Maghanap ng mga impormasyon sa kaganapan, pagpapareserba at flight

Maaari mong tingnan ang Google Maps para sa mga detalye tungkol sa mga paparating na kaganapan tulad ng mga flight, pagpapareserba sa restaurant, o pag-arkila ng sasakyan. Makakakita ka rin ng kaugnay na impormasyon, tulad ng mga programa sa loyalty o pagtitipid na iyong sinalihan.

Maaaring lumabas ang impormasyong ito:

 • Sa iyong mga resulta ng paghahanap
 • Sa mga suhestyon sa ibaba ng box para sa paghahanap
 • Kasama ang mga detalye tungkol sa isang lugar
 • Sa iyong mapa
 • Sa "Iyong mga lugar"

Makakita ng impormasyon tungkol sa iyong personal na content

Maaari mong makita ang iyong kaugnay na personal na impormasyon sa pamamagitan ng paghahanap ng lugar. O kaya, maaari kang maghanap ng isang uri ng event, gaya ng mga reservation ko o mga flight ko.

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
 2. Maghanap ng lugar.
 3. Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa lugar, kasama ang impormasyon tungkol sa iyong kaganapan.

Itago ang iyong personal na content

Magtago ng isang item

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
 2. Maghanap ng lugar. O kaya ay maghanap ng uri ng kaganapan tulad ng "aking mga pagpapareserba," "aking mga flight," o "aking mga hotel."
 3. Mag-scroll pababa sa event.
 4. Sa tabi ng kaganapang gusto mong itago, i-click ang Higit Pa Higit pa.
 5. Piliin kung ano ang gusto mong itago. Makikita mo ang:
  • Itago ang kaganapang ito
  • Itago ang pagpapareserbang ito
  • Itago ang impormasyong ito

Itago ang lahat ng iyong personal na content

Kung ayaw mong makita ang impormasyon mo sa Google Maps, i-off ang iyong Aktibidad sa Web at App.

Kung io-off mo ang iyong Aktibidad sa Web at App, hihinto ang sumusunod sa paglabas sa mga resulta ng paghahanap at sa iyong mapa:

 • Iyong kamakailang mga paghahanap
 • Iyong address ng bahay at trabaho
 • Impormasyon mula sa iyong Google Contacts
 • Impormasyon mula sa Gmail

Ang pag-o-off sa Aktibidad sa Web at App ay hindi mag-o-off sa:

 • Impormasyon mula sa mga custom na mapa
 • Mga naka-star o na-save na lugar
 • Mga lugar na na-rate o na-review mo

Tumingin ng mga kaganapan sa malapit

Kung may nangyayaring mga lokal na kaganapan sa malapit, kung minsan, naaapektuhan ng mga ito ang iyong mga ruta sa paglalakbay o oras ng pag-commute. Ipapaalam sa iyo ng Google Maps ang tungkol sa mga kaganapang ito. Hindi maaaring i-disable ang mga notification na ito, ngunit mawawala ang mga ito kapag tapos na ang mga kaganapan.

Paano nalalaman ng Maps ang tungkol sa iyong personal na content

Nagmumula sa iyong Gmail at Google Account ang impormasyong tungkol sa iyong mga kaganapan at personal na content.

 • Ikaw lang ang nakakakita sa impormasyon tungkol sa iyong personal na content.
 • Kailangang naka-sign in ka sa Google nang naka-on ang Aktibidad sa Web at App.

Matuto pa tungkol sa paggawa ng Google Account o Gmail address.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?