Navigeerimisfunktsiooni kasutamine Google Mapsi rakenduses

Kui soovite kindlasse sihtkohta jõudmiseks saada lihtsaid ja üksikasjalikke navigeerimisjuhiseid, kasutage Google Mapsi rakendust. Maps kuvab teile juhised ja kasutab reaalajas liiklusteavet, mis aitab sihtkohta jõudmiseks leida parima marsruudi. 

Häälnavigeerimist kasutades kuulete liiklusmärguandeid ja saate juhiseid, kuhu pöörata, milline rada valida ja kas tuleks valida mõni muu marsruut.

Märkus. Navigeerimine ja sõidurajateave pole kõikides piirkondades ja keeltes saadaval.

Navigeerimise alustamine ja lõpetamine

 1. Avage oma Android-telefonis või -tahvelarvutis Google Mapsi rakendus Google Maps.
 2. Otsige soovitud kohta või puudutage seda kaardil.
 3. Puudutage paremas allosas valikut Juhised. Kui puudutate selle asemel pikalt nuppu, alustate navigeerimist ja võite sammud 4–6 vahele jätta.
 4. Valikuline: lisasihtkohtade lisamiseks puudutage lehel üleval paremal valikuid Rohkem Rohkem ja siis Lisa peatus. Lisada saab kuni üheksa peatust. Kui olete lõpetanud, puudutage valikut Valmis.
 5. Valige üks järgmistest.
  • Autosõit: Sõit
  • Ühistransport: Ühistransport
  • Kõndimine: Kõndimine
  • Sõiduteenused: Sõiduteenused
  • Jalgrattasõit: Jalgrattasõit
 6. Kui saadaval on teisi marsruute, kuvatakse need kaardil halli värviga. Alternatiivse marsruudi valimiseks puudutage halli joont.
 7. Navigeerimisfunktsiooni käivitamiseks puudutage ikooni Alusta Alusta. Kui kuvatakse teade „GPS-i otsimine”, siis otsib teie telefon GPS-signaali. See võib juhtuda näiteks siis, kui asute tunnelis või selle läheduses, allmaaparklas või muus kohas, kus GPS-signaal ei levi.
 8. Navigeerimise peatamiseks või tühistamiseks puudutage all vasakul ikooni Sule Sule.

 

Nõuanded

Muusika mängimine navigeerimise ajal

Saate muusikat mängida, peatada, vahele jätta ja muuta, minimeerimata Google Mapsi navigeerimist. 

 1. Avage oma Android-telefonis või -tahvelarvutis Google Mapsi rakendus Google Maps.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Seaded ja siis Navigatsiooniseaded ja siis Kuva meediasisu taasesituse juhtelemendid.
 3. Valige meediarakendus ja siis Järgmine ja siis OK.
 4. Meediaseadete muutmiseks puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Seaded ja siis Navigatsiooniseaded ja siis Kuva meediasisu taasesituse juhtelemendid.
 5. Valitud meediapleieri juhtelemendid kuvatakse Google Mapsi navigeerimisfunktsiooni ekraanikuva allservas.

Muusika vaiketeenuse valimine Google'i assistendi abil

Navigeerimisel Google'i assistenti kasutades saate muusika vaikeallikaks valida oma eelistatud muusika voogesituse teenuse.

 1. Puudutage Android-telefonis või -tahvelarvutis pikalt avakuva nuppu või öelge otsetee sõna „Ok Google”. 
 2. Puudutage üleval paremal valikuid Avastamine Avastamine ja teie asjad ja siis Rohkem More ja siis Seaded.
 3. Puudutage valikuid Teenused ja siis Muusika.
 4. Valige muusikateenus. Mõne teenuse puhul võidakse teil paluda oma kontole sisse logida.

Navigeerimise ajal lisatoimingute vaatamine

Selleks et teatud kohta liikumisel näha rohkem toiminguid, puudutage all paremal ülesnooleikooni Ülesnool. Menüü peitmiseks puudutage allanooleikooni Allanool.

 • Otsing marsruudil: saate otsida marsruudile jäävaid kohti, näiteks restorani või bensiinijaama. Vaadake, kuidas marsruudile jäävaid kohti otsida.
 • Satelliidikaardi kuvamine: vaadake kaarti satelliidipiltide abil üksikasjalikumalt.
 • Juhised: saate vaadata üksikasjalike juhiste loendit.
 • Seaded: saate muuta seadeid, näiteks valida kaugusühikuks miilid või kilomeetrid.

Hääljuhiste kasutamine

Sihtkohta navigeerimise ajal saate kuulata hääljuhiseid. 

