Хронология в Google Карти

Можете да преглеждате и управлявате информацията си в История на местоположенията чрез Хронология в Google Карти, която е налице за потребители както на мобилни, така и на настолни устройства. В Хронология можете да редактирате конкретни записи от История на местоположенията си, да изтривате информация за периоди от време или да изтриете всички данни, които се намират там. Тя е частна, така че само вие можете да я виждате.

Ако сте включили други настройки, като например Активност в мрежата и приложенията, и поставите История на местоположенията на пауза или изтриете данни за местоположения от нея, в профила ви в Google пак може да има запазени данни за местоположения в резултат на използването от ваша страна на други наши сайтове, приложения и услуги. Данните за местоположения например може да се запазват като част от активност в Търсене и Google Карти, когато сте включили настройката си „Активност в мрежата и приложенията“ и се съдържат в снимките ви, в зависимост от настройките на приложението ви за камера.

Създаване на Хронология

За да създадете Хронология, трябва да включите Услуги за местоположение и История на местоположенията. Когато включите История на местоположенията, Вашата Хронология ще отразява местата, които сте посещавали с устройствата, в които сте влезли в профила си и които отчитат местоположение. Научете повече за История на местоположенията.

Забележка: Когато включите Услуги за местоположение на устройството си, вашият iPhone или iPad споделя местоположението си с приложенията, които използвате. Данните за местоположения може да се запазват като част от активността ви в други услуги на Google, като Google Търсене, когато са включени други настройки, като например Активност в мрежата и приложенията.

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила  и след това Настройки Settings.
 3. Докоснете Лично съдържание и след това превъртете надолу до „Настройки за местоположението“.
 4. Уверете се, че виждате „Услуги за местоположението са включени“. Ако не виждате това, докоснете Услуги за местоположението не са зададени на „Винаги“ и след това Местоположение и след това Винаги.

Преглед на пътуванията ви

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. За да видите друг ден или месец, докоснете „Показване на календара“ Събитие и след това прекарайте пръст наляво или надясно и докоснете даден ден.

Включване или поставяне на пауза на История на местоположенията

Когато включите История на местоположенията, Google записва данните за местоположенията и местата ви в профила ви в Google дори когато не използвате Google Карти. За да включите или поставите на пауза История на местоположенията, изпълнете стъпките по-долу.

 1. На своя iPhone или iPad отворете Хронология.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Settingsи след това Активиране на История на местоположенията или Поставяне на История на местоположенията на пауза.

Научете повече за това как да управлявате Историята на местоположенията си.

Редактиране на хронологията ви

Промяна на местата, които сте посетили

Ако дадено място в Хронология е грешно, можете да редактирате местоположението и кога сте били там. За тази цел включете Активност в мрежата и приложенията:

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. Намерете грешното място в Хронология и го докоснете.
 4. Докоснете Редактиране на място.
 5. Докоснете Търсене на място или адрес или превъртете и изберете правилното място от списъка.
 6. За да редактирате кога и колко дълго сте били там, докоснете времето.

Забележка: Ако Активност в мрежата и приложенията е изключена, няма да можете да редактирате местоположения или дейности в Хронология, но можете да изтриете ден или цялата си История на местоположенията. 

Превключване между мили и километри

За да промените начина, по който се измерват разстоянията в хронологията, докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Настройки и след това Единици за разстояние. След това изберете Автоматично, Километри или Мили.

Показване на домашното и служебното ви местоположение в Хронология

Ако сте запазили домашния и служебния си адрес в Google, те ще се показват в Хронология. Освен в Хронология тази информация може да се използва в други продукти и услуги на Google.
Изтриване на ден

Важно: Изтриването на информация от Хронология е необратимо. Повече няма да можете да преглеждате информацията си в История на местоположенията в Хронология. Ако сте включили други настройки, като например Активност в мрежата и приложенията, и изтриете История на местоположенията, в профила ви в Google пак може да има запазени данни за местоположения в резултат на използването от ваша страна на други наши сайтове, приложения и услуги. Данните за местоположения например може да се запазват като част от активност в Търсене и Карти, когато настройката „Активност в мрежата и приложенията“ е включена, и да се съдържат в снимките ви, в зависимост от настройките на приложението ви за камера.

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. Горе вдясно докоснете „Показване на календара“ Събитие и след това и изберете деня, който искате да изтриете.
 4. Докоснете „Още“ 더보기 и след това „Изтриване на деня“ Delete .
Изтриване на историята на местоположенията

Можете да изтриете цялата или част от Историята на местоположенията си.

Важно: Изтриването на информация от Хронология е необратимо. Повече няма да можете да преглеждате информацията си в История на местоположенията в Хронология. Ако сте включили други настройки, като например Активност в мрежата и приложенията, и изтриете История на местоположенията, в профила ви в Google пак може да има запазени данни за местоположения в резултат на използването от ваша страна на други наши сайтове, приложения и услуги. Данните за местоположения например може да се запазват като част от активност в Търсене и Карти, когато настройката „Активност в мрежата и приложенията“ е включена, и да се съдържат в снимките ви, в зависимост от настройките на приложението ви за камера.

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. Докоснете „Още“ 더보기и след това Настройки.
 4. Превъртете до „Настройки за местоположението“.
  • За да изтриете част от историята си, докоснете Изтриване на период от История на местоположенията и след това задайте периода и след това Изтриване.
  • За да изтриете всичко, изберете Изтриване на цялата История на местоположенията.

Научете повече за това как да управлявате или изтривате История на местоположенията.

Автоматично изтриване на История на местоположенията

Можете да изберете автоматично да изтриете История на местоположенията, по-стара от 3 или 18 месеца.

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти  Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. Горе вдясно докоснете „Още“  Moreи след това  Настройки.
 4. Под „Настройки за местоположението“ докоснете Автоматично изтриване на История на местоположенията.
 5. Изпълнете инструкциите на екрана.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?