Časová osa v Mapách Google

Spravovat časovou osu

Časová osa v Mapách Google ukazuje místa, která jste možná navštívili, a trasy, po kterých jste možná cestovali. Odhady se zakládají na historii polohy. Svou časovou osu můžete kdykoli upravit. Na časové ose můžete také kdykoli smazat svou historii polohy, případně smazat historii za určité období. Časová osa je soukromá a vidíte ji pouze vy. Zobrazit ji můžete na mobilu i na počítači.

Pokud máte zapnuté některé další funkce, jako je Aktivita na webu a v aplikacích, a Historii polohy pozastavíte nebo smažete, údaje o poloze se do účtu Google budou moci nadále ukládat jako součást používání ostatních webů, aplikací a služeb Google. Pokud je zapnutá Aktivita na webu a v aplikacích, mohou se údaje o poloze ukládat například coby součást aktivity ve Vyhledávání nebo Mapách Google a jsou, v závislosti na nastavení fotoaparátu, ukládány i do fotek.

Poznámka: Časovou osu najdete v aplikaci Mapy Google od verze 9.12. Pokud používáte starší verzi aplikace, musíte na počítači nebo v mobilním prohlížeči navštívit stránku maps.google.com/timeline.

Vytvoření časové osy

Pokud zapnete historii polohy, budou se na časové ose ukazovat místa, která navštívíte se zařízením, na němž jste přihlášeni ke svému účtu (a které hlásí svoji polohu). Přečtěte si další informace o historii polohy.

Otevření časové osy:

 1. V telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Klepněte na ikonu možností Další možnostia pak Nastavení.
 4. Zkontrolujte, zda je zde uvedeno „Poloha je zapnutá“. Pokud ne, klepněte na Poloha je vypnutá a pak a zapněte přepínač Poloha.
 5. Zkontrolujte, zda je zde uvedeno „Historie polohy je zapnutá“. Pokud ne, klepněte na Historie polohy je vypnutá a pak a zapněte přepínač Historie polohy.

Prohlížení vašich cest

Časová osa vám ukáže, jak daleko a jakým způsobem jste cestovali z místa na místo – například pěšky, na kole, autem nebo veřejnou dopravou – v době, kdy byla historie polohy zapnutá.

 1. V telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Chcete-li zobrazit jiný den či měsíc, klepněte na Zobrazit kalendář Zobrazit kalendář a pak přejeďte prstem doleva či doprava a klepněte na konkrétní den.

Zapnutí nebo pozastavení historie polohy

Pokud zapnete sledování historie polohy, zaznamenává Google údaje o poloze a místa ve vašem účtu Google, i když nepoužíváte Mapy. Chcete-li svou historii polohy zapnout nebo pozastavit, postupujte takto:

 1. V telefonu či tabletu Android přejděte na časovou osu.
 2. Klikněte na Nastavení a pak Historie polohy a pak a vyberte Povolit historii polohy nebo Pozastavit historii polohy.

Přečtěte si, jak spravovat nebo smazat Historii polohy.

Úprava časové osy

Změny navštívených míst a prováděných aktivit

Pokud jsou údaje na časové ose chybné, můžete polohu místa a čas, kdy jste je navštívili, upravit. V takovém případě zapněte Aktivitu na webu a v aplikacích.

Poznámka: Když je Aktivita na webu a v aplikacích vypnutá, místa a aktivity na časové ose upravovat nemůžete. Můžete ale smazat den nebo i celou historii polohy.

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Na časové ose vyhledejte nesprávné místo a klepněte na něj.
 4. Klepněte na Upravit.
 5. V dolní části stránky klepněte v návrzích na správné místo nebo aktivitu. Místo můžete také vyhledat. Posuňte zobrazení až dolů a klepněte na Vyhledat.
 6. Pokud chcete upravit čas návštěvy, klepněte na něj.

Poznámka: Když je Aktivita na webu a v aplikacích vypnutá, místa a aktivity na časové ose upravovat nemůžete. Můžete ale smazat den nebo i celou historii polohy. 

Přepnutí mezi mílemi a kilometry

Chcete-li na časové ose změnit způsob měření vzdálenosti, klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Nastavení a pak Jednotky délky. Poté zvolte automaticky, kilometry, nebo míle.

Smazání dne

Důležité: Když z časové osy smažete informace o historii polohy, už je znovu neuvidíte. Pokud máte zapnutá jiná nastavení, například možnost Aktivita na webu a v aplikacích, a Historii polohy smažete, údaje o poloze se do účtu Google budou moci nadále ukládat jako součást používání ostatních webů, aplikací a služeb Google. Je-li zapnutá Aktivita na webu a v aplikacích, mohou se údaje o poloze ukládat například coby součást aktivity ve Vyhledávání nebo Mapách Google a jsou, v závislosti na nastavení fotoaparátu, používány u fotek.

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu Zobrazit kalendář Zobrazit kalendář a pak a vyberte den, který chcete smazat.
 4. Klepněte na ikonu možností Další možnostia pak Smazat den.

Smazání historie polohy

Důležité: Když z časové osy smažete informace o historii polohy, už je znovu neuvidíte. Pokud máte zapnutá jiná nastavení, například možnost Aktivita na webu a v aplikacích, a Historii polohy smažete, údaje o poloze se do účtu Google budou moci nadále ukládat jako součást používání ostatních webů, aplikací a služeb Google. Je-li zapnutá Aktivita na webu a v aplikacích, mohou se údaje o poloze ukládat například coby součást aktivity ve Vyhledávání nebo Mapách Google a jsou, v závislosti na nastavení fotoaparátu, používány u fotek.

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Nastavení.
 4. Posuňte zobrazení na Nastavení polohy.
  •  Smazání části historie: Klepněte na možnost Smazat období Historie polohy.
  • Smazání celé historie: Klepněte na možnost Smazat celou historii polohy.

Přečtěte si, jak spravovat nebo smazat Historii polohy.

Automatické mazání historie polohy

Můžete nastavit automatické mazání údajů o historii polohy starších než 3 a 18 měsíců.

 1. Na zařízení se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Vpravo nahoře klepněte na Další Vícea pak Nastavení a ochrana soukromí.
 4. Posuňte zobrazení k Nastavení polohy.
 5. Klepněte na možnost Automaticky smazat historii polohy.
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zvýšení přesnosti časové osy

Občas se na časové ose vyskytnou chyby. Například v hustě zastavěných městských oblastech může časová osa ukazovat, že jste navštívili určitou restauraci, i když jste ve skutečnosti povečeřeli v jiném nedalekém podniku. Ve zdokonalování přesnosti časové osy nám můžete pomoci – sníží se tím pravděpodobnost, že se jev bude opakovat: 

 1. Zapněte možnost Aktivita na webu a v aplikacích: Pokud jste v minulosti možnost Aktivita na webu a v aplikacích zapnuli, budou na Časové ose použity informace o tom, jak jste po dobu, kdy byla zapnutá, využívali jiné služby Google (například Vyhledávání Google). Pokud jste již hledali nějakou místní restauraci, vezme časová osa tuto skutečnost v úvahu při určování, který ze dvou blízkých podniků jste skutečně navštívili.
 2. Potvrďte místa, která jste navštívili: navštívená místa můžete manuálně potvrdit tím, že je zaznamenáte přímo na časové ose.
Ukládání aktivity vyhledávání a prohlížení internetu s Googlem

Když zapnete Aktivitu na webu a v aplikacích a přihlásíte se ke svému účtu Google, začne Google ukládat vaše aktivity vyhledávání a prohlížení internetu (včetně příslušných informací, jako jsou místa). Tyto informace umožňují zjistit, která místa jste navštívili, a přispívají k přesnosti časové osy.

Poznámka: Když je Aktivita na webu a v aplikacích vypnutá, místa a aktivity na časové ose upravovat nemůžete. Můžete ale smazat den nebo i celou historii polohy. 

Zapněte Aktivity na webu a v aplikacích

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Nastavení.
 4. V části Historie aplikací zvolte možnost Aktivita na webu a v aplikacích je vypnutá.

Upřesnění nastavení polohy

Kvalitu časové osy můžete zvýšit, když jste v režimu Úspora baterie nebo Pouze zařízení.

