Uporaba navigacije v aplikaciji Google Zemljevidi

Za preprosto in podrobno navigacijo do mest uporabite aplikacijo Google Zemljevidi. Zemljevidi vam bodo prikazali napotke in na podlagi ažurnih prometnih informacij poiskali najboljšo pot do vašega cilja. 

Glasovna navigacija vam zagotavlja prometna opozorila, navodila, kdaj zaviti in na kateri pas se morate razvrstiti, obvesti pa vas tudi, ali je na voljo boljša pot.

Pomembno: Navigacija in informacije o tem, na kateri pas se morate razvrstiti, niso na voljo za vsa območja in jezike. Navigacija ni namenjena uporabi v velikih ali intervencijskih vozilih.

Zagon ali zaustavitev navigacije

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Poiščite mesto ali se ga dotaknite na zemljevidu.
 3. V spodnjem levem kotu se dotaknite Navodila za pot. Če se namesto tega dotaknete gumba in ga pridržite, boste začeli navigacijo in lahko preskočite 4., 5. in 6. korak.
 4. Izbirno: Če želite dodati več ciljnih lokacij, se v zgornjem desnem kotu dotaknite ikone menija za več možnosti Več in nato Dodaj postanek. Dodate lahko največ 9 postankov. Ko končate, se dotaknite možnosti Done (Končano).
 5. Izberite eno od teh možnosti:
  • Vožnja: Vožnja
  • Javni prevoz: Javni prevoz
  • Hoja: Hoja
  • Prevozi: Prevozne storitve
  • Kolesarjenje: Kolesarjenje
 6. Če so na voljo druge poti, so na zemljevidu prikazane v sivi barvi. Če želite uporabiti drugo pot, se dotaknite sive črte.
 7. Navigacijo zaženete tako, da se dotaknete ikone za začetek Začni. Če se prikaže sporočilo »Searching for GPS (Iskanje GPS-a)«, vaš telefon išče signal GPS. Morda ste na primer v predoru ali blizu njega, v parkirni hiši ali na drugi lokaciji, kjer ni signala GPS.
 8. Če želite navigacijo končati ali preklicati, se pomaknite v spodnji levi kot in se dotaknite ikone za zapiranje Close.

Nasveti:

 Ogled več dejanj med uporabo navigacije

Če si želite ogledati več dejanj, medtem ko uporabljate navigacijo na poti do nekega mesta, se v spodnjem desnem kotu dotaknite puščice gor puščica gor. Če želite meni skriti, se dotaknite puščice dol Puščica navzdol.

 • Išči vzdolž poti: Poiščite mesto vzdolž poti, na primer restavracijo ali bencinsko črpalko. Preberite več o iskanju vzdolž poti.
 • Prikaži satelitski zemljevid: Oglejte si podrobnejši zemljevid s satelitskimi slikami.
 • Navodila za pot: Pridobite navodila za pot po korakih.
 • Nastavitve: Spremenite nastavitve, npr. preklopite milje v kilometre.

Poslušanje glasovnih navodil za pot

Med navigacijo do kraja lahko poslušate glasovna navodila za pot.

Spreminjanje glasnosti

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Dotaknite se vaša profilna slika ali začetnica Krog računa in nato Nastavitve in nato Navigacijske nastavitve in nato Glasnost govora.
 3. Izberite Glasneje, Običajno ali Tišje.

Izklop zvoka, vklop zvoka ali poslušanje opozoril

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Zaženite navigacijo.
 3. V zgornjem desnem kotu se dotaknite ikone za zvok Zvok. Nato izberite eno od teh možnosti:
  • Izklop zvoka: Dotaknite se ikone za izklop zvoka Izklopi zvok.
  • Poslušanje opozoril: Dotaknite se ikone opozoril Opozorila. Slišali boste opozorila, kot so prometna obvestila ter obvestila o delu na cesti in nesrečah. Ne boste pa slišali podrobnih navodil za pot.
  • Vklop zvoka: Dotaknite se ikone zvoka Zvok.

Odpravljanje težav z glasovno navigacijo

1. korak: Vklopite zvok naprave

Prepričajte se, da je zvok telefona ali tabličnega računalnika vklopljen. Ko se začne navigacija, povečajte glasnost.

