Använda navigering i Google Maps

Använd Google Maps-appen för att få enkla och detaljerade vägbeskrivningar till olika platser. Maps visar vägbeskrivningar och hittar den bästa rutten till destinationen med hjälp av trafikinformation i realtid.

Om du använder röstnavigering får du trafikmeddelanden, information om var du ska svänga, vilket körfält du ska välja och om det finns en bättre rutt.

Viktigt! Navigering och information om körfält finns inte i alla länder, regioner eller på alla språk. Stora fordon och utryckningsfordon är inte avsedda användare av navigeringsfunktionen.

Vad du behöver för att använda navigering

På din telefon eller surfplatta:

 • Aktivera GPS.
 • Låt Google Maps använda din nuvarande plats och dina högtalare.

Starta eller stoppa navigering

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Sök efter en plats eller tryck på den på kartan.
 3. Tryck på Vägbeskrivningar längst ned till vänster. Om du i stället trycker länge på knappen startar navigeringen och du kan hoppa över steg 4–6. Läs om hur du lägger till fler destinationer.
 4. Välj transportmedel.
 5. Om det finns andra rutter visas de i grått på kartan. Tryck på den grå linjen om du vill följa en annan väg.
 6. Starta navigeringen genom att trycka på Starta Start. Om meddelandet Söker efter GPS visas försöker telefonen hitta en GPS-signal. Det kan bero på att du befinner dig i eller i närheten av en tunnel, ett parkeringsgarage eller en annan plats där det inte finns någon GPS-signal.
 7. Stoppa eller avbryt navigeringen genom att trycka på Stäng Stäng längst ned till vänster.

Tips!

Visa 3D-byggnader längs rutten

Du kan välja om du vill se 3D-byggnader längs rutten. Om du vill att Maps ska visa 3D-byggnader:

 1. Logga in på Google Maps på din telefon eller surfplatta med Android Maps.
 2. Tryck på din profilbild eller Initial följt av Inställningar följt av Navigeringsinställningar.
 3. Aktivera eller inaktivera Visa 3D-byggnader för rutter.

Hitta fler åtgärder när du navigerar

Om du vill hitta fler åtgärder medan du navigerar till en plats:

 1. Öppna informationskortet längst ned på skärmen.
 2. Svep uppåt.
 3. Dölj menyn genom att svepa nedåt på informationskortet.
  • Dela resans förlopp : Dela din plats i realtid tills du kommer fram. Läs mer om platsdelning i realtid.
  • Sök längs rutten : Hitta en plats längs rutten, som en restaurang eller bensinstation. Läs om hur du söker längs rutten.
  • Vägbeskrivning : Se en lista över detaljerade anvisningar.
  • Visa trafik på kartan (endast när du kör): Hitta trafikförseningar längs vägen, till exempel olyckor eller vägarbeten.
  • Visa satellitkarta : Se en mer detaljerad kartbild med hjälp av satellitbilder.
  • Visa 3D-byggnader : Visa 3D-byggnader längs rutten.
  • Inställningar Settings: Ändra inställningarna, som att växla från mile till kilometer eller undvika vägtullar.

Spela upp röstvägledning

Du kan spela upp röstvägledning när du navigerar till en plats. Läs mer om hur du åtgärdar problem med röstnavigering.

Ändra volymen

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Inställningar Settings följt av Navigeringsinställningar följt av Röstnivå.
 3. Välj Högre, Normal eller Lägre.

Stänga av eller slå på ljudet eller endast höra varningar

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Starta navigeringen.
 3. Tryck på Ljud Ljud högst upp till höger. Välj sedan något av följande:
  • Ljud av: Tryck på Ljud av Ignorera.
  • Endast varningar: Tryck på Varningar Trafikmeddelanden. Du hör trafikmeddelanden och information om vägarbeten och olyckor. Detaljerade vägbeskrivningar spelas inte upp.
  • Ljud på: Tryck på Ljud på Ljud.

Stänga av röstvägledning under telefonsamtal

Om det ringer under navigeringen kan du besvara telefonsamtalet, men röstvägledningen fortsätter höras om du inte stänger av ljudet.

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Inställningar Settings följt av Navigeringsinställningar.
 3. Slå på eller av Spela upp röst under telefonsamtal.

Byta röst

Du kan eventuellt byta till en annan röst i telefonens eller surfplattans text-till-tal-inställningar.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen eller surfplattan.
 2. Tryck på Språk och inmatning.
 3. Tryck på Text till tal.
 4. Välj ett annat alternativ för text till tal under Prioriterad motor.
 5. Röstnavigeringen använder den röst du väljer. När du ändrar inställningen ändras också rösten i andra appar.

Byta språk

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Inställningar Settings följt av Navigeringsinställningar.
 3. Under Ljud och röst trycker du på Välj röst.
 4. Välj ett språk.

Fler saker du kan göra med navigering

Rapportera trafikvarningar

Rapportera fartkameror och trafikolyckor

Du kan hjälpa till att förbättra Maps för både dig själv och andra genom att dela information längs din rutt. Du kan rapportera

 • Köbildning Bilkö
 • olyckor Olycka
 • Fartkontroller Fartkontroller

Obs! Rapportera händelser bara om det är ofarligt att göra det.

Lägga till en rapport

 1. Öppna Google Maps-appen Maps.
 2. Starta navigeringen.
 3. Tryck på Rapportera Anmälföljt av välj ett alternativ.
 4. Det visas en rapport vid platsen där du befann dig på kartan. Rapporten är anonym.

Hitta varningar från andra

Om någon annan har rapporterat något ser du det när du börjar närma dig platsen. Beroende på dina varningsinställningar kan du också höra en varning.

När du når platsen för varningen blir du tillfrågad om problemet finns kvar. Tryck på Ja eller Nej för att informera andra om huruvida rapporten fortfarande gäller.

Tips för att spara batteri när du navigerar

Batteriet förbrukas snabbare när du navigerar eftersom Maps använder följande på telefonen eller surfplattan:

 • din nuvarande plats
 • din skärm
 • dina högtalare

Tips för att spara batteri

 • Använd en nätadapter: Du behöver inte oroa dig för att batteriet ska ta slut om telefonen laddas. Vi rekommenderar att du använder en nätadapter, i synnerhet om resan är längre än 30 minuter.
 • Stäng av skärmen: Om du inte behöver se skärmen under navigeringen kan du stänga av den genom att trycka på strömbrytaren på telefonen eller surfplattan. Röstvägledningen hörs ändå.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny