ใช้การนำทางในแอป Google Maps

แอป Google Maps ช่วยนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวได้ในแบบที่เข้าใจง่ายซึ่งจะแสดงเส้นทางและใช้ข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมาย 

เมื่อใช้การนำทางด้วยเสียง คุณจะได้ยินการแจ้งเตือนการจราจร จุดที่ต้องเลี้ยว ช่องทางที่ควรใช้ และแจ้งเมื่อมีเส้นทางที่ดีกว่า

สำคัญ: อาจไม่มีข้อมูลการนำทางและช่องทางที่ควรใช้ให้บริการในบางภูมิภาคและภาษา การนำทางไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับรถขนาดใหญ่หรือรถฉุกเฉิน

สิ่งที่ต้องมีเพื่อใช้การนำทาง

บน iPhone หรือ iPad

 • เปิด GPS
 • อนุญาตให้ Google Maps เข้าถึงตำแหน่งปัจจุบันและลำโพง

เริ่มต้นหรือหยุดการนำทาง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะเส้นทางที่ด้านซ้ายล่าง รูปรถยนต์ รถประจำทาง จักรยาน คนโบกมือ หรือคนเดินจะแสดงขึ้น 
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มจุดหมายอื่นๆ ให้ไปที่ด้านขวาบน แล้วแตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้นเพิ่มจุดแวะพัก คุณเพิ่มจุดแวะพักได้สูงสุด 9 แห่ง เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น
 5. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • ขับรถ: ขับรถ
  • เดินเท้า: เดินเท้า
  • จักรยาน: จักรยาน
 6. หากมีเส้นทางอื่น เส้นทางนั้นจะปรากฏเป็นสีเทาบนแผนที่ หากต้องการไปตามเส้นทางอื่น แตะเส้นสีเทา
 7. แตะเริ่มต้น เริ่มต้น เพื่อเริ่มการนำทาง หากคุณเห็น "กำลังค้นหา GPS" แสดงว่าโทรศัพท์กำลังพยายามรับสัญญาณ GPS เช่น คุณอาจอยู่ในหรือใกล้อุโมงค์ โรงจอดรถ หรือสถานที่อื่นๆ ที่ไม่มีสัญญาณ GPS
 8. หากต้องการหยุดหรือยกเลิกการนำทาง ให้ลากขึ้นจากด้านล่าง แล้วแตะออก

เคล็ดลับ:

เปิดเพลงขณะนำทาง

คุณเล่นเพลง หยุดชั่วคราว ข้าม และเปลี่ยนเพลงได้โดยไม่ต้องย่อการนำทางโดยใช้ Google Maps

หมายเหตุ: การนำทางใช้ร่วมกับ Apple Music และ Spotify ได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า Settingsจากนั้น การนำทาง จากนั้น แสดงตัวควบคุมการเล่นสื่อ
 3. เลือกแอปสื่อ จากนั้น ถัดไป  ตกลง
 4. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสื่อ ให้แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า Settingsจากนั้น การนำทาง จากนั้น ตัวควบคุมการเล่นเพลง
 5. ตัวควบคุมสำหรับโปรแกรมเล่นสื่อที่เลือกจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอในการนำทางโดยใช้ Google Maps

เลือกบริการเพลงเริ่มต้นด้วย Google Assistant

คุณเลือกบริการสตรีมเพลงที่ต้องการให้เป็นแหล่งที่มาเริ่มต้นของเพลงเมื่อใช้ Google Assistant ขณะนำทางได้

 1. ใน iPhone หรือ iPad ให้เปิดแอป Google Assistant Google Assistant
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อของคุณ จากนั้น บริการ  เพลง
 3. เลือกบริการเพลง สำหรับบริการบางอย่าง ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี

ดูการทำงานอื่นๆ ขณะนำทาง

หากต้องการดูการทำงานอื่นๆ ขณะที่คุณไปยังสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ให้แตะแถบสีขาวที่ด้านล่างของหน้าจอ หากต้องการซ่อนเมนู ให้แตะอีกครั้ง

