ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Google Chrome ನ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನುವಾದದ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

Look up your events, booking, and personal info

You can check Google Maps for details about upcoming events like flights, restaurant reservations, or car rentals.

This information might appear:

 • In your search results
 • In the suggestions below the search box
 • With details about a place
 • On your map
 • On Your Places

See info about your personal content

You can see your related personal info by searching for a place.

See info about your personal content

If your event is happening soon, you'll find a shortcut to get directions to it.

 1. On your Android phone or tablet, open the Google Maps app Maps.
 2. Tap the search box.
 3. You’ll see a brief summary for the event with the start time. To start directions to the destination, tap the Directions button.

Hide your events

Hide a single upcoming event

 1. On your Android phone or tablet, open the Google Maps app Maps.
 2. Tap the search bar.
 3. For the event, tap More More.
 4. Select Hide this event.

Hide all your events

If you don't want to see your event information in Google Maps, turn off your Web & App Activity.

If you turn off Web & App Activity, the following will stop appearing in search results and on your map:

 • Your recent searches
 • Your home and work addresses
 • Info from your Google Contacts
 • Info from Gmail

Turning off Web & App Activity won't turn off:

 • Info from custom maps
 • Starred or saved places
 • Places rated or reviewed by you

Turn off personal events

You can adjust your settings so that events from your Calendar and Gmail will no longer appear in Maps.

 1. On your Android phone or tablet, open the Gmail app Maps.
 2. At the top left corner, tap Menu Menu.
 3. Tap Settings and then Data privacy.
 4. Turn off Smart features and personalization in other Google products.

How Maps knows about your personal content

Information about your events and personal content comes from your Gmail and your Google Account.

Only you can see information about your personal content.

You have to be signed into Google with:

Learn more about creating a Google Account or Gmail address.

Related resources

Was this helpful?

How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
17667597393788221906
true
Search Help Center
true
true
true
true
true
76697