Google Mapsi ajaskaala

Asukohaajaloo teavet saab vaadata ja hallata Google Mapsi ajaskaalal, mis on saadaval nii mobiilseadmes kui ka arvutis. Ajaskaalal saate muuta konkreetseid kirjeid asukohaajaloos, kustutada teatud kuupäevavahemikes olevat teavet või kõik oma asukohaajaloo kirjed. Teie ajaskaala on privaatne, nii et seda näete ainult teie.

Kui muud seaded, näiteks veebi- ja rakendustegevused on sisse lülitatud ja peatate asukohaajaloo või kustutate asukohaajaloost asukohaandmed, võidakse muude Google'i saitide, rakenduste ja teenuste kasutamisel teie asukohaandmeid siiski Google'i kontole salvestada. Näiteks kui veebi- ja rakendustegevuste seade on sisse lülitatud, võidakse otsingus ja Mapsis tehtud toimingute alusel asukohaandmeid salvestada ning olenevalt teie kaamerarakenduse seadetest ka teie fotodele lisada.

Märkus. Ajaskaala ei ole praegu Lõuna-Koreas saadaval. Asukohaajaloo saate sisse lülitada või peatada jaotises Kontotegevuste haldus. Siin saate asukohaajaloo andmed kustutada.

Märkus. Ajaskaalat näete Google Mapsi rakenduse versioonis 9.12 ja uuemates versioonides. Kui teil on Google Mapsi rakenduse vanem versioon, külastage ajaskaala vaatamiseks arvuti- või mobiilibrauseris aadressi maps.google.com/timeline.

Ajaskaala loomine

Kui lülitate asukohaajaloo sisse, kajastab ajaskaala kohti, kus olete käinud seadmega, milles olete oma kontoga sisse logitud ja mis edastavad asukohateavet. Vaadake lisateavet asukohaajaloo kohta.

Tehke ajaskaala avamiseks järgmist.

 1. Avage Android-telefonis või -tahvelarvutis rakendus Google Maps Google Maps.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Ajaskaala Ajaskaala.
 3. Puudutage valikuid Rohkem Rohkem ja siis Seaded.
 4. Veenduge, et kuvataks teade „Asukoht on sisse lülitatud”. Kui teadet ei kuvata, puudutage valikut Asukoht on välja lülitatud ja siis lülitage sisse valik Asukoht.
 5. Veenduge, et kuvataks tekst „Asukohaajalugu on sisse lülitatud”. Kui seda ei kuvata, puudutage valikuid Asukohaajalugu on välja lülitatud ja siis lülitage sisse valik Asukohaajalugu.

Reiside vaatamine

Ajaskaalal saate vaadata külastatud kohti ja ka seda, mil viisil te ühest kohast teise liikusite (nt kõndisite, sõitsite jalgratta, auto või ühistranspordiga) ajal, mil asukohaajalugu oli sisse lülitatud.

 1. Avage Android-telefonis või -tahvelarvutis rakendus Google Maps Google Maps.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Ajaskaala Ajaskaala.
 3. Puudutage mõne muu päeva või kuu vaatamiseks ikooni Kuva kalender Kuva kalender ja siis, pühkige vasakule või paremale ja puudutage päeva.

Nõuanne. Hiljuti külastatud kohtade nägemiseks puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Teie kohad ja siis Külastatud.

Asukohaajaloo sisselülitamine või peatamine

Kui lülitate asukohaajaloo sisse, salvestab Google teie asukohaandmed ja kohad teie Google'i kontole, isegi kui te Google Mapsi ei kasuta. Asukohaajaloo sisselülitamiseks või peatamiseks toimige järgmiselt.

 1. Avage oma Android-telefonis või -tahvelarvutis ajaskaala.
 2. Klõpsake valikutel Seaded ja siis Asukohaajalugu ja siis, valige käsk Luba asukohaajalugu või Peata asukohaajalugu.

Vaadake, kuidas oma asukohaajalugu hallata või kustutada.

Ajaskaala muutmine

Tegevuste ja külastatud kohtade muutmine

Kui mõni koht teie ajaskaalal on vale, saate asukohta ja seal viibimise aega muuta. Selleks lülitage sisse veebi- ja rakendustegevused.

Märkus. Kui veebi- ja rakendustegevused on välja lülitatud, ei saa ajaskaalal asukohti ega tegevusi muuta, ent saate kustutada konkreetse päeva andmed või kogu asukohaajaloo.

 1. Avage Android-telefonis või -tahvelarvutis rakendus Google Maps Google Maps.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Ajaskaala Ajaskaala.
 3. Otsige ajaskaalal üles vale koht ja puudutage seda.
 4. Puudutage käsku Muuda.
 5. Puudutage ekraani alaosas soovituste hulgas õiget kohta või tegevust. Samuti võite kohta otsida. Kerige allapoole ja puudutage käsku Otsi.
 6. Koha külastusaja muutmiseks puudutage kellaaega.

