Μόνιμη εμφάνιση της ράβδου κλίμακας

Σε κινητή συσκευή, η ράβδος κλίμακας μπορεί να εμφανίζεται πάντοτε ή μόνο όταν γίνεται μεγέθυνση και σμίκρυνση.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google σε υπολογιστή, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ορατότητα της ράβδου κλίμακας. Θα εμφανίζεται πάντοτε στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.

 

Για να δείτε τη ράβδο κλίμακας:

  1. Στην κινητή συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google.
  2. Πατήστε το μενού Μενού.
  3. Πατήστε Ρυθμίσεις και μετά Εμφάνιση κλίμακας στον χάρτη.
  4. Επιλέξτε Κατά τη μεγέθυνση και τη σμίκρυνση ή Πάντα.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;