 1. V telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Nastavení.
 4. Klepněte na možnost Poloha, a pak Režim. Poté vyberte režim Úspora baterie nebo Pouze zařízení.
  Poznámka: Volbou této možnosti aktualizujete nastavení polohy svého zařízení i nastavení časové osy.
 5. Klepněte na Ano.

Potvrzení aktuální polohy na časové ose a zobrazení míst v okolí

Svoji polohu můžete v Mapách Google potvrdit v reálném čase, i když není historie polohy zapnutá. Potvrzování míst vám pomůže si vzpomenout, kolikrát jste je navštívili a jak jste se tam dostali.

Potvrzená místa se zobrazují na časové ose. Odstraňovat je můžete jednotlivě nebo můžete smazat celou historii polohy. Přečtěte si, jak spravovat historii polohy.
 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na modrý bod a pak Zobrazit místa v okolí.
 3. Projděte seznam míst a vyberte svou aktuální polohu. 
 4. U otázky „Jste teď tady?“ na další obrazovce klepněte na Ano.
 5. Klepněte na Zobrazit na časové ose a prohlédněte si všechna místa, která jste navštívili, a časy těchto návštěv.

Svou polohu můžete v reálném čase potvrdit i v prohlížeči Google Chrome a v aplikaci Google: 

 1. Otevřete Mapy Google v prohlížeči Google Chrome nebo v aplikaci Google. 
 2. Vyhledejte svoji aktuální polohu. 
 3. Klepněte na Další informace o [tomto místu].
 4. Na otázku „Jste teď tady?“ odpovězte klepnutím na možnost Ano. 

Tipy a triky

Vyhledání času poslední návštěvy místa

Je-li návštěva místa zaznamenána na časové ose, najdete čas poslední návštěvy daného místa na informační kartě v Mapách Google. Postup:

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Vyberte na časové ose místo.
 4. Klepněte na Podrobnosti.
 5. Přejděte dolů k údaji Navštíveno před [x].

Poznámka: Tento údaj se zobrazí pouze v případě, že se místo už na časové ose nachází.

Vyhledání domova a pracoviště na časové ose

Pokud jste si uložili adresu domova a pracoviště, budou se tato místa zobrazovat i na časové ose. Kromě časové osy mohou tyto informace posloužit i v dalších produktech a službách společnosti Google.

Jak nastavit adresu domova a pracoviště

Vyhledání fotek Google na časové ose

Na časové ose si můžete prohlížet své Fotky Google. Zda se fotky budou či nebudou na ose zobrazovat, určíte takto:

 1. V telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Klepněte na ikonu možností Další možnostia pak Nastavení a ochrana soukromí.
 4. V části Časová osa vyhledejte přepínač Fotky Google.
  • Pokud nechcete na časové ose fotky mít, přepínač vypněte.
  • V opačném případě jej zapněte.

Tip: Fotky můžete z časové osy odstranit, ale z Fotek Google je tím nesmažete (ani příslušná metadata).

Připomeňte si filmy, které jste viděli v kině

Na časové ose najdete filmy, které jste viděli v kině. Google může navrhnout filmy, které jste viděli v kině, podle programu kina a doby, kdy jste v kině byli. Tyto informace uvidíte jen vy a můžete je kdykoli upravit nebo smazat.

Filmy jsou součástí časové osy, na níž vidíte místa, která jste navštívili. Přečtěte si, jak spravovat funkci historie polohy.

Vyhledání informací o filmech, které jste viděli

Film, který jste viděli v kině, můžete najít na své časové ose. Na časové ose se také můžete podívat na upoutávku a přečíst si shrnutí děje.

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Najděte den, kdy jste navštívili kino.
 4. V sekci Vaše filmy klepněte na film, který jste viděli.

Odstranění filmu z časové osy

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Najděte den, kdy jste navštívili kino.
 4. V sekci Vaše filmy klepněte na film, který chcete odstranit.
 5. Vpravo nahoře klepněte na Další Další možnostia pak Odstranit film a pak Odstranit.

Změna filmu na časové ose

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Najděte den, kdy jste navštívili kino.
 4. V sekci Vaše filmy klepněte na film, který chcete změnit.
 5. Vpravo nahoře klepněte na Další Další možnosti a pak Změnit film a pak Klepněte na film ze seznamu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
76697
false