse lülitatud ning peatate asukohaajaloo või kustutate asukohaajaloost asukohaandmed, võidakse muude Google'i saitide, rakenduste ja teenuste kasutamisel teie asukohaandmeid siiski Google'i kontole salvestada. Näiteks kui teie veebi- ja rakendustegevuste seade on sisse lülitatud, võidakse Google'i otsingus ja Google Mapsis tehtud toimingute alusel asukohaandmeid salvestada ning teie kaamerarakenduse seadetest olenevalt ka teie fotodele lisada.

Reiside vaatamine

Teil on võimalik vaadata nii läbitud vahemaad kui ka seda, mil viisil te ühest kohast teise liikusite (kõndisite, sõitsite jalgratta, auto või ühistranspordiga). Teie asukohariigist oleneb, kas ajaskaala mõõdab vahemaad miilides või kilomeetrites.

 1. Avage arvutis Google Maps.
 2. Logige sisse sama Google'i kontoga, mida kasutate mobiilseadmes.
 3. Klõpsake lehe vasakus ülanurgas valikul „Menüü“ Menüü.
 4. Klõpsake valikul „Ajaskaala“ Ajaskaala.
 5. Muu kuupäeva nägemiseks valige ülaservas päev, kuu ja aasta.

Nõuanne. Hiljuti külastatud kohtade vaatamiseks klõpsake valikutel „Menüü“ Menüü ja siis Teie kohad ja siis Külastatud.

Kodu ja töökoha vaatamine ajaskaalal

Kui olete salvestanud oma kodu ja töökoha aadressid, kuvatakse need ajaskaalal.Peale ajaskaala võidakse teavet kasutada ka muudes Google’i toodetes ja teenustes.

Vaadake lisateavet kodu ja töökoha aadresside määramise kohta.

Ajaskaala muutmine

Kui mõni koht teie ajaskaalal on vale, saate asukohta ja seal viibimise aega muuta. Selleks lülitage sisse veebi- ja rakendustegevused.

 1. Avage arvutis ajaskaala.
 2. Otsige ajaskaalal üles koht, mida soovite muuta, ja klõpsake allanoolel Down arrow.
 3. Valige õige koht või otsige kohta otsingukasti abil.
 4. Klõpsake koha külastusaja muutmiseks ajal.

Märkus. Kui veebi- ja rakendustegevused on välja lülitatud, ei saa ajaskaalal asukohti ega tegevusi muuta, ent saate kustutada konkreetse päeva andmed või kogu asukohaajaloo.

Teenuse Google Photos fotode kuvamine ajaskaalal

Saate vaadata oma teenuse Google Photos fotosid ajaskaalal. Tehke järgmist, et valida, kas ajaskaalal kuvatakse teenusest Google Photos pärit fotod.

 1. Avage arvutis ajaskaala.
 2. Klõpsake paremas alanurgas valikul „Seaded“ Settings ja siis Ajaskaala seaded.
 3. Otsige jaotises „Ajaskaala“ üles valik „Google Photos“.
  • Kui te ei soovi ajaskaalal fotosid kuvada, veenduge, et lüliti oleks väljalülitatud asendis.
  • Kui soovite kuvada ajaskaalal fotosid, veenduge, et lüliti oleks sisselülitatud asendis.

Märkus. Saate fotod ajaskaalalt eemaldada, ent sel juhul ei kustutata neid ega nende metaandmeid teenusest Google Photos.

Fotode eemaldamine

Fotod kuvatakse teie ajaskaalal siis, kui need on teenusesse Google Photos üles laaditud. Võite ajaskaalalt fotosid kustutada, kuid neid ei kustutata teenusest Google Photos.

 1. Avage arvutis ajaskaala.
 2. Kõigi eemaldatavate fotode puhul klõpsake foto paremas ülanurgas märkeruudul, et lisada linnuke.
 3. Valige käsk Eemalda foto.

Päeva kustutamine

Tähtis! Ajaskaala teave kustutatakse jäädavalt. Te ei saa edaspidi ajaskaalal asukohaajaloo teavet vaadata.Kui muud seaded, näiteks veebi- ja rakendustegevused on sisse lülitatud ja kustutate asukohaajaloo, võidakse muude Google’i saitide, rakenduste ja teenuste kasutamisel asukohaandmed siiski teie Google’i kontole salvestada. Näiteks kui veebi- ja rakendustegevuste seade on sisse lülitatud, võidakse otsingus ja Mapsis tehtud toimingute alusel asukohaandmeid salvestada ning olenevalt teie kaamerarakenduse seadetest ka teie fotodele lisada.

 1. Avage arvutis ajaskaala.
 2. Klõpsake päeval, mille soovite kustutada.
 3. Liigutage kursor vasakpoolse paneeli paremasse ülanurka ja klõpsake käsul „Kustuta“ Delete .
 4. Valige Kustuta päev.

Asukohaajaloo kustutamine

Asukohaajalugu on võimalik kustutada osaliselt või täielikult.

Tähtis! Ajaskaala teave kustutatakse jäädavalt. Te ei saa edaspidi ajaskaalal asukohaajaloo teavet vaadata.Kui muud seaded, näiteks veebi- ja rakendustegevused on sisse lülitatud ja kustutate asukohaajaloo, võidakse muude Google’i saitide, rakenduste ja teenuste kasutamisel asukohaandmed siiski teie Google’i kontole salvestada. Näiteks kui veebi- ja rakendustegevuste seade on sisse lülitatud, võidakse otsingus ja Mapsis tehtud toimingute alusel asukohaandmeid salvestada ning olenevalt teie kaamerarakenduse seadetest ka teie fotodele lisada.

Asukohaajaloo kustutamiseks toimige järgmiselt.

 1. Avage arvutis ajaskaala.
 2. Klõpsake paremas alanurgas valikul „Kustuta“ Delete .Saate klõpsata ka valikutel „Seaded“ Settings​ ja siis Kustuta kogu asukohaajalugu.
 3. Klõpsake valikul Kustuta asukohaajalugu.

Asukohaajaloo automaatne kustutamine

Automaatse kustutamise saab valida asukohaajaloo puhul, mis on vanem kui kolm kuud või 18 kuud.

 1. Avage arvutis ajaskaala.
 2. Klõpsake all paremal valikutel Seaded Settingsja siis Asukohaajaloo automaatne kustutamine.
 3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Asukohaajaloo sisselülitamine või peatamine

Kui lülitate asukohaajaloo sisse, salvestab Google teie asukohaandmed ja kohad teie Google'i kontole, isegi kui te Google Mapsi ei kasuta. Asukohaajaloo sisselülitamiseks või peatamiseks toimige järgmiselt.

 1. Avage arvutis ajaskaala.
 2. Klõpsake valikutel „Seaded“ Settings ja siis Luba asukohaajalugu või Peata asukohaajalugu.

Vaadake asukohaajaloo haldamise kohta lisateavet.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?