Använda navigering i Google Maps-appen

Om du vill ha en enkel och detaljerad vägbeskrivning till olika platser använder du Google Maps-appen. Maps visar vägbeskrivningar och hittar den snabbaste rutten till destinationen med hjälp av trafikinformation i realtid. 

Om du använder röstnavigering hör du trafikmeddelanden, var du ska svänga, vilket körfält du ska välja och om det finns en bättre rutt.

Obs! Navigering och information om körfält finns inte i alla regioner och på alla språk.

Starta eller stoppa navigering

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Sök efter en plats eller tryck på den på kartan.
 3. Tryck på Vägbeskrivning längst ned till höger. Om du i stället trycker länge på knappen startar navigeringen och du kan hoppa över steg 4–6.
 4. Valfritt: Du kan lägga till ytterligare destinationer genom att trycka på Mer Mer följt av Lägg till anhalt högst upp till höger. Du kan lägga till upp till nio anhalter. Tryck på Klart.
 5. Välj ett av följande:
  • Bil: Med bil
  • Kollektivtrafik: Kollektivtrafik
  • Promenad: Gå
  • Körtjänster: Samåkningstjänster
  • Cykel: Cykel
 6. Om det finns andra rutter visas de i grått på kartan. Tryck på den grå linjen om du vill följa en annan väg.
 7. Starta navigeringen genom att trycka på Starta Start. Om meddelandet ”Söker efter GPS” visas försöker mobilen hitta en GPS-signal. Det kan bero på att du befinner dig i eller i närheten av en tunnel, ett parkeringsgarage eller en annan plats där det inte finns någon GPS-signal.
 8. Stoppa eller avbryt navigeringen genom att trycka på Stäng Stäng längst ned till vänster.

 

Tips

Spela musik medan du navigerar

Du kan spela upp, pausa, hoppa över låtar och byta musik utan att minimera navigeringen i Google Maps. 

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på menyn Menyföljt av Inställningar följt av Navigeringsinställningar följt av Visa kontroller för medieuppspelning.
 3. Välj en medieapp följt av Nästa följt av OK.
 4. Om du vill ändra medieinställningarna trycker du på menyn Meny följt av Inställningar följt av Navigeringsinställningar följt av Visa kontroller för medieuppspelning.
 5. Kontroller för mediespelaren du har valt visas längst ned på skärmen i Google Maps-navigeringen.

Välja en standardmusiktjänst med Google Assistent

Du kan välja vilken musikstreamingtjänst som ska väljas som standard när du använder Google Assistent medan du navigerar.

 1. Tryck länge på hemknappen på en mobil eller surfplatta med Android, eller säg ”Ok Google”. 
 2. Tryck på Utforska Utforska/För dig högst upp till höger följt av Mer Moreföljt av Inställningar.
 3. Tryck på Tjänster följt av Musik.
 4. Välj en musiktjänst. För vissa tjänster kan du bli ombedd att logga in på ditt konto.

Visa fler åtgärder medan du navigerar

Om du vill se fler åtgärder medan du navigerar till en plats trycker du på uppåtpilen uppåtpil längst ned till höger. Dölj menyn med nedåtpilen Nedåtpil.

 • Sök längs rutten: Sök efter en plats längs rutten, som en restaurang eller bensinstation. Läs om hur du söker längs rutten.
 • Visa satellitkarta: Se en mer detaljerad kartbild med hjälp av satellitbilder.
 • Vägbeskrivning: Se en lista över detaljerade anvisningar.
 • Inställningar: Ändra inställningarna, som att växla från mile till kilometer.

Spela upp röstvägledning

Du kan spela upp röstvägledning när du navigerar till en plats. 

Ändra volymen

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på menyn Meny följt av Inställningar följt av Navigeringsinställningar följt av Röstnivå.
 3. Välj Högre, Normal eller Lägre.

Stänga av eller slå på ljudet eller endast höra varningar

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Starta navigeringen.
 3. Tryck på Ljud Ljud högst upp till höger. Välj något av följande:
  • Ljud av: Tryck på Ljud av Ignorera.
  • Endast varningar: Tryck på Varningar Trafikmeddelanden. Du hör trafikmeddelanden och information om vägarbeten och olyckor. Du hör inte detaljerade vägbeskrivningar.
  • Ljud på: Tryck på Ljud på Ljud.

Åtgärda problem med röstnavigering

Steg 1: Slå på ljudet på enheten

Se till att ljudet är påslaget och att volymen inte är för låg på mobilen eller surfplattan. Höj volymen när du har startat navigeringen.

Steg 2: Kontrollera att ljudet är påslaget i Maps-appen
 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Starta navigeringen.
 3. Ikonen Ljud på Ljud bör visas högst upp till höger. Om den inte syns trycker du på Ljud av Ignorera följt av Ljud Ljud. Då bör du höra Google Maps.
Steg 3: Höj volymen i Maps-appen
 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på menyn Meny följt av Inställningar följt av Navigeringsinställningar följt av Röstnivå.
 3. Välj Högre.
Steg 4: Välj vilka högtalare som ska användas
 1. Aktivera Bluetooth på mobilen eller surfplattan.
 2. Koppla mobilen eller surfplattan till bilen.
 3. Ställ bilens ljudsystem på att använda Bluetooth.
 4. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din mobil eller surfplatta med Android.
 5. Tryck på menyn Meny följt av Inställningar följt av Navigeringsinställningar.
 6. Välj ett alternativ:
  • Slå på Spela upp röst över Bluetooth om du vill höra röstnavigeringen via bilens högtalare.
  • Stäng av Spela upp röst över Bluetooth om du vill höra navigeringen via högtalarna på mobilen eller surfplattan.