 • ค้นหาสถานที่ในเส้นทาง: ค้นหาสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในเส้นทาง เช่น ร้านอาหารหรือปั๊มน้ำมัน ดูวิธีค้นหาสถานที่ในเส้นทาง
 • คำแนะนำ: ดูรายการคำแนะนำทีละขั้นตอน
 • การตั้งค่า: เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น สลับระหว่างไมล์กับกิโลเมตร

ฟังเสียงแนะนำเส้นทาง

คุณยังทำตามเสียงแนะนำเส้นทางได้เมื่อจะไปยังสถานที่หนึ่งๆ ได้ด้วย

เปลี่ยนระดับเสียงในโทรศัพท์หรืออุปกรณ์บลูทูธ

ขั้นตอนที่ 1: เปลี่ยนระดับเสียงในโทรศัพท์

หลังจากที่เริ่มการนำทางบน iPhone หรือ iPad ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงของอุปกรณ์เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของสื่อ

หมายเหตุ: หากคุณเห็น "ระดับเสียงเรียกเข้า" แสดงในหน้าจอ ให้ลองกดปุ่มขณะที่มีเสียงแนะนำการนำทางพูดอยู่ หรือคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าก็ได้ ดังนี้

 1. เปิดการตั้งค่าใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเสียงและการสั่น จากนั้น ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่ม

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนระดับเสียงการนำทางโดยใช้ Google Maps

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad

 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 3. เลือกดังขึ้น ปกติ หรือเบาลง

เปลี่ยนระดับเสียงขณะเชื่อมต่อกับ CarPlay

หากต้องการเปลี่ยนระดับเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับ CarPlay ให้ใช้ตัวควบคุมระดับเสียงของรถขณะที่มีเสียงแนะนำการนำทางพูดอยู่

ปิดเสียง เปิดเสียง หรือฟังการแจ้งเตือน

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. เริ่มการนำทาง
 3. แตะเสียง เสียง ที่ด้านขวาบน จากนั้นแตะตัวเลือกต่อไปนี้
  • ปิดเสียง ปิดเสียง
  • การแจ้งเตือน การแจ้งเตือน คุณจะได้ยินข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการจราจร การก่อสร้าง และเหตุขัดข้อง แต่จะไม่ได้ยินเส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว
  • เสียง เสียง คุณจะได้ยินข้อมูลอัปเดตและเส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว

แก้ไขปัญหาการนำทางด้วยเสียง

ฟังคำแนะนำผ่านโทรศัพท์แทนการใช้บลูทูธ

บางครั้งการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธทำได้ไม่ง่ายนัก หากคุณได้ยินคำแนะนำของ Maps ผ่านลำโพงบลูทูธไม่ค่อยชัด ให้เปิดเสียง Maps ผ่านลำโพงของโทรศัพท์แทน คุณเลือกลำโพงที่จะใช้ได้ในการตั้งค่า Google Maps

 1. ปิดบลูทูธใน iPhone หรือ iPad
 2. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 3. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 4. ปิดเล่นเสียงผ่านบลูทูธ

แก้ไขปัญหาการนำทางอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 1: เปิดระดับเสียงของอุปกรณ์

ตรวจสอบว่าระดับเสียงของอุปกรณ์เปิดอยู่ หลังจากเริ่มการนำทาง เพิ่มระดับเสียง

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าเสียงในแอป Maps เปิดอยู่
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. เริ่มการนำทาง
 3. คุณจะเห็นการตั้งค่าระดับเสียงที่ด้านขวาบน ซึ่งอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เสียง เสียง
  • ปิดเสียง ปิดเสียง
  • การแจ้งเตือน การแจ้งเตือน
 4. หากต้องการฟังเสียงตลอดเวลา ให้แตะการตั้งค่าระดับเสียงแล้วเปลี่ยนเป็นเสียง เสียง Google Maps ควรเริ่มพูด
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มระดับเสียงในแอป Maps
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 3. เลือกดังขึ้น
ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนไปใช้ลำโพงรถยนต์

