Upotreba navigacije u aplikaciji Google karte

Da biste dobili jednostavne, detaljne upute za navigaciju do određenog mjesta, upotrebljavajte aplikaciju Google Maps. Karte će vam pokazati upute, a upotrebljavaju informacije o prometu u stvarnom vremenu da pronađu najbolju rutu do odredišta. 

Uz glasovnu navigaciju čut ćete prometna upozorenja, gdje skrenuti, kojim prometnim trakom voziti i postoji li bolja ruta.

Napomena: navigacija i informacije o tome kojim prometnim trakom voziti nisu dostupne u svim regijama i na svim jezicima.

Što je potrebno za upotrebu navigacije

Na iPhoneu ili iPadu:

 • uključite GPS
 • omogućite Google kartama pristup svojoj trenutačnoj lokaciji i zvučnicima.

Pokretanje ili prekidanje navigacije

 1. Otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Pokrenite pretraživanje mjesta ili na karti dodirnite mjesto.
 3. U donjem lijevom kutu dodirnite Upute. Prikazat će se automobil, autobus, bicikl, osoba koja maše ili pješak. 
 4. Neobavezno: da biste dodali dodatna odredišta, u gornjem desnom kutu dodirnite Više 더보기 a zatim Dodaj stanicu. Možete dodati do devet stanica. Kada završite, dodirnite Gotovo.
 5. Odaberite jednu od sljedećih opcija:
  • Vožnja: Vožnja
  • Hodanje: Pješice
  • Vožnja biciklom: Vožnja biciklom
 6. Ako postoje alternativne rute, na karti će se prikazati sivom bojom. Da biste išli alternativnom rutom, dodirnite sivu liniju.
 7. Da biste pokrenuli navigaciju, dodirnite Pokreni Početak Ako se prikaže poruka "Traženje GPS-a", vaš telefon pokušava pronaći GPS signal. Na primjer, možda ste u tunelu, garaži ili na drugoj lokaciji na kojoj nema GPS signala.
 8. Da biste prekinuli ili otkazali navigaciju, povucite odozdo prema gore i dodirnite Izlaz.

Savjeti:

Reprodukcija glazbe tijekom navigacije

Možete reproducirati, pauzirati, preskočiti i promijeniti glazbu bez minimiziranja navigacije Google karata.

Napomena: navigacija funkcionira uz Apple Music i Spotify. 

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite Krug računa Krug računa a zatim Postavke Settingsa zatim Navigacija a zatim Prikaz kontrola za reprodukciju medija.
 3. Odaberite aplikaciju za medijske sadržaje a zatim Dalje  U redu.
 4. Da biste promijenili postavke medija, dodirnite Krug računa Krug računa a zatim Postavke Settingsa zatim Navigacija a zatim Kontrole reprodukcije glazbe.
 5. Kontrole za reproduktor medija koje ste odabrali prikazat će se na dnu zaslona u navigaciji Google karata.

Odabir zadane glazbene usluge pomoću Google asistenta

Možete odabrati željenu uslugu za strujanje glazbe kao zadani izvor glazbe kada tijekom navigacije upotrebljavate Google asistenta.

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google asistent Google asistent.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite sliku profila ili inicijal a zatim Usluge  Glazba.
 3. Odaberite glazbenu uslugu. Za neke ćete se usluge možda morati prijaviti na račun.

Prikaz više radnji tijekom navigacije

Da biste pri navigaciji do određenog mjesta vidjeli više radnji, dodirnite bijelu traku pri dnu zaslona. Da biste sakrili izbornik, dodirnite ga ponovno.

 • Pretraživanje duž rute: potražite mjesto na svojoj ruti, primjerice restoran ili benzinsku postaju. Saznajte kako pretraživati duž rute.
 • Upute: preuzmite popis podrobnih uputa.
 • Postavke: promijenite postavke, primjerice prijeđite s milja na kilometre i obrnuto.

Slušanje glasovnih uputa

Kad vozite do mjesta pomoću navigacije, možete također pratiti glasovne upute.

Promjena razine glasnoće na telefonu ili Bluetooth uređaju

1. korak: izmijenite glasnoću na telefonu

Kad pokrenete navigaciju na iPhoneu ili iPadu, pritisnite gumbe za glasnoću da biste povećali ili smanjili glasnoću medija.

Napomena: ako vidite zaslon "Glasnoća zvona", možete pokušati pritisnuti gumbe tijekom navigacijskog navođenja ili možete izmijeniti postavke: 

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite Postavke
 2. Dodirnite Zvukovi i dodirne povratne informacije a zatim Izmijeni pomoću gumba.

2. korak: izmijenite glasnoću navigacije Google karata

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.

 2. Dodirnite Krug računa Krug računa a zatim Postavke a zatim Postavke navigacije.
 3. Odaberite Glasnije, Normalno ili Tiše.

Promjena razine glasnoće dok ste spojeni na CarPlay

Za promjenu glasnoće glasovnih uputa dok ste spojeni na CarPlay upotrijebite kontrole za glasnoću u automobilu tijekom navigacijskog navođenja.

Isključivanje zvuka, uključivanje zvuka ili slušanje upozorenja

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Pokrenite navigaciju.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Zvuk Zvuk Zatim dodirnite jednu od sljedećih opcija:
  • Isključi zvuk Zanemarivanje.
  • Upozorenja Upozorenja. Čut ćete upozorenja kao što su ona o prometu, građevinskim radovima i nesrećama. Nećete čuti detaljne upute.
  • Zvuk Zvuk. Čut ćete detaljne upute.