Obs!

 • I Google Maps för Android version 9.13 eller senare kan du spela upp ett testljud. Öppna Google Maps-appen Google Maps följt av Inställningar följt av Navigeringsinställningar följt av Spela testljud. Meddelandet ”Så här låter det när du navigerar med Google Maps” hörs.
 • Om du vill ladda mobilen eller surfplattan kan du använda en USB-laddkabel eller en nätadapter som är ansluten till ett uttag eller till cigarettändaren.
Steg 5: Ladda ned röstvägledning

Ibland kanske röstvägledningen inte laddas ned eller så behöver den uppdateras på mobilen eller surfplattan. Då hörs en ljudsignal i stället för röstvägledningen.

 1. Kontrollera att mobilen är ansluten till internet. Röstvägledningen laddas ned snabbare om du har en snabb internetanslutning.
 2. Hämta vägbeskrivningar.
 3. Använd Google Maps-appen som vanligt. Röstvägledningen laddas ned när Maps-appen är öppen.
 4. När röstvägledningen har laddats ned hörs vägbeskrivningar i stället för ljudsignaler när du navigerar till en plats.

Fler saker du kan göra med navigering

Rapportera trafikmeddelanden

Rapportera fartkameror och trafikolyckor

Du kan hjälpa till att förbättra Maps för både dig själv och andra genom att dela information längs din rutt. Du kan rapportera

 • bilköer Bilkö
 • olyckor Olycka
 • fartkontroller Fartkontroller

Obs! Rapportera händelser bara om det är ofarligt att göra det.

Lägga till en rapport

 1. Öppna Google Maps-appenGoogle Maps.
 2. Starta navigeringen.
 3. Tryck på Rapportera Anmäl följt av välj ett alternativ.
 4. Det visas en rapport vid platsen där du befann dig på kartan. Rapporten är anonym.

Se varningar från andra

Om någon annan har rapporterat något ser du det när du börjar närma dig platsen. Beroende på dina varningsinställningar kan du också höra en varning.

När du når platsen för varningen blir du tillfrågad om problemet finns kvar. Tryck på Ja eller Nej för att informera andra om huruvida rapporten fortfarande gäller.

Se hastighetsbegränsningar

Obs! Denna funktion är inte tillgänglig på alla platser.

I vissa områden kan du se information om hastighetsbegränsningar under resan.

På vissa platser visas hastighetsbegränsningen med en svart och vit ruta Ruta_hastighetsgräns. På andra platser visas den med en röd och vit cirkel Cirkel_hastighetsgräns.

Du kan stänga av information om hastighetsbegränsning i navigeringsinställningarna:

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på menyn Meny följt av Inställningar följt av Navigeringsinställningar.
 3. Stäng av Hastighetsbegränsningar under Köralternativ.

Viktigt! Hastighetsbegränsningar som visas på Maps är endast för information. Tänk på att följa de hastighetsbegränsningar som visas på trafikskyltarna under resan.

Stänga av röstvägledning under telefonsamtal

Om det ringer under navigeringen kan du besvara telefonsamtalet, men röstvägledningen fortsätter höras om du inte stänger av ljudet.

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på menyn Meny följt av Inställningar följt av Navigeringsinställningar.
 3. Slå på eller av Spela upp röst under telefonsamtal.
Byta röst

Du kan eventuellt byta till en annan röst i mobilens eller surfplattans text-till-tal-inställningar.

 1. Öppna appen Inställningar på mobilen eller surfplattan.
 2. Tryck på Språk och inmatning.
 3. Tryck på Text till tal.
 4. Välj ett annat alternativ för text till tal under Prioriterad motor.
 5. Den valda rösten används i röstnavigeringen. När du ändrar inställningen ändras också rösten i andra appar.
Byta språk
 1. Stäng Google Maps-appen Google Maps på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Öppna inställningarna för mobilen eller surfplattan.
 3. Välj språkinställningar.
 4. Välj ett annat språk.

Obs!

 • Språket ändras på menyer och i andra appar på mobilen eller surfplattan.
 • Gatunamn kanske inte hörs när du byter språk.
Tips för att spara batteri när du navigerar

Batteriet förbrukas snabbare när du navigerar eftersom Maps använder följande på mobilen eller surfplattan:

 • din nuvarande plats
 • din skärm
 • dina högtalare

Tips för att spara batteri

 • Använd en nätadapter: Du behöver inte oroa dig för att batteriet ska ta slut om mobilen laddas. Vi rekommenderar att du använder en nätadapter, i synnerhet om resan är längre än 30 minuter.
 • Stäng av skärmen: Om du inte behöver se skärmen under navigeringen kan du stänga av den genom att trycka på strömbrytaren på mobilen eller surfplattan. Röstvägledningen hörs ändå.

Vad du behöver göra för att använda navigering

På din mobil eller surfplatta:

 • Aktivera GPS.
 • Ge Google Maps åtkomst till din nuvarande plats och dina högtalare.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?