เขียนรีวิวและให้คะแนนสถานที่

ใน Google Maps คุณจะเขียนรีวิวเกี่ยวกับสถานที่ที่เคยไป และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ได้อีกด้วย เช่น บรรยากาศเงียบสงบ มีชีวิตชีวา หรือโรแมนติก รีวิวและความคิดเห็นเหล่านี้เขียนโดยสมัครใจ เราไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้ใช้เขียนรีวิวใน Google Maps

สิ่งที่ผู้อื่นจะเห็น

รีวิวทั้งหมดเป็นแบบสาธารณะ ดังนั้นทุกคนจะเห็นสิ่งที่คุณเขียน คุณเพิ่มรีวิวที่ไม่ระบุชื่อไม่ได้

เมื่อคุณโพสต์รีวิว ผู้อื่นจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้ด้วย

 • ชื่อที่ระบุไว้ในหน้าเกี่ยวกับฉัน
 • รีวิวอื่นๆ ที่คุณเคยเขียนใน Google Maps
 • รูปภาพที่คุณเคยเพิ่มลงใน Google Maps

เคล็ดลับ: หากเป็น Local Guide คุณจะได้รับคะแนนจากการเพิ่มรีวิวและให้คะแนนใน Google Maps

เพิ่มคะแนนหรือรีวิว

หมายเหตุ

 • Google ใช้เครื่องมือตรวจจับสแปมอัตโนมัติเพื่อนำรีวิวที่อาจเป็นสแปมออก 
 • Google ไม่อนุญาตให้มีรีวิวปลอมเด็ดขาด และจะลบรีวิวใดก็ตามที่เราคิดว่าเป็นข้อมูลปลอม หรือไม่เป็นไปตามนโยบายการรีวิวของ Google
 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นตรวจดูว่าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 2. ค้นหาสถานที่
 3. ทางด้านซ้าย ให้เลื่อนลงแล้วคลิกเขียนรีวิว
 4. ในหน้าต่างที่ปรากฏ คลิกรูปดาวเพื่อให้คะแนนสถานที่ หรือเขียนรีวิวด้วยก็ได้

รีวิวของคุณจะปรากฏใน Google Maps จนกว่าคุณจะลบออก คุณแก้ไขสิ่งที่เขียนหรือเปลี่ยนแปลงคะแนนและรูปภาพที่ใส่ไว้ได้หลังจากที่รีวิวเผยแพร่แล้ว 

ดูรีวิวและคะแนน

ค้นหาและแชร์รีวิว
 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน

 3. คลิกการมีส่วนร่วมของคุณ

  • หากต้องการดูสถานที่ที่คุณเคยเขียนรีวิวไว้ ให้เลือกรีวิว

  • หากต้องการดูคำแนะนำสถานที่ที่จะเขียนรีวิว ให้เลือกมีส่วนร่วม

 4. หากต้องการแชร์รีวิว ให้ไปที่ด้านล่างของรีวิวนั้น แล้วแตะแชร์ แชร์

อ่านรีวิวของผู้อื่น

ผู้ใช้รายอื่นเป็นผู้เพิ่มรีวิวและคะแนนที่คุณเห็นใน Google Maps หากต้องการค้นหารีวิว ให้ทำดังนี้

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาสถานที่
 3. คุณจะเห็นคะแนนใต้ชื่อสถานที่
 4. คลิกจำนวนรีวิวที่ด้านขวาของคะแนนเพื่ออ่านรีวิว

เคล็ดลับ: หากต้องการดูรีวิวที่แปลเป็นภาษาอื่น ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ภาษาของคุณ

 2. ที่ด้านขวา ให้คลิกแก้ไข แก้ไข จากนั้น เลือกภาษา

 3. โหลด Google Maps ซ้ำแล้วดูรีวิวนั้นอีกครั้ง

หมายเหตุ: วันที่ในรีวิวคือวันที่ที่เผยแพร่

ตอบรีวิว

เมื่อเข้าถึงข้อมูลธุรกิจใน Google Maps ในคอมพิวเตอร์ คุณจะมีตัวเลือกในการตอบรีวิวแต่ละรายการ 

หมายเหตุ: คุณต้องยืนยันข้อมูลธุรกิจก่อนจึงจะตอบรีวิวได้

หากต้องการตอบรีวิวจากข้อมูลธุรกิจใน Google Maps ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ป้อนชื่อธุรกิจของคุณ จากนั้นคลิกค้นหา ค้นหา หรือกด Enter
 3. เลื่อนไปที่ส่วน "รีวิว" ของข้อมูลธุรกิจ
 4. คลิกตอบข้างๆ รีวิวที่ต้องการตอบ

แก้ไขหรือลบรีวิว

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน

 3. คลิกการมีส่วนร่วมของคุณ จากนั้น เลือกรีวิว

 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ติดกับรีวิวที่ต้องการแก้ไขหรือลบ

 5. เลือกตัวเลือกและทำตามวิธีการ

รายงานรีวิว

รีวิวอาจถูกลบออกหากมีผู้แจ้งว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามนโยบายการรีวิวของ Google คุณติดต่อผู้เขียนรีวิวที่ไม่เหมาะสมนั้นไม่ได้ แต่ขอให้ Google นำรีวิวออกได้

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหารีวิวที่ละเมิดนโยบายการรีวิวของ Google
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แจ้งว่าไม่เหมาะสมที่อยู่ติดกับรีวิวนั้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร