Použití navigace v Mapách Google

Chcete-li komfortní podrobnou navigaci, používejte Mapy Google. Aplikace Mapy vám zobrazí trasu a s využitím dopravních informací v reálném čase najde optimální trasu k cíli. 

Hlasová navigace vás upozorní na dopravní komplikace, řekne vám, kde odbočit, který pruh zvolit a zda neexistuje lepší trasa.

Poznámka: Navigace a funkce doporučení jízdních pruhů není k dispozici ve všech oblastech a jazycích.

Co k použití navigace potřebujete

V iPhonu nebo iPadu:

 • zapnout GPS,
 • poskytnout aplikaci Mapy Google přístup k údajům o poloze a k reproduktorům.

Spuštění nebo vypnutí navigace

 1. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Vyhledejte místo nebo na něj klepněte na mapě.
 3. Vlevo dole klepněte na ikonu Trasa. Zobrazí se ikona auta, autobusu, jízdního kola, člověka mávajícího na taxi nebo chodce. 
 4. Nepovinné: Chcete-li přidat další cíle, klepněte v pravém horním rohu na ikonu Další 더보기 a pak Přidat zastávku. Lze jich přidat až devět. Až přidávání dokončíte, klepněte na tlačítko Hotovo.
 5. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Autem: Autem
  • Pěšky: Pěšky
  • Na kole: Na kole
 6. Jsou-li k dispozici alternativní trasy, budou na mapě vyznačeny šedě. Alternativní trasu můžete zvolit klepnutím na šedou čáru.
 7. Navigaci zahájíte klepnutím na tlačítko Start Zahájit. Pokud se vám zobrazí text „Vyhledávání GPS“, snaží se telefon zachytit signál GPS. Možná jste zrovna v tunelu, v garážích nebo někde, kde signál GPS není dostupný.
 8. Chcete-li navigaci zastavit nebo zrušit, přetáhněte prstem po displeji ze spodní části směrem vzhůru a klepněte na položku Ukončit.

Tipy:

Přehrávání hudby během navigace

Můžete přehrávat, pozastavovat, přeskakovat a měnit hudbu bez minimalizace navigace Map Google.

Poznámka: Navigace funguje s aplikacemi Apple Music a Spotify. 

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Nastavení Settingsa pak Navigace a pak Zobrazit ovládací prvky přehrávání médií.
 3. Zvolte mediální aplikaci a pak Další  OK.
 4. Chcete-li změnit nastavení médií, klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Nastavení Settingsa pak Navigace a pak Ovládání přehrávání hudby.Ovládací prvky vybraného přehrávače médií se zobrazí ve spodní části obrazovky navigace Map Google.

Volba výchozí hudební služby při používání Asistenta Google

Jako výchozí zdroj hudby při používání Asistenta Google k navigaci si můžete nastavit svou preferovanou hudební streamovací službu.

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Asistent Google Asistent Google.
 2. Vpravo nahoře klepněte na profilovou fotku nebo iniciály a pak Služby Hudba.
 3. Vyberte hudební službu. Některé služby vás mohou vyzvat, abyste se přihlásili ke svému účtu.

Zobrazení dalších akcí během navigace

Chcete-li při navigaci do určitého místa zobrazit další akce, klepněte ve spodní části obrazovky na bílou lištu. Opětovným klepnutím zobrazenou nabídku skryjete.

 • Vyhledávání míst na trase: Tato funkce umožňuje hledat různá místa v okolí trasy (například restaurace nebo čerpací stanice). Vyhledávání míst na trase.
 • Trasy: Získáte podrobný popis trasy.
 • Nastavení: Máte možnost měnit různá nastavení, například přepínat mezi mílemi a kilometry.

Přehrávání hlasových pokynů

Při navigaci na určité místo se vám také mohou přehrávat hlasové pokyny

Změna úrovně hlasitosti telefonu nebo zařízení Bluetooth

Krok 1: Změňte hlasitost na telefonu

Po spuštění navigace na iPhonu nebo iPadu můžete hlasitost přehrávání médií zvyšovat nebo snižovat pomocí tlačítek hlasitosti příslušného zařízení.

Poznámka: Pokud se zobrazí obrazovka pro nastavení hlasitosti vyzvánění, můžete zkusit použít tlačítka v okamžiku, kdy se ozývají navigační pokyny, nebo můžete změnit nastavení: 

 1. Na iPhonu nebo iPadu přejděte do Nastavení
 2. Klepněte na Zvuky a haptika a pak Měnit tlačítky.

Krok 2: Změňte hlasitost navigace v Mapách Google

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.

 2. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Nastavení a pak Nastavení navigace.
 3. Vyberte možnost Hlasitější, Normální nebo Tišší.

Změna úrovně hlasitosti při připojení k systému CarPlay

Chcete-li změnit hlasitost při připojení k systému CarPlay, použijte v okamžiku, kdy se ozývají navigační pokyny, prvky k ovládání hlasitosti systému vozu.

Vypnutí či zapnutí zvuku nebo aktivace upozornění

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Spusťte navigaci.
 3. V pravém horním rohu klepněte na Zvuk Zvuk. Poté klepněte na jednu z těchto možností:
  • Ztlumit Ztlumit.
  • Upozornění Upozornění. Budou se přehrávat například upozornění na provoz, práce na silnici a dopravní nehody. Podrobné pokyny k trase se přehrávat nebudou.
  • Zvuk Zvuk. Budou se přehrávat aktualizace a podrobné pokyny k trase.