2. korak: Prepričajte se, da je glasovna navigacija vklopljena v aplikaciji Zemljevidi
 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Zaženite navigacijo.
 3. V zgornjem desnem kotu bi morala biti prikazana ikona zvoka Zvok. Če ni prikazana, se dotaknite ikone za izklop zvoka Izklopi zvok in nato ikone zvoka Zvok. V Google Zemljevidih bi se morali začeti predvajati govorni napotki.
3. korak: Povečajte glasnost v aplikaciji Zemljevidi
 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Dotaknite se vaša profilna slika ali začetnica Krog računa in nato Nastavitve in nato Navigacijske nastavitve in nato Glasnost govora.
 3. Izberite Glasneje.
4. korak: izberite zvočnike, ki jih želite uporabiti
 1. V telefonu ali tabličnem računalniku vklopite povezavo Bluetooth.
 2. Seznanite telefon ali tablični računalnik z avtomobilom.
 3. Vhod zvočnega sistema v avtomobilu nastavite na Bluetooth.
 4. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 5. Dotaknite se vaša profilna slika ali začetnica Krog računa in nato Nastavitve Settings in nato Navigacijske nastavitve.
 6. Izberite eno od teh možnosti:
  • Če želite glasovno navigacijo poslušati prek avtomobilskih zvočnikov, vklopite možnost Predvajaj glas prek tehnologije Bluetooth.
  •  Če želite glasovno navigacijo poslušati prek zvočnikov v telefonu ali tabličnem računalniku, izklopite možnost Predvajaj glas prek tehnologije Bluetooth.

Opombe:

 • V aplikaciji Google Zemljevidi za Android različice 9.13 in novejših različicah lahko predvajate preizkusni zvok. Če želite predvajati preizkusni zvok, odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi in nato vaša profilna slika ali začetnica Krog računa in nato Nastavitve in nato Navigacijske nastavitve in nato Predvajaj preizkusni zvok. Zaslišali boste: »Tako bo slišati, ko boste uporabljali navigacijo Google Zemljevidov«.
 • Če želite napolniti telefon ali tablični računalnik, priključite kabel USB, ki je namenjen samo za polnjenje, ali napajalnik v napajalno vtičnico ali vtičnico za vžigalnik.
5. korak: Prenesite glasovna navodila za pot

Včasih glasovna navodila niso prenesena v telefon oziroma tablični računalnik ali jih je treba posodobiti. V tem primeru boste namesto glasovnih navodil za pot zaslišali zvonjenje.

 1. Preverite, ali je vzpostavljena internetna povezava. Če imate hitro internetno povezavo, se bodo glasovna navodila prenesla hitreje.
 2. Pridobite navodila za pot.
 3. Aplikacijo Google Zemljevidi uporabljajte kot običajno. Glasovna navodila za pot se bodo prenesla, ko bo aplikacija Zemljevidi odprta.
 4. Ko bo prenos glasovnih navodil za pot končan, boste med navigacijo do kraja namesto zvonjenja slišali navodila za pot.

Dodatne funkcije navigacije

Predvajanje glasbe med uporabo navigacije

Glasbo lahko predvajate, zaustavite, preskočite in spremenite, ne da bi vam bilo treba pomanjšati navigacijo v Google Zemljevidih. 

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Dotaknite se vaša profilna slika ali začetnica Krog računa in nato Nastavitve in nato Navigacijske nastavitve in nato Prikaz kontrolnikov za predvajanje predstavnosti.
 3. Izberite aplikacijo za predstavnost in nato Naprej in nato V redu.
 4. Če želite spremeniti nastavitve predstavnosti, se dotaknite vaša profilna slika ali začetnica Krog računa in nato Nastavitve in nato Navigacijske nastavitve in nato Kontrolniki za predvajanje glasbe.
 5. Kontrolniki za predvajanje predstavnosti, ki ste jih izbrali, bodo prikazani na dnu zaslona v navigaciji v Google Zemljevidih.

Izbira privzete glasbene storitve s Pomočnikom Google

Izberete lahko prednostno storitev za pretakanje glasbe, ki bo vaš privzeti glasbeni vir med uporabo Pomočnika Google pri navigaciji.

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android izgovorite »Hey Google, open Assistant settings« (Hey Google, odpri nastavitve Pomočnika).
 2. V razdelku »Priljubljene nastavitve« se dotaknite možnosti Glasba.
 3. Izberite glasbeno storitev. Za nekatere storitve se boste morda morali prijaviti v svoj račun.

