Brug navigation i Google Maps-appen

Brug Google Maps-appen til at få nem sving for sving-navigation. Rutevejledningen i Maps er baseret på trafikoplysninger i realtid. Det betyder, at du får den optimale rute til din destination. 

Du kan få trafikmeldinger via talenavigation med oplysninger om, hvor du skal dreje, hvilken bane du skal vælge, og om der er en bedre rute.

Bemærk! Navigation og oplysninger om, hvilken bane du skal vælge, er ikke tilgængelige i alle områder og på alle sprog.

Start eller stop navigation

 1. Åbn Google Maps-appen (Google Maps) på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Søg efter et sted, eller tryk på det på kortet.
 3. Tryk på Rutevejledning nederst til venstre. Hvis du holder knappen nede, starter du navigationen, og du kan i så fald springe trin 4-6 over.
 4. Valgfrit: Tryk på Mere (Mere) og så Tilføj stop øverst til højre, hvis du vil tilføje flere destinationer. Du kan tilføje op til ni stop. Tryk på Udfør, når du er færdig.
 5. Vælg en af følgende muligheder:
  • I bil: Kørsel
  • Offentlig transport: Offentlig transport
  • Til fods: Til fods
  • Med taxi: Kørselstjenester
  • På cykel: På cykel
 6. Hvis der er andre ruter, vises de med gråt på kortet. Hvis du vil følge en alternativ rute, skal du trykke på den grå linje.
 7. Tryk på Start (Start) for at starte navigation. Hvis der vises "Søger efter GPS", forsøger din telefon at finde et GPS-signal. Det kan f.eks. skyldes, at du befinder dig i eller i nærheden af en tunnel, et parkeringshus eller et andet sted, hvor der ikke er noget GPS-signal.
 8. Tryk på Luk (Luk) nederst til venstre, hvis du vil stoppe eller annullere navigation.

 

Tips!

Afspil musik, mens du navigerer

Du kan afspille, midlertidigt standse, springe over og ændre musik uden minimering af navigationen i Google Maps. 

 1. Åbn Google Maps-appen (Google Maps) på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Tryk på Menu (Menu) og så Indstillinger og så Indstillinger for navigation og så Vis betjeningselementer til medieafspilning.
 3. Vælg en medieapp og så Næste og så OK.
 4. Tryk på Menu (Menu) og så Indstillinger og så Indstillinger for navigation og så Vis betjeningselementer til medieafspilning, hvis du vil ændre dine medieindstillinger.
 5. Betjeningselementerne til den valgte medieafspiller bliver vist nederst på skærmen i Google Maps-navigationen.

Vælg din standardmusiktjeneste med Google Assistent

Du kan gøre din foretrukne musikstreamingtjeneste til din standardmusikkilde, hvis du benytter Google Assistent, mens du bruger navigation.

 1. Hold knappen Hjem nede på din Android-telefon eller -tablet, eller sig "OK Google". 
 2. Tryk på Udforsk (Udforsk og Dit indhold) og så Mere (More) og så Indstillinger øverst til højre.
 3. Tryk på Tjenester og så Musik.
 4. Vælg en musiktjeneste. For nogle tjenesters vedkommende bliver du muligvis bedt om at logge ind på din konto.

Få vist flere mulige handlinger, mens du bruger navigation

Hvis du vil se flere mulige handlinger, mens du navigerer til et sted, skal du trykke på pil op (Opadvendt pil) nederst til højre. Tryk på pil ned (Pil ned) for at skjule menuen.

 • Søg langs ruten: Søg efter et sted langs ruten, f.eks. en restaurant eller en tankstation. Få flere oplysninger om, hvordan du søger langs ruten.
 • Vis satellitkort: Se kortet med flere detaljer ved hjælp af satellitbilleder.
 • Rutevejledning: Få en liste med en rutevejledning trin for trin.
 • Indstillinger: Skift dine indstillinger (du kan f.eks. skifte mellem miles og kilometer).

Få rutevejledning via talenavigation

Når du navigerer til et sted, kan du få rutevejledning via talenavigation. 

