Използване на навигацията в приложението Google Карти

За да получите лесна навигация отсечка по отсечка до места, използвайте приложението Google Карти. Карти ще ви дава упътвания и ще използва информация за трафика в реално време, за да намира най-добрия маршрут до дестинацията ви.  

С гласовата навигация ще чувате сигнали за трафика, къде да завиете, коя лента да използвате и дали има по-добър маршрут.

Забележка: Навигацията и информацията за използване на лента не са налице за всички региони и езици.

Стартиране или спиране на навигацията

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Google Карти“ Google Карти.
 2. Потърсете място или го докоснете на картата.
 3. Докоснете Упътвания долу вдясно. Ако вместо това докоснете и задържите бутона, ще стартирате навигацията и можете да пропуснете стъпки 4 – 6.
 4. Незадължително: За да добавите дестинации, докоснете „Още“ Още горе вдясно и след това Добавяне на спирка. Можете да добавите до девет спирки. Когато приключите, докоснете Готово.
 5. Изберете едно от следните:
  • Шофиране: Шофиране
  • Обществен транспорт: Обществен транспорт
  • Пеша: Пеша
  • Такси: Услуги за превоз
  • С велосипед: Колоездене
 6. Ако са налице други маршрути, ще бъдат показани в сиво на картата. За да последвате алтернативен маршрут, докоснете сивата линия.
 7. За да стартирате навигацията, докоснете „Начало“ Начало. Ако видите „Търси се GPS“, телефонът ви се опитва да намери GPS сигнал. Може например да се намирате във или близо до тунел, подземен паркинг или на друго място, където няма GPS сигнал.
 8. За да спрете или анулирате навигацията, докоснете „Затваряне“ Затваряне в долния ляв ъгъл.

 

Съвети:

Възпроизвеждане на музика по време на навигиране

Можете да възпроизвеждате, да поставяте на пауза, да пропускате и да сменяте музиката, без да минимизирате навигацията на Google Карти. 

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Google Карти“ Google Карти.
 2. Докоснете менюто Меню и след това Настройки и след това Настройки на Навигация и след това Показване на контролите за възпроизвеждане на мултимедия.
 3. Изберете медийно приложение и след това Напред и след това OK.
 4. За да промените настройките за мултимедия, докоснете менюто Меню и след това Настройки и след това Навигация и след това Показване на контролите за възпроизвеждане на мултимедия.
 5. Избраните от вас контроли за медийния плейър ще се показват в долната част на екрана на навигацията на Google Карти.

Избор на стандартната услуга за музика посредством „Google Асистент“

Можете да изберете предпочитаната от вас услуга за поточно предаване на музика да бъде стандартният източник на музика, когато използвате „Google Асистент“ за навигация.

 1. На телефона или таблета си с Android докоснете и задръжте бутона „Начало“ или кажете „Ok Google“. 
 2. Докоснете „Изследване“ „Разглеждане“ и „Вашите неща“ горе вдясно и след това „Още“ More и след това Настройки.
 3. Докоснете „Услуги“ и след това Музика.
 4. Изберете услуга за музика. При някои услуги може да се наложи да влезете в профила си.

Преглед на още действия по време на навигиране

За да виждате повече действия, докато навигирате до определено място, докоснете стрелката нагоре Стрелка нагоре в долния десен ъгъл. За да скриете менюто, докоснете стрелката надолу Стрелка за надолу.

 • Търсене по маршрута: Потърсете място по маршрута си, например ресторант или бензиностанция. Научете как да търсите по маршрута си.
 • Показване на сателитна карта: Вижте картата в по-големи подробности с помощта на сателитни снимки.
 • Упътвания: Получете списък с поетапни упътвания.
 • Настройки: Променете настройките си, например превключете между мили и километри.

Получаване на гласови упътвания

Когато навигирате към дадено място, можете да чувате гласови упътвания. 

Промяна на нивото на звука

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Google Карти“ Google Карти.
 2. Докоснете менюто Меню и след това Настройки и след това Настройки на Навигация и след това Ниво на звука на говора.
 3. Изберете По-високо, Нормално или По-слабо.

Без звук, пускане на звука или чуване на сигнали

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Google Карти“ Google Карти.
 2. Стартирайте навигацията.
 3. Докоснете „Звук“ Звук в горния десен ъгъл. След това изберете едно от следните:
  • Без звук: Докоснете „Без звук“ Заглушаване.
  • Чуване на сигнали: Докоснете „Само сигнали“ Предупреждения. Ще чувате сигнали, например за трафик, строителна дейност и злополуки. Няма да чувате упътвания отсечка по отсечка.
  • Със звук: Докоснете „Звук“ Звук.

Отстраняване на проблеми с гласовата навигация

Стъпка 1: Включете звука на устройството си

Уверете се, че звукът на телефона или таблета ви е включен, а не е спрян. След като стартирате навигацията, увеличете звука.