Preberite, kako uporabljati glasbeno storitev s Pomočnikom Google.

Prijava prometnih informacij

Prijava radarjev in prometnih nesreč

Če želite pomagati pri izboljšavi Zemljevidov zase in druge uporabnike, lahko delite podatke o poti. Prijavite lahko:

 • Upočasnitev Prometni zastoj
 • Nesreče Nezgoda
 • Mobilni radarji Mobilni radarji

Opomba: Prijavite jih samo, ko to lahko storite varno.

Dodajanje prijave

 1. Odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Zaženite navigacijo.
 3. Dotaknite se ikone za prijavo Prijaviin nato izberite želeno možnost.
 4. Prijava se na zemljevidu prikaže na mestu poti, kjer ste bili v tistem trenutku. Prijava bo anonimna.

Ogled opozoril drugih

Če je drug uporabnik prijavil dogodek, bo ta prikazan na zemljevidu, ko se boste približali mestu dogodka. Opozorilo boste morda tudi slišali (odvisno od nastavitev opozoril).

Ko prispete do mesta dogodka z opozorilom, se bo prikazal poziv, ki vas bo vprašal »Je to še vedno tu?«. Če želite drugim sporočiti, ali prijava še vedno velja, se dotaknite Da ali Ne.

Ogled omejitev hitrosti

Opomba: Ta funkcija ni na voljo na vseh lokacijah.

Na nekaterih območjih bodo med potovanjem morda prikazani podatki o omejitvi hitrosti.

Na nekaterih lokacijah je največja omejitev hitrosti prikazana kot črno-bel okvirček Omejitev_hitrosti_polja. Na drugih lokacijah je lahko prikazana kot rdeče-bel krog Omejitev_hitrosti_kroga.

Podatke o omejitvi hitrosti lahko izklopite v navigacijskih nastavitvah:

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Dotaknite se vaša profilna slika ali začetnica Krog računa in nato Nastavitve Settings in nato Navigacijske nastavitve.
 3. Pod razdelkom »Možnosti vožnje« izklopite Omejitve hitrosti.

Pomembno: Omejitve hitrosti, prikazane v Zemljevidih, so izključno informativne narave. Omejitve hitrosti na poti preverjajte na prometnih znakih.

Izklop zvoka glasovnih navodil za pot med telefonskimi klici

Če med uporabo navigacije prejmete klic, ga lahko sprejmete, vendar boste še naprej slišali tudi glasovna navodila, razen če izklopite zvok zanje.

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Dotaknite se vaša profilna slika ali začetnica Krog računa in nato Nastavitve Settings in nato Navigacijske nastavitve.
 3. Vklopite ali izklopite »Predvajaj glas med telefonskimi klici«.
Spreminjanje glasu

V nastavitvah pretvarjanja besedila v govor v telefonu ali tabličnem računalniku lahko morda preklopite na drug glas.

 1. Odprite aplikacijo za nastavitve telefona ali tabličnega računalnika.
 2. Dotaknite se možnosti Jezik in vnos.
 3. Dotaknite se možnosti Besedilo v govor.
 4. Pri možnosti »Prednostni mehanizem« izberite drugo možnost pretvorbe.
 5. Glasovna navigacija bo uporabila izbrani glas. Spremenil se bo tudi glas v drugih aplikacijah.
Sprememba jezika
 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Dotaknite se vaša profilna slika ali začetnica Krog računa in nato Nastavitve Settings in nato Navigacijske nastavitve.
 3. V razdelku »Zvok in glas« se dotaknite Izbira glasu.
 4. Izberite jezik.
Nasveti za varčevanje z energijo baterije med uporabo navigacije

Če uporabljate navigacijo, se bo baterija hitreje izpraznila, ker Zemljevidi v telefonu ali tabličnem računalniku uporabljajo naslednja sredstva:

 • trenutno lokacijo,
 • zaslon,
 • zvočnike.

Nasveti za varčevanje z energijo baterije

 • Uporabite napajalnik: Če se telefon polni, vam ni treba skrbeti, da se bo baterija izpraznila. Priporočamo, da uporabite napajalnik, zlasti če bo pot daljša od 30 minut.
 • Izklopite zaslon: Če med uporabo navigacije ne potrebujete zaslona, ga izklopite s pritiskom na gumb za vklop na telefonu ali tabličnem računalniku. Še vedno boste slišali glasovna navodila za pot.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
76697
false