Märkus. Kui veebi- ja rakendustegevused on välja lülitatud, ei saa ajaskaalal asukohti ega tegevusi muuta, ent saate kustutada konkreetse päeva andmed või kogu asukohaajaloo. 

Miilide ja kilomeetrite vahetamine

Kui soovite muuta seda, kuidas ajaskaala vahemaad mõõdab, puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Seaded ja siis Kaugusühikud. Seejärel tehke valik Automaatne, Kilomeetrid või Miilid.

Päeva kustutamine

Tähtis. Kui kustutate asukohaajaloo andmed ajaskaalalt, ei saa te neid enam vaadata. Kui muud seaded, näiteks veebi- ja rakendustegevused on sisse lülitatud ja kustutate asukohaajaloo, võidakse muude Google'i saitide, rakenduste ja teenuste kasutamisel asukohaandmed siiski teie Google'i kontole salvestada. Näiteks kui veebi- ja rakendustegevuste seade on sisse lülitatud, võidakse Google'i otsingus ja Google Mapsis tehtud toimingute alusel asukohaandmeid salvestada ning olenevalt teie kaamerarakenduse seadetest ka teie fotodele lisada.

 1. Avage Android-telefonis või -tahvelarvutis rakendus Google Maps Google Maps.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Ajaskaala Ajaskaala.
 3. Puudutage üleval paremal ikooni Kuva kalender Kuva kalender ja siis ja valige päev, mille soovite kustutada.
 4. Puudutage valikuid Rohkem Rohkem ja siis Kustuta päev.

Asukohaajaloo kustutamine

Tähtis. Kui kustutate asukohaajaloo andmed ajaskaalalt, ei saa te neid enam vaadata. Kui muud seaded, näiteks veebi- ja rakendustegevused on sisse lülitatud ja kustutate asukohaajaloo, võidakse muude Google'i saitide, rakenduste ja teenuste kasutamisel asukohaandmed siiski teie Google'i kontole salvestada. Näiteks kui veebi- ja rakendustegevuste seade on sisse lülitatud, võidakse Google'i otsingus ja Google Mapsis tehtud toimingute alusel asukohaandmeid salvestada ning olenevalt teie kaamerarakenduse seadetest ka teie fotodele lisada.

 1. Avage Android-telefonis või -tahvelarvutis rakendus Google Maps Google Maps.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Ajaskaala Ajaskaala.
 3. Puudutage valikuid Rohkem Rohkem ja siis Seaded.
 4. Kerige valikuni „Asukohaseaded”.
  •  Asukohaajaloo osaliseks kustutamiseks puudutage käsku Kustuta asukohaajaloo vahemik
  • Kogu asukohaajaloo kustutamiseks puudutage käsku Kustuta kogu asukohaajalugu.

Vaadake, kuidas oma asukohaajalugu hallata või kustutada.

Asukohaajaloo automaatne kustutamine

Automaatse kustutamise saab valida asukohaajaloo puhul, mis on vanem kui kolm kuud või 18 kuud.

 1. Avage Android-seadmes Google Mapsi rakendus  Google Maps.
 2. Puudutage vasakus ülaosas valikuid Menüü  Menüüja siis  Teie ajaskaala Ajaskaala.
 3. Puudutage paremas ülaosas valikuid Rohkem Rohkemja siis Seaded ja privaatsus.
 4. Kerige alla valikuni „Asukohaseaded”.
 5. Puudutage valikut Kustuta asukohaajalugu automaatselt.
 6. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ajaskaala täpsuse parandamine

Ajaskaalal võib mõnikord täheldada vigu. Näiteks kui olete tiheda asustusega linnapiirkonnas, võib ajaskaala näidata, et külastasite teatud restorani, ent tegelikult õhtustasite hoopis muus lähedal asuvas söögikohas. Võite aidata ajaskaala täpsust parandada, et vähendada selliste vigade tõenäosust. Selleks tehke järgmist. 

 1. Lülitage sisse veebi- ja rakendustegevused: kui olete varem veebi- ja rakendustegevused, sisse lülitanud, kasutab ajaskaala teie muudest Google'i toodetest (nt Google'i otsingust) pärit andmeid, mis koguti ajal, mil seade oli sisse lülitatud. Näiteks kui otsisite kohalikku restorani, kasutab ajaskaala seda teavet selleks, et tuvastada, kas külastasite seda või kõrvalasuvat restorani.
 2. Kinnitage külastatud kohad: saate külastatud kohti käsitsi otse ajaskaalale lisada.
Otsingu- ja sirvimistegevuse salvestamine Google'i kontole

Google salvestab otsingud ja sirvimistegevuse, sealhulgas seotud teabe, näiteks asukoha, teie veebi- ja rakendustegevustesse, kui see seade on sisse lülitatud ning olete Google'i kontole sisse logitud. Teave aitab Google'il paremini mõista, milliseid kohti külastate. See muudab ajaskaala teabe täpsemaks.

