Βήματα για την αναφορά λανθασμένων οδηγιών

Αν λάβετε λανθασμένες οδηγίες για ένα μέρος, μπορείτε να μας πείτε ποιο βήμα δεν ήταν σωστό. 

Σημείωση: Μπορείτε να αναφέρετε λανθασμένες οδηγίες μόνο σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Αναφορά λανθασμένων οδηγιών

  1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε τους Χάρτες Google.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγίες Οδηγίες.
  3. Καταχωρίστε την αφετηρία και τον προορισμό της διαδρομής για την οποία λάβατε λανθασμένες οδηγίες.
  4. Στα αριστερά, κάντε κλικ σε μια περιγραφή διαδρομής, για αναλυτικές οδηγίες.
  5. Στην κάτω δεξιά πλευρά του χάρτη, πατήστε Αποστολή σχολίων.

Τρόπος επιλογής της διαδρομής από τους Χάρτες

Κυκλοφοριακά συμβάντα και εκτιμήσεις μετακίνησης

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στους Χάρτες για να εμφανίζονται οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να επιλέγεται μια διαδρομή προέρχονται από δύο πηγές:

  • Ανώνυμα δεδομένα από το τηλέφωνό σας: Αν έχει ενεργοποιηθεί η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας, το τηλέφωνο αποστέλλει στην Google μικρό αριθμό ανώνυμων δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εμφανίζεται η τοποθεσία σας και να εντοπίζονται σημεία στα οποία υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τους Χάρτες, προκειμένου να λαμβάνετε τις βέλτιστες διαδρομές και εκτιμήσεις μετακίνησης. Για τον υπολογισμό των χρόνων μετακίνησης χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων πηγών, παλαιότερα και τρέχοντα δεδομένα τοποθεσίας.
  • Συνεργάτες: Τα δεδομένα κυκλοφορίας και συμβάντων παρέχονται στην Google βάσει αδείας, από συνεργάτες όπως κυβερνήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, σχολεία και επιχειρήσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους συνεργάτες της Google.

Τρόπος ανωνυμοποίησης των δεδομένων

Λαμβάνουμε το απόρρητό σας πολύ σοβαρά υπόψη. Συνδυάζουμε τα ανώνυμα δεδομένα από το τηλέφωνό σας με δεδομένα από άλλα τηλέφωνα, ώστε κανείς να μην μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή σας. Επιπλέον, η αφετηρία και ο προορισμός σας διαγράφονται οριστικά, ώστε να μην είναι ορατά σε κανέναν, ούτε καν στην Google.

Μέρη και δρόμοι στον χάρτη

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στους Χάρτες Google για την ενημέρωση του χάρτη προέρχονται από δύο πηγές:

  • Άτομα που χρησιμοποιούν τους Χάρτες: Τα άτομα που χρησιμοποιούν τους Χάρτες Google μπορούν να μας ενημερώνουν, όποτε εντοπίζουν προβλήματα. 
  • Συνεργάτες: Τα δεδομένα χάρτη παρέχονται στην Google βάσει άδειας από συνεργάτες, όπως κυβερνήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, σχολεία και επιχειρήσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους συνεργάτες της Google.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;