Lưu địa điểm yêu thích

Lưu các địa điểm yêu thích của bạn trên bản đồ để bạn có thể tìm nhanh các địa điểm này sau đó từ mọi máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng. 

Lưu ý:

Lưu địa điểm ngay từ Maps

 1. Mở Google Maps và đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Nhấp vào hoặc tìm kiếm doanh nghiệp, địa điểm hoặc tập hợp các tọa độ vĩ độ và kinh độ.
 3. Nhấp vào Lưu sau đó chọn một danh sách.

Lưu địa điểm từ một trang web khác

Bạn cũng có thể lưu địa điểm vào Google Maps của mình từ Google Maps trên các trang web khác.

 1. Mở trang web có bản đồ được nhúng từ Google Maps.
 2. Để xem thông tin của địa điểm, hãy nhấp vào địa điểm trên bản đồ.
 3. Nhấp vào Lưu sau đó chọn một danh sách.

Dấu sao và tên trang web sẽ xuất hiện trong Google Maps trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Xem địa điểm đã lưu của bạn

 1. Mở Google Maps.
 2. Ở phía trên bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Địa điểm của bạn sau đó Đã lưu.

Lưu ý: Để xem địa điểm đã lưu khi tìm kiếm, bạn cần bật Hoạt động web và ứng dụng.

Xóa địa điểm đã lưu

 1. Mở Google Maps.
 2. Ở phía trên bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Địa điểm của bạn sau đó Đã lưu.
 3. Tìm danh sách với địa điểm bạn muốn xóa và nhấp vào biểu tượng Thêm Trình đơn sau đó Chỉnh sửa danh sách.
 4. Bên cạnh địa điểm bạn muốn xóa, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?