Upotreba navigacije u aplikaciji Google karte

Da biste dobili jednostavnu, detaljnu navigaciju do određenih mjesta, upotrijebite aplikaciju Google karte. Karte će vam pokazati upute te upotrebljavaju podatke o prometu u stvarnom vremenu kako biste pronašli najbolju rutu do svojeg odredišta. 

Uz glasovnu navigaciju čut ćete prometna upozorenja, gdje skrenuti, kojim prometnim trakom voziti i postoji li bolja ruta.

Važno: navigacija i informacije o tome kojim prometnim trakom voziti nisu dostupne u svim regijama i na svim jezicima.Navigacija nije namijenjena za upotrebu u velikim vozilima ili vozilima hitne pomoći.

Pokretanje ili prekidanje navigacije

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Pokrenite pretraživanje mjesta ili na karti dodirnite mjesto.
 3. U donjem lijevom kutu dodirnite Upute. Ako umjesto toga dodirnete i zadržite gumb, pokrenut ćete navigaciju i možete preskočiti 4., 5. i 6. korak.
 4. Neobavezno: da biste dodali dodatna odredišta, u gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Dodaj stanicu. Možete dodati do devet stanica. Kada završite, dodirnite Gotovo.
 5. Odaberite jednu od sljedećih opcija:
  • Vožnja: Vožnja
  • Javni prijevoz: Javni prijevoz
  • Hodanje: Hodanje
  • Vožnje: Usluge vožnje
  • Vožnja biciklom: Vožnja biciklom
 6. Ako postoje druge rute, na karti će se prikazati sivom bojom. Da biste išli alternativnom rutom, dodirnite sivu liniju.
 7. Da biste pokrenuli navigaciju, dodirnite Pokreni Početak Ako se prikaže poruka "Traženje GPS-a", vaš telefon pokušava pronaći GPS signal. Na primjer, možda ste u tunelu, garaži ili na drugoj lokaciji na kojoj nema GPS signala.
 8. Da biste prekinuli ili otkazali navigaciju, u donjem lijevom kutu dodirnite Zatvori Close

Savjeti:

Reprodukcija glazbe tijekom navigacije

Možete reproducirati, pauzirati, preskočiti i promijeniti glazbu bez minimiziranja navigacije Google karata. 

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Postavke a zatim Postavke navigacije a zatim Prikaz kontrola za reprodukciju medija.
 3. Odaberite aplikaciju za medijske sadržaje a zatim Dalje a zatim U redu.
 4. Da biste promijenili postavke medija, dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Postavke a zatim Postavke navigacije a zatim Kontrole reprodukcije glazbe.
 5. Kontrole za reproduktor medija koje ste odabrali prikazat će se pri dnu zaslona u navigaciji Google karata.

Odabir zadane glazbene usluge pomoću Google asistenta

Možete odabrati željenu uslugu za strujanje glazbe kao zadani izvor glazbe kada tijekom navigacije upotrebljavate Google asistenta.

 1. Na Android telefonu ili tabletu recite "Hey Google, open Assistant settings" (Hey Google, otvori postavke Asistenta) ili otvorite postavke Asistenta.
 2. DodirniteUsluge a zatim Glazba.
 3. Odaberite glazbenu uslugu. Za neke ćete se usluge možda morati prijaviti na račun.

Prikaz više radnji tijekom navigacije

Da biste pri navigaciji do određenog mjesta vidjeli više radnji, u donjem desnom kutu dodirnite strelicu gore Strelica nagore Da biste sakrili izbornik, dodirnite strelicu dolje Strelica nadolje

 • Pretraživanje duž rute: potražite mjesto na svojoj ruti, primjerice restoran ili benzinsku postaju. Saznajte kako pretraživati duž rute.
 • Prikaz satelitske karte: pogledajte više pojedinosti na karti pomoću satelitskih slika.
 • Upute: preuzmite popis podrobnih uputa.
 • Postavke: promijenite postavke, primjerice prijeđite s milja na kilometre i obrnuto.

Slušanje glasovnih uputa

Kada vozite do određenog mjesta pomoću navigacije, možete slušati glasovne upute. 

Promjena glasnoće

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Postavke a zatim Postavke navigacije a zatim Glasnoća govora.
 3. Odaberite Glasnije, Normalno ili Tiše.

Isključivanje zvuka, uključivanje zvuka ili slušanje upozorenja

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Pokrenite navigaciju.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Zvuk Zvuk Zatim odaberite jednu od sljedećih opcija:
  • Isključivanje zvuka: dodirnite Isključi zvuk Zanemarivanje.
  • Slušanje upozorenja: dodirnite Upozorenja Upozorenja. Čut ćete upozorenja kao što su upozorenja o prometu, građevinskim radovima i nesrećama. Nećete čuti detaljne upute.
  • Uključivanje zvuka: dodirnite Zvuk Zvuk.

Rješavanje problema s glasovnom navigacijom

1. korak: uključite zvuk uređaja

Pazite da zvuk vašeg telefona ili tableta bude uključen. Kad pokrenete navigaciju, pojačajte glasnoću.

2. korak: pripazite da je glasovna navigacija u aplikaciji Karte uključena
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Pokrenite navigaciju.
 3. U gornjem desnom kutu trebali biste vidjeti Zvuk Zvuk. Ako to ne vidite, dodirnite Isključi zvuk Zanemarivanje a zatim Zvuk Zvuk. Google karte trebale bi početi govoriti.
3. korak: pojačajte glasnoću u aplikaciji Karte
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Postavke a zatim Postavke navigacije a zatim Glasnoća govora.
 3. Odaberite Glasnije.
4. korak: odaberite zvučnike za upotrebu
 1. Uključite Bluetooth na telefonu ili tabletu.
 2. Uparite telefon ili tablet s automobilom.
 3. Izvor audiosustava u automobilu postavite na Bluetooth.
 4. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 5. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Postavke Settings a zatim Postavke navigacije.
 6. Odaberite opciju:
  • Da biste čuli glasovnu navigaciju putem zvučnika automobila, uključite opciju Reprodukcija glasa putem Bluetootha.
  •  Da biste čuli glasovnu navigaciju putem zvučnika telefona ili tableta, isključite opciju Reprodukcija glasa putem Bluetootha.