Märkus. Kui veebi- ja rakendustegevused on välja lülitatud, ei saa ajaskaalal asukohti ega tegevusi muuta, ent saate kustutada konkreetse päeva andmed või kogu asukohaajaloo. 

Veebi- ja rakendustegevuste sisselülitamine

 1. Avage Android-telefonis või -tahvelarvutis rakendus Google Maps Google Maps.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Ajaskaala Ajaskaala.
 3. Puudutage valikuid Rohkem Rohkem ja siis Seaded.
 4. Tehke jaotises „Rakenduse ajalugu“ valik Veebi- ja rakendustegevused on välja lülitatud.  

Asukohaseadete täpsem häälestamine

Režiimis „Aku säästmine” või „Ainult seade” saab ajaskaala kvaliteeti parandada.

 1. Avage Android-telefonis või -tahvelarvutis rakendus Google Maps Google Maps.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Ajaskaala Ajaskaala.
 3. Puudutage valikuid Rohkem Rohkem ja siis Seaded.
 4. Puudutage valikuid „Asukoht” ja siis Režiim. Seejärel valige režiim Aku säästmine või Ainult seade.
  Märkus. Selle valiku korral värskendatakse teie seadme asukohaseadeid ning ka ajaskaala seadeid.
 5. Puudutage valikut Jah.

Ajaskaalal praeguste asukohtade kinnitamine ja läheduses olevate kohtade vaatamine

Saate Google Mapsis reaalajas oma asukoha kinnitada, isegi kui asukohaajalugu ei ole sisse lülitatud. Külastatavate kohtade kinnitamine aitab teil meenutada, mitu korda olete piirkonnas viibinud ja kuidas sinna jõudsite.

Kinnitatud asukohad kuvatakse ajaskaalal. Saate neid eemaldada ükshaaval või kustutada kogu asukohaajaloo. Vaadake lisateavet asukohaajaloo haldamise ja kustutamise kohta.
 1. Avage Android-telefonis või -tahvelarvutis rakendus Google Maps Google Maps.
 2. Puudutage sinist täppi ja siis ja valige Kuva lähedalasuvad kohad.
 3. Kerige kohtade loendit ja valige oma praegune asukoht. 
 4. Järgmisel kuval teksti „Kas olete praegu siin?“ all puudutage valikut Jah.
 5. Kui soovite vaadata kõiki kohti, kus olete viibinud, ja nendega seotud kellaaegu, siis puudutage valikut Kuva ajaskaalal.

Samuti võite Google Chrome'is või Google'i rakenduses oma asukoha reaalajas kinnitada. 

 1. Avage Google Maps Chrome'is või Google'i rakenduses. 
 2. Otsige oma praegust asukohta. 
 3. Puudage valikut „Lisateave [selle koha] kohta”.
 4. Kui näete küsimust „Kas olete praegu siin”, puudutage valikut „Jah”. 

Nõuanded ja nipid

Koha viimase külastamise aja vaatamine

Kui teatud koha külastus on ajaskaalale märgitud, saate Google Mapsis koha teabekaardilt vaadata, millal seda viimati külastasite. Seda saab teha järgmiselt.

 1. Avage Android-telefonis või -tahvelarvutis rakendus Google Maps Google Maps.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Ajaskaala Ajaskaala.
 3. Valige ajaskaalal soovitud koht.
 4. Puudutage nuppu Üksikasjad.
 5. Kerige allapoole, kuni näete valikut „Viimati külastatud X tagasi”.

Märkus. See teave kuvatakse ainult siis, kui see koht on teie ajaskaalal juba olemas.

Kodu ja töökoha vaatamine ajaskaalal

Kui olete Google'i kontole salvestanud oma kodu ja töökoha aadressid, kuvatakse need ajaskaalal. Peale ajaskaala võidakse teavet kasutada ka muudes Google'i toodetes ja teenustes.

Vaadake lisateavet kodu ja töökoha aadresside määramise kohta

Teenuses Google Photos olevate fotode vaatamine ajaskaalal

Võite oma teenuse Google Photos konto ajaskaalaga linkida. Kui see seade on lubatud, kuvatakse fotod ajaskaalal niipea, kui need on teenusesse Google Photos üles laaditud. Tehke järgmist, et valida, kas ajaskaalal kuvatakse teenusest Google Photos pärit fotod.

 1. Avage Android-telefonis või -tahvelarvutis rakendus Google Maps Google Maps.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Ajaskaala Ajaskaala.
 3. Puudutage valikuid Rohkem Rohkem ja siis Seaded.
 4. Otsige jaotises „Teie ajaskaala” üles valik „Google Photos”.
  • Kui soovite kuvada ajaskaalal fotosid, veenduge, et lüliti oleks asendis Sees.
  • Kui te ei soovi ajaskaalal fotosid kuvada, veenduge, et lüliti oleks asendis Väljas.

Märkus. Võite fotod ajaskaalalt eemaldada, ent sel juhul ei kustutata neid ega nende metaandmeid teenusest Google Photos. 

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?