Хронология в Google Карти

Можете да преглеждате и управлявате информацията си в История на местоположенията чрез Хронология в Google Карти, която е налице за потребители както на мобилни, така и на настолни устройства. В Хронология можете да редактирате конкретни записи от История на местоположенията си, да изтривате информация за периоди от време или да изтриете всички данни, които се намират там. Тя е частна, така че само вие можете да я виждате.

Ако сте включили други настройки, като например Активност в мрежата и приложенията, и поставите История на местоположенията на пауза или изтриете данни за местоположения от нея, в профила ви в Google пак може да има запазени данни за местоположения в резултат на използването от ваша страна на други наши сайтове, приложения и услуги. Данните за местоположения например може да се запазват като част от активност в Търсене и Google Карти, когато сте включили настройката си „Активност в мрежата и приложенията“ и се съдържат в снимките ви, в зависимост от настройките на приложението ви за камера.

Забележка: Можете да виждате Хронология в приложението Google Карти, версия 9.12 и по-нови. Ако приложението ви Google Карти е по-старо, посетете maps.google.com/timeline в настолния или мобилния си браузър, за да видите Хронология.

Създаване на Хронология

Когато включите История на местоположенията, хронологията ви отразява местата, които сте посещавали с устройствата, в които сте влезли в профила си и които отчитат местоположение. Научете повече за История на местоположенията.

Отваряне на Хронология:

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 4. Проверете дали се вижда „Местоположението е включено“. Ако не е така, докоснете Местоположението е изключено и след това включете Местоположение.
 5. Проверете дали се вижда „История на местоположенията е включена“. Ако не е така, докоснете История на местоположенията е изключена и след това включете История на местоположенията.

Преглед на пътуванията ви

Хронология включва местата, до които сте пътували, и как сте се придвижили от едно място до друго – например пеша, с колело, автомобил или обществен транспорт през периодите, в които История на местоположенията е включена.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. За да видите друг ден или месец, докоснете „Показване на календара“ Показване на календара и след това прекарайте пръст наляво или надясно и докоснете даден ден.

Съвет: За да видите места, които наскоро сте посетили, докоснете Запазени Запазване на мястото и след това Посетени.

Включване или поставяне на пауза на „История на местоположенията“

Когато включите История на местоположенията, Google записва данните за местоположенията и местата ви в профила ви в Google дори когато не използвате Google Карти. За да включите или поставите на пауза История на местоположенията, изпълнете стъпките по-долу.

 1. Отворете Хронология на телефона или таблета си с Android.
 2. Кликнете върху Настройки и след това История на местоположенията и след това изберете Активиране на История на местоположенията или Поставяне на История на местоположенията на пауза.

Научете повече за това, как да управлявате или изтривате записите си в „История на местоположенията“.

Редактиране на Хронология

Промяна на местата, които сте посещавали, и дейностите, които сте извършвали

Ако дадено място в Хронология е грешно, можете да редактирате местоположението и кога сте били там. За тази цел включете Активност в мрежата и приложенията.

Забележка: Ако Активност в мрежата и приложенията е изключена, няма да можете да редактирате местоположения или дейности в хронологията, но можете да изтриете ден или историята на местоположенията си.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. Намерете грешното място в хронологията си и го докоснете.
 4. Докоснете Редактиране.
 5. В долната част на екрана докоснете правилното място или дейност в предложенията. Можете също да потърсите мястото. Превъртете до долу и докоснете Търсене.
 6. За да редактирате кога сте били там, докоснете времето.

Забележка: Ако Активност в мрежата и приложенията е изключена, няма да можете да редактирате местоположения или дейности в хронологията, но можете да изтриете ден или цялата си история на местоположенията. 

Превключване между мили и километри

За да промените начина, по който се измерват разстоянията в хронологията, докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Настройки и след това Единици за разстояние. След това изберете Автоматично, Километри или Мили.

Изтриване на ден

Важно: Когато изтриете информацията в История на местоположенията от Хронология, повече няма да можете да я виждате. Ако сте включили други настройки, като например Активност в мрежата и приложенията, и изтриете История на местоположенията, в профила ви в Google пак може да има запазени данни за местоположения в резултат на използването от ваша страна на други наши сайтове, приложения и услуги. Данните за местоположения например може да се запазват като част от активност в Google Търсене и Google Карти, когато настройката „Активност в мрежата и приложенията“ е включена, и да се съдържат в снимките ви, в зависимост от настройките на приложението ви за камера.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. Горе вдясно докоснете „Показване на календара“ Показване на календара и след това изберете деня, който искате да изтриете.
 4. Докоснете „Още“ Още и след това Изтриване на деня.

Изтриване на историята на местоположенията

Важно: Когато изтриете информацията в История на местоположенията от Хронология, повече няма да можете да я виждате. Ако сте включили други настройки, като например Активност в мрежата и приложенията, и изтриете История на местоположенията, в профила ви в Google пак може да има запазени данни за местоположения в резултат на използването от ваша страна на други наши сайтове, приложения и услуги. Данните за местоположения например може да се запазват като част от активност в Google Търсене и Google Карти, когато настройката „Активност в мрежата и приложенията“ е включена, и да се съдържат в снимките ви, в зависимост от настройките на приложението ви за камера.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 4. Превъртете до „Настройки за местоположението“.
  • За да изтриете част от историята си, докоснете Изтриване на период от История на местоположенията
  • За да изтриете всичко, докоснете Изтриване на цялата История на местоположенията.