Rješavanje problema s glasovnom navigacijom

Slušanje uputa putem telefona umjesto pomoću Bluetootha

Bluetooth uređaji ne povezuju se uvijek lako. Ako imate poteškoća pri slušanju uputa Karata putem Bluetooth zvučnika, umjesto toga reproducirajte zvuk Karata putem zvučnika telefona. Zvučnike koje želite koristiti možete odabrati u postavkama Google karata.

 1. Na iPhoneu ili iPadu isključite Bluetooth.
 2. Otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 3. Dodirnite Krug računa Krug računa a zatim Postavke a zatim Postavke navigacije.
 4. Isključite opciju Reprodukcija glasa putem Bluetootha.

Rješavanje drugih problema s navigacijom

1. korak: uključite zvuk uređaja

Pazite da zvuk vašeg uređaja bude uključen. Kad pokrenete navigaciju, pojačajte glasnoću.

2. korak: pripazite da je glasovna navigacija u aplikaciji Karte uključena
 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Pokrenite navigaciju.
 3. U gornjem desnom kutu vidjet ćete postavku glasnoće. To će biti:
  • Zvuk Zvuk
  • Isključi zvuk Zanemarivanje
  • Upozorenja Upozorenja
 4. Da biste stalno čuli zvuk, dodirnite postavku glasnoće i prijeđite na Zvuk Zvuk. Google karte trebale bi početi govoriti.
3. korak: pojačajte glasnoću u aplikaciji Karte
 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite Krug računa Krug računa a zatim Postavke a zatim Postavke navigacije.
 3. Odaberite Glasnije.
1. korak: prijeđite na automobilske zvučnike

Glasovnu navigaciju možete slušati s automobilskih zvučnika putem Bluetootha ili USB kabela.

Upotreba Bluetootha

 1. Na iPhoneu ili iPadu uključite Bluetooth.
 2. Uparite iPhone ili iPad s automobilom.
 3. Izvor audiosustava u automobilu postavite na Bluetooth.
 4. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 5. Dodirnite Krug računa Krug računa a zatim Postavke a zatim Postavke navigacije.
 6. Uključite opciju Reprodukcija glasa putem Bluetootha.
 7. Pokrenite navigaciju.

Upotreba USB kabela

 1. Izvor audiosustava u automobilu postavite na USB.
 2. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 3. Dodirnite Krug računa Krug računa a zatim Postavke a zatim Postavke navigacije.
 4. Isključite opciju Reprodukcija glasa putem Bluetootha.
 5. Povežite uređaj s automobilom pomoću USB kabela.
 6. Pokrenite navigaciju.

Napomena: upotrebljavajte USB kabel samo za punjenje ili pretvarač napona priključen u utičnicu ili priključak za upaljač.

5. korak: preuzmite glasovne upute

Ponekad glasovne upute nisu preuzete ili ih treba ažurirati na uređaju. U tom ćete slučaju umjesto glasovnih uputa začuti zvučni signal.

 1. Provjerite jeste li povezani s internetom. Glasovne će se upute preuzeti brže ako imate kvalitetnu internetsku vezu.
 2. Preuzmite upute.
 3. Upotrebljavajte aplikaciju Google karte kao inače. Glasovne upute preuzimat će se dok je otvorena aplikacija Karte.
 4. Kad se glasovne upute preuzmu, pri navigaciji do određenog mjesta umjesto zvučnih signala čut ćete upute.

Još toga što možete napraviti uz navigaciju

Prikaz ograničenja brzine

Napomena: ova značajka nije dostupan na svim lokacijama.

U određenim područjima tijekom putovanja možete vidjeti informacije o ograničenjima brzine.

Na nekim se lokacijama ograničenje maksimalne brzine prikazuje kao crno-bijeli okvir Box_speed_limit. Na drugim se lokacijama ograničenje maksimalne brzine prikazuje kao crveno-bijeli krug Circle_speed_limit.

Informacije o ograničenju brzine možete isključiti u postavkama navigacije:

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite Krug računa Krug računa a zatim Postavke a zatim Postavke navigacije.
 3. U odjeljku "Opcije vožnje" isključite Ograničenja brzine.

Važno: prikazana ograničenja brzine na Kartama informativne su prirode. Na putovanju svakako poštujte ograničenja brzine na prometnim znakovima.

Promjena jezika
 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite postavke uređaja.
 2. Dodirnite Općenito a zatim Jezik i regija.
 3. Odaberite drugi jezik.

Napomene:

 • Time ćete promijeniti jezik izbornika uređaja i drugih aplikacija.
 • Kad promijenite jezik, možda nećete čuti nazive ulica.
Savjeti za uštedu trajanja baterije pri upotrebi navigacije

Baterija se troši brže zbog navigacije jer Karte na vašem uređaju koriste sljedeće:

 • trenutačnu lokaciju
 • zaslon
 • zvučnike.

Savjeti za štednju baterije

 • Upotrebljavajte pretvarač napona: ako se telefon puni, ne morate se brinuti da će se baterija potrošiti. Preporučujemo upotrebu pretvarača napona, naročito ako put traje dulje od 30 minuta.
 • Isključivanje zaslona: ako nije potrebno pratiti navigaciju na zaslonu, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na uređaju da biste isključili zaslon. I dalje ćete čuti glasovne upute.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?