Helitugevuse muutmine

 1. Avage oma Android-telefonis või -tahvelarvutis Google Mapsi rakendus Google Maps.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Seaded ja siis Navigatsiooniseaded ja siis Juhiste helitugevus.
 3. Tehke valik Valjem, Tavaline või Vaiksem.

Märguannete vaigistamine, vaigistuse tühistamine ja märguannete kuulamine

 1. Avage oma Android-telefonis või -tahvelarvutis Google Mapsi rakendus Google Maps.
 2. Käivitage navigeerimisfunktsioon.
 3. Puudutage üleval paremal ikooni Heli Heli. Valige üks järgmistest võimalustest.
  • Vaigistamiseks puudutage ikooni Vaigista Summuta.
  • Märguannete kuulamiseks puudutage valikut Märguanded Hoiatused. Teile esitatakse liikluse, teetööde ja õnnetuste märguandeid. Täppisjuhiseid ei esitata.
  • Vaigistuse tühistamiseks puudutage ikooni Heli Heli.

Häälnavigeerimisega seotud probleemide lahendamine

1. toiming: lülitage sisse seadme heli

Veenduge, et telefoni või tahvelarvuti heli ei oleks vaigistatud. Navigeerimist alustades seadistage heli valjemaks.

2. toiming: veenduge, et Mapsi rakenduses oleks heli sisse lülitatud
 1. Avage oma Android-telefonis või -tahvelarvutis Google Mapsi rakendus Google Maps.
 2. Käivitage navigeerimisfunktsioon.
 3. Peaksite üleval paremal nägema ikooni Heli Heli. Kui seda ei kuvata, puudutage valikuid Vaigista Summuta ja siis Heli Heli. Pärast seda peaksite Google Mapsi heli kuulma.
3. toiming: suurendage Mapsi rakenduses helitugevust
 1. Avage oma Android-telefonis või -tahvelarvutis Google Mapsi rakendus Google Maps.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Seaded ja siis Navigatsiooniseaded ja siis Juhiste helitugevus.
 3. Tehke valik Valjem.
4. toiming: valige, millist kõlarit kasutada
 1. Lülitage Bluetooth telefonis või tahvelarvutis sisse.
 2. Siduge telefon või tahvelarvuti oma auto helisüsteemiga.
 3. Määrake auto helisüsteemi allikaks Bluetooth.
 4. Avage oma Android-telefonis või -tahvelarvutis Google Mapsi rakendus Google Maps.
 5. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Seaded ja siis Navigatsiooniseaded.
 6. Tehke üks järgmistest valikutest.
  • Navigeerimisjuhiste kuulamiseks auto kõlaritest lülitage sisse valik Esita hääljuhiseid Bluetoothi kaudu.
  • Navigeerimisjuhiste kuulamiseks telefoni või tahvelarvuti kõlarist lülitage valik Esita hääljuhiseid Bluetoothi kaudu välja.

Märkused

 • Rakenduse Google Maps Androidile versioonis 9.13 ja uuemates versioonides saab esitada prooviheli. Prooviheli esitamiseks avage rakendus Google Maps Google Maps ja siis puudutage valikuid Seaded ja siis Navigatsiooniseaded ja siis Esita prooviheli. Kuulete teadet „Nii kõlab heli Google Mapsiga navigeerimise ajal“.
 • Kui soovite telefoni või tahvelarvutit laadida, kasutage ainult laadimiseks mõeldud USB-kaablit või toiteallika või sigaretisüütajaga ühendatud toiteadapterit.
5. toiming: laadige hääljuhised alla

Vahel hääljuhiste allalaadimine ei õnnestu või need tuleb telefonis või tahvelarvutis värskendada. Sellisel juhul kuulete hääljuhiste asemel kellaheli.

 1. Veenduge, et teil oleks olemas Interneti-ühendus. Kui Interneti-ühendus on hea, laaditakse hääljuhised alla kiiremini.
 2. Hankige juhised.
 3. Kasutage Google Mapsi nii, nagu te seda tavaliselt teeksite. Hääljuhised laaditakse alla, kui Google Maps on avatud.
 4. Kui hääljuhised on alla laaditud, kuulete valitud kohta navigeerimisel kellaheli asemel käsklusi.

Mida veel navigeerimisel teha saab?

Liiklusjuhtumitest teavitamine

Kiiruskaameratest ja liiklusõnnetustest teavitamine

Saate teha Mapsi veelgi paremaks nii enda kui ka teiste jaoks, kui jagate oma marsruudi kohta teavet. Võite teavitada järgmisest.