Научете повече за това, как да управлявате или изтривате записите си в „История на местоположенията“.

Автоматично изтриване на записи в „История на местоположенията“

Можете да изтривате автоматично „История на местоположенията“, по-стара от 3 и 18 месеца.

 1. На устройството си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. Горе вдясно докоснете „Още“ Ощеи след това Настройки и поверителност.
 4. Превъртете до „Настройки за местоположението“.
 5. Докоснете Автоматично изтриване на записи в „История на местоположенията“.
 6. Изпълнете инструкциите на екрана.

Подобряване на точността на Хронология

Възможно е понякога да намирате грешки в Хронология. Когато например сте в гъсто населени градски зони, Хронология може да показва, че сте посетили един ресторант, докато всъщност сте вечеряли в друг наблизо. Можете да ни помогнете да подобрим точността на хронологията, за да ограничим вероятността това да се случва, като направите следното: 

 1. Включете Активност в мрежата и приложенията: Ако преди това сте включили Активност в мрежата и приложенията, хронологията ще използва данни за употребата от ваша страна на други продукти на Google (като Google Търсене) през периода, в който е била включена. Ако например сте търсили местен ресторант, хронологията ще вземе предвид тази информация, когато определя дали сте посетили този ресторант, или другия в съседство с него.
 2. Потвърждавайте къде сте били: Можете ръчно да потвърждавате местата, където сте били, като ги записвате директно в Хронология.
Запазване на търсенията и активността ви при сърфиране с Google

Google запазва търсенията и активността при сърфиране в Активност в мрежата и приложенията, когато сте включили тази настройка и сте влезли в профила си в Google. Тази информация подобрява разбирането на Google за това къде сте пътували, което прави Хронология по-точна.

Забележка: Ако Активност в мрежата и приложенията е изключена, няма да можете да редактирате местоположения или дейности в хронологията, но можете да изтриете ден или историята на местоположенията си. 

Включване на Активност в мрежата и приложенията

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 4. От „История на приложенията“ изберете Активност в мрежата и приложенията е изключена.  

Прецизиране на настройките ви за местоположение

Можете да подобрите качеството на Хронология, когато сте в режим „Запазване на батерията“ или „Само чрез устройството“.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 4. Докоснете „Местоположение“ и след това Режим. След това изберете режим Запазване на батерията или Само чрез устройство.
  Забележка: Избирането на тази опция ще актуализира настройките за местоположение на устройството ви, както и настройките ви за Хронология.
 5. Докоснете Да.

Потвърждаване на текущите местоположения в Хронология и преглед на места наблизо

Можете да потвърдите местоположението си в Google Карти в реално време дори ако История на местоположенията не е включена. Потвърждаването на посещаваните от вас места може да ви помогне да не забравяте колко пъти сте били в района и как сте стигнали дотам.

Потвърдените от вас места са видими в Хронология, можете да ги изтривате поотделно или чрез изтриване на Историята на местоположенията си. Научете повече за управлението на „История на местоположенията“.
 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете синята точка и след това Разглеждане на места в района.
 3. Превъртете списъка с места и изберете текущото си местоположение. 
 4. На следващия екран, под „Тук ли сте в момента?“ докоснете Да.
 5. Докоснете Преглед в хронологията, за да прегледате всички места, на които сте били, и кога сте били там.

Можете да потвърдите местоположението си в реално време от Google Chrome или приложението Google: 

 1. Отворете Google Карти в Chrome или приложението Google. 
 2. Потърсете текущото си местоположение. 
 3. Докоснете „Повече за [това място]“.
 4. Докоснете „Да“, когато видите „Тук ли сте в момента?“ 

Съвети и похвати

Показване на последния път, когато сте посетили дадено място

Ако посещението на дадено място е в Хронология, можете да видите последния път, когато сте го посетили, от информационната карта на мястото в Google Карти. Това става по следния начин:

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. Изберете място от хронологията.
 4. Докоснете Подробности.
 5. Превъртете надолу, докато видите „Посетихте го преди [x]“.

Забележка: Тази информация ще се вижда само ако мястото е вече в хронологията ви.

Показване на домашното и служебното ви местоположение в Хронология

Ако сте запазили домашния и служебния си адрес в Google, те ще се показват в Хронология. Освен в Хронология тази информация може да се използва в други продукти и услуги на Google.

Научете как да зададете домашния и служебния си адрес

Преглед на Google Снимки в Хронология

Можете да решите да свържете профила си в Google Снимки с Хронология. При избиране на тази настройка снимките ще се показват в Хронология, когато бъдат качени в Google Снимки. За да контролирате дали снимките ви от Google Снимки да се показват в Хронология, или не, изпълнете следните стъпки:

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 4. От „Хронология“ намерете Google Снимки.
  • За да показвате снимки в Хронология, уверете се, че превключвателят е включен.
  • За да спрете показването на снимки в Хронология, уверете се, че превключвателят е изключен.

Забележка: Можете да премахвате снимки от хронологията, но това няма да доведе до изтриването на снимките или на метаданните им от Google Снимки.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?