Řešení problémů s hlasovou navigací

Poslouchejte navigaci přímo z telefonu namísto prostřednictvím přenosu Bluetooth.

Zařízení Bluetooth se ne vždy snadno připojí. Pokud máte problém slyšet navigaci Map Google z reproduktorů Bluetooth, přehrávejte zvuk z Map přímo z reproduktoru telefonu. V nastavení Map Google si můžete přímo zvolit, jaké reproduktory se mají použít.

 1. Vypněte na iPhonu nebo iPadu Bluetooth.
 2. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 3. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Nastavení a pak Nastavení navigace.
 4. Vypněte možnost Přehrávat hlasové pokyny přes Bluetooth.

Řešení dalších problémů s navigací

Krok 1: Zapněte na zařízení zvuk.

Zkontrolujte, zda je na zařízení zapnut zvuk. Po spuštění navigace zesilte hlasitost.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je v aplikaci Mapy Google zapnutá hlasová navigace.
 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Spusťte navigaci.
 3. V pravém horním rohu vidíte nastavení hlasitosti. Je to jedna z následujících možností:
  • Zvuk Zvuk
  • Ztlumit Ztlumit
  • Upozornění Upozornění
 4. Chcete-li zvuk slyšet po celou dobu, klepněte na nastavení hlasitosti a přepněte na režim Zvuk Zvuk. Mapy Google by měly začít přehrávat hlasové pokyny.
Krok 3: Zvyšte hlasitost v aplikaci Mapy
 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Nastavení a pak Nastavení navigace.
 3. Zvolte možnost Hlasitější.
Krok 4: Přepněte na reproduktory automobilu

Hlasovou navigaci můžete přehrávat z reproduktorů automobilu pomocí rozhraní Bluetooth nebo kabelu USB.

Použití rozhraní Bluetooth

 1. Zapněte na iPhonu nebo iPadu Bluetooth.
 2. Spárujte iPhone nebo iPad s automobilem.
 3. Ve zvukovém systému auta nastavte jako zdroj Bluetooth.
 4. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 5. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Nastavení a pak Nastavení navigace.
 6. Zapněte možnost Přehrávat hlasové pokyny přes Bluetooth.
 7. Spusťte navigaci.

Použití kabelu USB

 1. Ve zvukovém systému automobilu nastavte zdroj na možnost USB.
 2. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 3. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Nastavení a pak Nastavení navigace.
 4. Vypněte možnost Přehrávat hlasové zprávy přes Bluetooth.
 5. Připojte zařízení k automobilu pomocí kabelu USB.
 6. Spusťte navigaci.

Poznámka: Použijte kabel USB určený pouze k nabíjení nebo napájecí adaptér, který je připojen do zásuvky či zapalovače.

Krok 5: Stáhněte si hlasové pokyny.

Hlasové pokyny se někdy nestáhnou nebo je v zařízení bude třeba aktualizovat. V takovém případě místo hlasových pokynů uslyšíte zvonění.

 1. Zkontrolujte, zda jste připojeni k internetu. Máte-li dobré připojení k internetu, budou se hlasové pokyny stahovat rychleji.
 2. Vyhledejte trasu.
 3. Aplikaci Mapy Google používejte stejně jako obvykle. Hlasové pokyny se stáhnou v době, kdy bude aplikace Mapy spuštěná.
 4. Jakmile se hlasové pokyny stáhnou, při navigaci na určité místo je uslyšíte namísto zvonění.

Co navigace dále umožňuje

Zobrazení nejvyšší povolené rychlosti

Poznámka: Tato funkce není dostupná všude.

V některých oblastech se vám během cesty mohou zobrazovat informace o rychlostních omezeních (nejvyšší povolené rychlosti).

Někde se nejvyšší povolená rychlost zobrazuje jako černobílý rámeček Box_speed_limit. Jinde může vypadat jako kruh s bílým středem a červeným okrajem Circle_speed_limit.

Zobrazování informací o rychlostních omezeních lze vypnout v nastavení navigace:

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Nastavení a pak Nastavení navigace.
 3. V sekci Možnosti řízení vypněte volbu Rychlostní omezení.

Důležité: Nejvyšší rychlost zobrazená v Mapách slouží pouze k informativním účelům. Řiďte se rychlostním omezením na dopravních značkách.

Změna jazyka
 1. Na iPhonu nebo iPadu přejděte do nastavení zařízení.
 2. Klepněte na Obecné a pak Jazyk a oblast.
 3. Zvolte jiný jazyk.

Poznámky:

 • Změna jazyka se projeví i v jazyce nabídek zařízení a v dalších aplikacích.
 • Po změně jazyka se možná nebudou přehrávat názvy ulic.
Tip pro delší výdrž baterie při používání navigace

Se spuštěnou navigací se rychleji vyčerpává baterie, protože Mapy na vašem zařízení používají:

 • aktuální polohu,
 • obrazovku,
 • reproduktory.

Tipy na úsporu baterie

 • Použijte napájecí adaptér: O vyčerpání baterie se nemusíte bát, pokud se telefon nabíjí. Napájecí adaptér doporučujeme použít zejména při cestách delších než 30 minut.
 • Vypněte obrazovku: Pokud při používání navigace právě nevyužíváte obrazovku, stiskněte tlačítko napájení na vašem zařízení, čímž ji vypnete. Hlasové pokyny se budou přehrávat i nadále.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?