Skru op eller ned for lydstyrken

 1. Åbn Google Maps-appen (Google Maps) på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Tryk på Menu (Menu) og så Indstillinger og så Indstillinger for navigation og så Lydstyrke for talenavigation.
 3. Vælg Høj, Normal eller Lav.

Slå lyden fra, slå lyden til, eller få trafikmeldinger

 1. Åbn Google Maps-appen (Google Maps) på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Start navigation.
 3. Tryk på Lyd (Lyd) øverst til højre. Vælg derefter en af ​​følgende muligheder:
  • Slå lyden fra: Tryk på Slå lyden fra (Ignorer).
  • Få trafikmeldinger: Tryk på Trafikmeldinger (Underretninger). Du får derefter trafikmeldinger, f.eks. om vejarbejde og ulykker. Du får ikke sving for sving-rutevejledningen læst op.
  • Slå lyden til: Tryk på Lyd (Lyd).

Løs problemer med talenavigation

Trin 1: Slå lyden til på din enhed

Sørg for, at lyden er slået til på din telefon. Skru op for lydstyrken, når navigationen er startet.

Trin 2: Sørg for, at talenavigation er slået til i Maps-appen
 1. Åbn Google Maps-appen (Google Maps) på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Start navigation.
 3. Du burde nu kunne se ikonet Lyd (Lyd) øverst til højre. Hvis du ikke kan se ikonet, skal du trykke på Slå lyden fra (Ignorer) og så Lyd (Lyd). Du burde nu få rutevejledning via talenavigation i Google Maps.
Trin 3: Skru op for lydstyrken i Maps-appen
 1. Åbn Google Maps-appen (Google Maps) på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Tryk på Menu (Menu) og så Indstillinger og så Indstillinger for navigation og så Lydstyrke for talenavigation.
 3. Vælg Høj.
Trin 4: Vælg, hvilke højttalere der skal bruges
 1. Slå Bluetooth til på din telefon eller tablet.
 2. Par din telefon eller tablet med bilens lydanlæg.
 3. Indstil kilden i din bils lydanlæg til Bluetooth.
 4. Åbn Google Maps-appen (Google Maps) på din Android-telefon eller -tablet.
 5. Tryk på Menu (Menu) og så Indstillinger og så Indstillinger for navigation.
 6. Vælg en mulighed:
  • Slå Afspil stemme via Bluetooth til for at høre talenavigation via bilens højttalere.
  • Slå Afspil talenavigation via Bluetooth fra for at få talenavigation via din telefons eller tablets højttaler.

Bemærk!

 • I Google Maps til Android version 9.13 og nyere kan du afspille en testlyd. Hvis du vil afspille en testlyd, skal du åbne Google Maps-appen (Google Maps) og så Indstillinger og så Indstillinger for navigation og så Afspil testlyd. Du hører derefter følgende: "Sådan lyder det, når du navigerer med Google Maps."
 • Hvis du vil oplade din telefon eller tablet, skal du bruge et USB-kabel, der kun er beregnet til opladning, eller en oplader, der er sluttet til et strømudtag eller en cigarettænder.
Trin 5: Download rutevejledning via talenavigation

I nogle tilfælde downloades rutevejledningen via talenavigation ikke, eller også skal den opdateres på din telefon eller tablet. I så fald høres der en ringetone i stedet for rutevejledning via talenavigation.

 1. Opret forbindelse til internettet. Rutevejledningen via talenavigation downloades hurtigere, hvis der er god internetforbindelse.
 2. Hent rutevejledningen.
 3. Brug Google Maps-appen på normal vis. Rutevejledningen via talenavigation downloades, mens Maps-appen er åben.
 4. Når rutevejledningen via talenavigation er downloadet, hører du talekommandoer i stedet for ringetoner, når du navigerer til et sted.

Andre muligheder ved brug af navigation

Rapportér om den aktuelle trafiksituation

Rapportér fartkontrol og trafikulykker

Du kan være med til at gøre Maps endnu bedre for dig selv og andre ved at dele oplysninger vedrørende din rute. Du kan rapportere om følgende:

 • Trafikpropper Trafikprop
 • Trafikuheld Trafikuheld
 • Fartfælder Fartfælder

Bemærk! Du må kun lave en rapport, hvis det er sikkert at gøre det.