Стъпка 2: Уверете се, че звукът в приложението Карти е включен
 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Google Карти“ Google Карти.
 2. Стартирайте навигацията.
 3. В горния десен ъгъл трябва да виждате „Звук“ Звук. В случай че не го виждате, докоснете „Без звук“ Заглушаване и след това „Звук“ Звук. Трябва да чуете говор от приложението.
Стъпка 3: Увеличете звука в приложението Карти
 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Google Карти“ Google Карти.
 2. Докоснете менюто Меню и след това Настройки и след това Настройки на Навигация и след това Ниво на звука на говора.
 3. Изберете По-силно.
Стъпка 4: Изберете кои високоговорители да използвате
 1. Включете функцията Bluetooth на телефона или таблета си.
 2. Сдвоете телефона или таблета с автомобила си.
 3. Настройте източника за аудиосистемата на автомобила си на Bluetooth.
 4. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Google Карти“ Google Карти.
 5. Докоснете менюто Меню и след това Настройки и след това Настройки на Навигация.
 6. Изберете опция:
  • За да чувате навигация от високоговорителите на автомобила си, включете Възпроизвеждане на звука по Bluetooth.
  • За да чувате навигация от високоговорителя на телефона или таблета си, изключете Възпроизвеждане на звука по Bluetooth.

Забележки:

 • В „Google Карти“ за Android версия 9.13 и по-нова можете да пуснете пробен звук. За да го направите, отворете приложението „Google Карти“ Google Карти и след това Настройки и след това Настройки на Навигация и след това Пускане на пробен звук. Ще чуете „Това ще чувате при навигация с Google Карти“.
 • Ако искате да заредите телефона или таблета си, използвайте USB кабел само за зареждане или адаптер за захранване, свързан към източник на захранване или запалка за цигари.
Стъпка 5: Изтеглете гласови упътвания

Понякога гласовите упътвания не са изтеглени или трябва да бъдат актуализирани на телефона или таблета ви. При такива случаи ще чувате звън вместо тях.

 1. Уверете се, че сте свързани с интернет. Гласовите упътвания ще се изтеглят по-бързо, ако имате добра връзка с интернет.
 2. Изтеглете упътванията.
 3. Използвайте приложението Google Карти както обикновено. Гласовите упътвания ще се изтеглят, докато то е отворено.
 4. Когато изтеглянето на гласовите упътвания приключи, ще чувате упътвания вместо звън при навигиране към дадено място.

Други неща, които можете да правите с навигацията

Показване на ограниченията на скоростта

Забележка: Тази функция не е налице за всички местоположения.

В някои райони по време на пътуването си може да виждате информация за ограниченията на скоростта.

В някои местоположения ограничението на максималната скорост се показва като черно-бяло поле Box_speed_limit. На други то може да се показва като кръг в червено и бяло Circle_speed_limit.

Можете да изключите информацията за ограниченията на скоростта в настройките на навигацията:

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Google Карти“ Google Карти.
 2. Докоснете менюто Меню и след това Настройки и след това Настройки на Навигация.
 3. В „Опции за шофиране“ изключете Ограничения на скоростта.

Важно: Ограниченията на скоростта, показвани в „Карти“, са само за информация. Когато пътувате, спазвайте ограниченията на скоростта според пътните знаци.

Спиране на звука на гласовите упътвания по време на телефонни обаждания

Ако получите телефонно обаждане, докато навигирате, можете да отговорите, но ще чувате гласовите упътвания, ако не спрете звука им.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Google Карти“ Google Карти.
 2. Докоснете менюто Меню и след това Настройки и след това Настройки на Навигация.
 3. Включете или изключете „Глас. навигация по време на тел. обажд.“.
Промяна на гласа

Може да сте в състояние да превключите към друг глас от настройките за синтезиран говор на телефона или таблета си.

 1. На телефона или таблета си отворете приложението „Настройки“.
 2. Докоснете Език и въвеждане.
 3. Докоснете Синтезиран говор.
 4. Под „Предпочитана машина“ изберете друга опция за синтезиран говор.
 5. Гласовата навигация ще използва избрания от вас глас. Това ще промени гласа и в други приложения.
Промяна на езика
 1. На телефона или таблета си с Android затворете приложението „Google Карти“ Google Карти.
 2. Отворете настройките на телефона или таблета си.
 3. Изберете езиковите настройки.
 4. Изберете друг език.

Забележки:

 • Това ще промени езика на менютата на телефона или таблета ви и на други приложения.
 • Може да не чувате имената на улиците, когато промените езика.
Съвети за удължаване на живота на батерията, когато използвате навигацията

Батерията се изтощава по-бързо с навигацията, защото Карти използва следното от телефона или таблета ви:

 • текущото ви местоположение;
 • екрана;
 • високоговорителите.

Съвети за запазване на батерията

 • Използвайте адаптер за захранване: Aко телефонът ви се зарежда, не е нужно да се притеснявате, че батерията може да се изтощи. Препоръчваме ви да използвате адаптер за захранване, особено при пътувания с продължителност 30 или повече минути.
 • Изключете екрана си: Ако не е нужно да виждате екрана, докато използвате навигацията, натиснете бутона за включване на телефона или таблета си, за да го изключите. Ще продължите да чувате гласови упътвания.

Какво е необходимо, за да използвате навигацията

На телефона или таблета си:

 • включете GPS;
 • позволете на Google Карти достъп до текущото местоположение и високоговорителите си.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?