 • Ummikud Liiklusummik
 • Õnnetused Õnnetus
 • Kiirusemõõtjad Kiirusemõõtjad

Märkus. Edastage teateid üksnes siis, kui seda teha on ohutu.

Teavitamine

 1. Avage Google Mapsi rakendus Google Maps.
 2. Käivitage navigeerimisfunktsioon.
 3. Puudutage valikut Teavita Teavitamineja siis tehke valik.
 4. Teavitus kuvatakse kaardil selles kohas, kus te oma marsruudil olite. Teavitus kuvatakse anonüümsena.

Teiste lisatud hoiatuste vaatamine

Kui teavituse jättis keegi teine, näete seda vastavale kohale lähenedes. Sõltuvalt oma hoiatuse seadetest võite kuulda ka vastavat hoiatussignaali.

Kui olete jõudnud hoiatusega tähistatud kohani, siis leiate kaardil viiba küsimusega „Kas see on veel siin?“ Teiste liiklejate tegelikust olukorrast teavitamiseks puudutage vastavalt valikut Jah või Ei.

Kiirusepiirangute nägemine

Märkus. See funktsioon ei ole kõikides asukohtades saadaval.

Teatud piirkondades võite reisi ajal näha kiirusepiirangu teavet.

Mõnes asukohas kuvatakse maksimaalne kiirusepiirang musta ja valge kastina Box_speed_limit. Teistes kohtades võidakse maksimaalne kiirusepiirang kuvada punase ja valge ringina Circle_speed_limit.

Kiirusepiirangu teabe saab navigatsiooniseadetes välja lülitada.

 1. Avage oma Android-telefonis või -tahvelarvutis Google Mapsi rakendus Google Maps.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Seaded ja siis Navigatsiooniseaded.
 3. Lülitage jaotises „Sõiduvalikud” valik Kiirusepiirangud välja.

Tähtis. Mapsis kuvatud kiirusepiirangud on vaid informatiivsed. Jälgige reisimisel kindlasti ka liiklusmärkidel kuvatud kiirusepiiranguid.

Häälnavigeerimise vaigistamine telefonikõnede ajaks

Kui keegi helistab teile häälnavigeerimise kasutamise ajal, saab kõnele vastata, kuid hääljuhiseid esitatakse edasi seni, kuni heli vaigistate.

 1. Avage oma Android-telefonis või -tahvelarvutis Google Mapsi rakendus Google Maps.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Seaded ja siis Navigatsiooniseaded.
 3. Lülitage seade „Esita hääljuhiseid telefonikõne ajal“ sisse või välja.
Hääle muutmine

Telefoni või tahvelarvuti kõnesünteesiseadetest võib olla võimalik valida ka mõni muu hääl.

 1. Avage telefonis või tahvelarvutis seadete rakendus.
 2. Puudutage valikut Keel ja sisestus.
 3. Puudutage valikut Kõnesünteesi väljund.
 4. Tehke jaotises „Eelistatud mootor” muu kõnesünteesivalik.
 5. Häälnavigeerimisel kasutatakse edaspidi teie valitud häält. Sellega muudetakse hääl ära ka teistes rakendustes.
Keele muutmine
 1. Sulgege Android-telefonis või -tahvelarvutis Google Mapsi rakendus Google Maps.
 2. Avage telefoni või tahvelarvuti seaded.
 3. Valige keeleseaded.
 4. Valige muu keel.

Märkused

 • See muudab ära telefoni või tahvelarvuti menüüde ja teiste rakenduste keele.
 • Kui keelt muudate, ei pruugi te kuulda tänavanimesid.
Nõuanded, kuidas navigeerimisel akut säästa

Navigeerimise ajal tühjeneb aku kiiremini, kuna Maps kasutab teie telefonis või tahvelarvutis järgmist:

 • teie praeguse asukoha teavet;
 • teie seadme ekraani;
 • teie seadme kõlareid.

Nõuanded aku säästmiseks

 • Kasutage toiteadapterit: kui panete telefoni laadima, ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast. Soovitame toiteadapterit kasutada eelkõige siis, kui teie teekond kestab üle 30 minuti.
 • Lülitage ekraan välja: kui te navigeerimise ajal ekraani vaatama ei pea, võite selle telefoni või tahvelarvuti toitenupust välja lülitada. Kuulete endiselt hääljuhiseid.

Navigeerimisfunktsiooni kasutamise eeldused

Tehke telefonis või tahvelarvutis järgmist.

 • Lülitage sisse GPS.
 • Lubage Google Mapsil juurde pääseda teie praegusele asukohale ja kõlaritele.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?