คุณจะฟังการนำทางด้วยเสียงจากลำโพงรถยนต์โดยใช้บลูทูธหรือสาย USB ก็ได้

ใช้บลูทูธ

 1. เปิดบลูทูธใน iPhone หรือ iPad
 2. จับคู่ iPhone หรือ iPad กับรถยนต์
 3. ตั้งค่าแหล่งที่มาสำหรับระบบเสียงของรถยนต์เป็นบลูทูธ
 4. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 5. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 6. เปิดเล่นเสียงผ่านบลูทูธ
 7. เริ่มการนำทาง

ใช้สาย USB

 1. ตั้งค่าแหล่งที่มาสำหรับระบบเสียงของรถยนต์เป็น USB
 2. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 3. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 4. ปิดเล่นเสียงผ่านบลูทูธ
 5. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับรถยนต์โดยใช้สาย USB
 6. เริ่มการนำทาง

หมายเหตุ: ใช้สาย USB สำหรับชาร์จเท่านั้น หรือใช้หัวชาร์จเสียบกับเต้ารับหรือช่องจุดบุหรี่

ขั้นตอนที่ 5: ดาวน์โหลดเสียงแนะนำเส้นทาง

ในบางครั้ง ระบบจะไม่ดาวน์โหลดเสียงแนะนำเส้นทาง หรือต้องมีการอัปเดตบนอุปกรณ์ ในกรณีนี้ คุณจะได้ยินเสียงจังหวะระฆังแทนที่จะเป็นเสียงแนะนำเส้นทาง

 1. ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ เสียงแนะนำเส้นทางจะดาวน์โหลดเร็วขึ้นหากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดี
 2. ขอเส้นทาง
 3. ใช้แอป Google Maps ตามปกติ เสียงแนะนำเส้นทางจะดาวน์โหลดในขณะที่คุณเปิดแอป Maps อยู่
 4. เมื่อเสร็จสิ้นการดาวน์โหลด คุณจะได้ยินเสียงแนะนำเส้นทางแทนเสียงจังหวะระฆังในขณะนำทางไปยังสถานที่

สิ่งอื่นๆ ที่คุณทำได้ด้วยการนำทาง

ดูการจำกัดความเร็ว

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้ในบางแห่งเท่านั้น

ในบางพื้นที่ คุณอาจเห็นข้อมูลการจำกัดความเร็วในระหว่างการเดินทาง

ในบางพื้นที่ ข้อมูลการจำกัดความเร็วจะปรากฏเป็นกล่องสีขาวดำ Box_speed_limit แต่ในบางพื้นที่ก็จะปรากฏเป็นวงกลมสีขาวขอบสีแดง Circle_speed_limit

คุณปิดข้อมูลการจำกัดความเร็วได้ในการตั้งค่าการนำทาง ดังนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 3. ปิดการจำกัดความเร็วที่อยู่ในตัวเลือกการขับรถ

สำคัญ: การจำกัดความเร็วที่แสดงใน Maps มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดดูป้ายสัญญาณจราจรเพื่อยืนยันการจำกัดความเร็วในการเดินทาง

เปลี่ยนภาษา
 1. ไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะทั่วไป จากนั้น ภาษาและภูมิภาค
 3. เลือกภาษาอื่น

หมายเหตุ:

 • วิธีนี้จะเปลี่ยนภาษาของเมนูและแอปอื่นๆ บนอุปกรณ์
 • คุณอาจไม่ได้ยินชื่อถนนเมื่อคุณเปลี่ยนภาษา
เคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ขณะใช้การนำทาง

แบตเตอรี่จะหมดเร็วขึ้นเมื่อใช้การนำทาง เพราะ Maps จะใช้ทรัพยากรต่อไปนี้จากอุปกรณ์ของคุณ

 • ตำแหน่งปัจจุบัน
 • หน้าจอ
 • ลำโพง

เคล็ดลับการประหยัดแบตเตอรี่

 • ใช้อะแดปเตอร์: ไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดถ้าโทรศัพท์ชาร์จอยู่ เราขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ โดยเฉพาะในการเดินทางที่นานกว่า 30 นาที
 • ปิดหน้าจอ: หากไม่ต้องการดูหน้าจอขณะใช้การนำทาง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดบนอุปกรณ์เพื่อปิดหน้าจอ แล้วคุณยังจะได้ยินเสียงแนะนำเส้นทางอยู่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
iPhone และ iPad Android