Tilføj en rapport

 1. Åbn Google Maps-appen (Google Maps).
 2. Start navigation.
 3. Tryk på Rapportér (Rapportér) og så vælg en mulighed.
 4. Der vises en rapport på kortet på det sted, du befinder dig på ruten. Rapporten er anonym.

Se underretninger fra andre

Hvis en anden person har rapporteret noget, kan du se det på kortet, når du kommer nærmere på det aktuelle sted. Afhængigt af dine indstillinger for underretninger hører du muligvis også en advarsel.

Når du er når hen til det sted, underretningen vedrører, bliver du spurgt om følgende: "Er dette stadig aktuelt?" Tryk på Ja eller Nej for at gøre andre opmærksomme på, om rapporten stadig er aktuel.

Se hastighedsbegrænsninger

Bemærk! Denne funktion er ikke tilgængelig alle steder.

I nogle områder kan du se oplysninger om hastighedsbegrænsninger på din rute.

Nogle steder vises hastighedsbegrænsningen som en sort og hvid boks (Box_speed_limit). Andre steder vises hastighedsbegrænsningen som en rød og hvid cirkel (Circle_speed_limit).

Du kan deaktivere oplysninger om hastighedsbegrænsninger under indstillingerne for navigation:

 1. Åbn Google Maps-appen (Google Maps) på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Tryk på Menu (Menu) og så Indstillinger og så Indstillinger for navigation.
 3. Deaktiver Hastighedsbegrænsninger under "Kørselsrelaterede indstillinger".

Vigtigt! De hastighedsbegrænsninger, der vises i Maps, er kun vejledende. Sørg altid for at tjekke hastighedsbegrænsningerne på ruten via vejskiltene.

Slå lyden fra rutevejledningen via talenavigation fra under en telefonsamtale

Hvis du modtager et telefonopkald, mens du er i gang med at bruge navigation, kan du besvare opkaldet, men rutevejledningen via talenavigation fortsætter, hvis du ikke slår lyden fra.

 1. Åbn Google Maps-appen (Google Maps) på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Tryk på Menu (Menu) og så Indstillinger og så Indstillinger for navigation.
 3. Slå "Afspil talenavigation under telefonsamtaler" til eller fra.
Skift oplæsningsstemme

Du kan muligvis skifte til en anden oplæsningsstemme i din telefons eller tablets indstillinger for oplæsning.

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon eller tablet.
 2. Tryk på Sprog og input.
 3. Tryk på Oplæsning.
 4. Vælg en anden indstilling for oplæsning under "Foretrukken maskine".
 5. Talenavigationen bruger nu den valgte stemme. Dette ændrer også stemmen i andre apps.
Skift sprog
 1. Luk Google Maps-appen (Google Maps) på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Gå til indstillingerne for din telefon eller tablet.
 3. Vælg sprogindstillingerne.
 4. Vælg et andet sprog.

Bemærk!

 • Dermed ændres sprogindstillingen for din telefons eller tablets menuer og øvrige apps også.
 • Gadenavne bliver muligvis ikke læst op, hvis du skifter sprog.
Tips til, hvordan du sparer på batteriet, når du bruger navigation

Batteriforbruget øges, når du bruger navigation, da Maps bruger følgende ting på din telefon eller tablet:

 • Din aktuelle geografiske placering
 • Din skærm
 • Dine højttalere

Tips til, hvordan du sparer på batteriet

 • Brug en oplader: Hvis din telefon er i opladeren, slipper du for at bekymre dig om batteriforbruget. Vi anbefaler, at du sætter din telefon i opladeren, især hvis rejsen varer længere end 30 minutter.
 • Sluk skærmen: Hvis du ikke behøver at se skærmen, mens du bruger navigationen, kan du deaktivere den ved at trykke på afbryderknappen på din telefon eller tablet. Du får stadig rutevejledning via talenavigation.

Krav i forbindelse med brug af navigation

Gør følgende på din telefon eller tablet:

 • Slå GPS til
 • Giv Google Maps adgang til at registrere din aktuelle geografiske placering og bruge lydanlæggets højttalere
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?