Napomene:

 • Na Google kartama za Android verzije 9.13 i novije možete reproducirati probni zvuk. Da biste reproducirali probni zvuk, otvorite aplikaciju Google karte Karte a zatim vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Postavke a zatim Postavke navigacije a zatim Reproduciraj probni zvuk. Čut ćete: "Ovako će zvučati navigacija pomoću Google karata."
 • Ako želite napuniti telefon ili tablet, upotrijebite USB kabel samo za punjenje ili pretvarač napona priključen u utičnicu ili priključak za upaljač.
5. korak: preuzmite glasovne upute

Ponekad glasovne upute nisu preuzete ili ih treba ažurirati na telefonu ili tabletu. U tom ćete slučaju umjesto glasovnih uputa začuti zvučni signal.

 1. Provjerite jeste li povezani s internetom. Glasovne će se upute preuzeti brže ako imate kvalitetnu internetsku vezu.
 2. Preuzmite upute.
 3. Upotrebljavajte aplikaciju Google karte kao inače. Glasovne upute preuzimat će se dok je otvorena aplikacija Karte.
 4. Kad se glasovne upute preuzmu, pri navigaciji do određenog mjesta umjesto zvučnih signala čut ćete upute.

Još toga što možete napraviti uz navigaciju

Prijava prometnih upozorenja

Prijava uređaja za kontrolu brzine i prometnih nesreća

Da biste pridonijeli poboljšavanju Karata za sebe i druge, možete podijeliti informacije na svojoj ruti. Možete prijaviti:

 • Zastoj Zastoj u prometu
 • Prometne nesreće Sudar
 • Policijski radari policijske radare

Napomena: prijavite jedino ako to možete sigurno učiniti.

Dodaj prijavu

 1. Otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Pokrenite navigaciju.
 3. Dodirnite Prijava Prijavi a zatim Odaberite opciju.
 4. Na karti će se, na mjestu na kojem ste se našli na ruti, prikazati prijava. Prijava će biti anonimna.

Prikaz upozorenja drugih korisnika

Ako netko drugi postavi prijavu, ona će vam se prikazati na karti kad se približite tom mjestu. Ovisno o postavkama upozorenja, možete začuti i upozorenje.

Kada dođete do upozorenja, prikazat će se upit "Je li ovo još uvijek ovdje?". Da biste obavijestili ostale vrijedi li i dalje prijava, dodirnite Da ili Ne.

Prikaz ograničenja brzine

Napomena: ova značajka nije dostupan na svim lokacijama.

U određenim područjima tijekom putovanja možete vidjeti informacije o ograničenjima brzine.

Na nekim se lokacijama ograničenje maksimalne brzine prikazuje kao crno-bijeli okvir Box_speed_limit. Na drugim se lokacijama ograničenje maksimalne brzine prikazuje kao crveno-bijeli krug Circle_speed_limit.

Informacije o ograničenju brzine možete isključiti u postavkama navigacije:

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Postavke Settings a zatim Postavke navigacije.
 3. U odjeljku "Opcije vožnje" isključite Ograničenja brzine.

Važno: prikazana ograničenja brzine na Kartama informativne su prirode. Na putovanju svakako poštujte ograničenja brzine na prometnim znakovima.

Isključivanje zvuka glasovnih uputa tijekom telefonskih poziva

Ako tijekom navigacije do odredišta primite telefonski poziv, možete se javiti, no ako ne isključite njihov zvuk, čut ćete glasovne upute.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Postavke Settings a zatim Postavke navigacije.
 3. Uključite ili isključite opciju "Glasovna navigacija tijekom telefonskih poziva".
Promjena glasa

U postavkama telefona ili tableta za pretvaranje teksta u govor možete se prebaciti na drugi glas.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke svojeg telefona ili tableta.
 2. Dodirnite Jezik i unos.
 3. Dodirnite Pretvaranje teksta u govor.
 4. U odjeljku "Željeni modul" odaberite drugu opciju pretvaranja teksta u govor.
 5. Glasovna navigacija upotrebljavat će glas koji odaberete. Time će se promijeniti i glas u drugim aplikacijama.
Promjena jezika
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Postavke Settings a zatim Postavke navigacije.
 3. U odjeljku "Zvuk i glas" dodirnite Odabir glasa.
 4. Odaberite jezik.
Savjeti za uštedu baterije pri upotrebi navigacije

Baterija se brže troši zbog navigacije jer Karte na vašem telefonu ili tabletu koriste sljedeće:

 • trenutačnu lokaciju
 • zaslon
 • zvučnike.

Savjeti za štednju baterije

 • Upotrebljavajte pretvarač napona: ako se telefon puni, ne morate se brinuti da će se baterija potrošiti. Preporučujemo upotrebu pretvarača napona, naročito ako put traje dulje od 30 minuta.
 • Isključivanje zaslona: ako nije potrebno pratiti navigaciju na zaslonu, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na telefonu ili tabletu da biste isključili zaslon. I dalje ćete čuti glasovne upute.

Što je potrebno za upotrebu navigacije

Na telefonu ili tabletu:

 • uključite GPS
 • omogućite Google kartama pristup svojoj trenutačnoj lokaciji i zvučnicima.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?