บันทึกสถานที่โปรด

บันทึกสถานที่โปรดใน Maps เพื่อให้ค้นหาสถานที่เหล่านั้นได้ง่ายๆ ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต

เคล็ดลับ

บันทึกสถานที่
คุณสามารถเพิ่มสถานที่โปรดลงในรายการเพื่อให้หาเจอได้ง่ายในภายหลัง การบันทึกสถานที่แตกต่างจากการดาวน์โหลดพื้นที่ออฟไลน์หรือการเพิ่มสถานที่ ดูวิธีดาวน์โหลดพื้นที่ออฟไลน์หรือเพิ่มสถานที่ลงใน Google Maps

วิธีบันทึกสถานที่

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. ค้นหาสถานที่ แตะเครื่องหมาย หรือแตะที่จุดหนึ่งบนแผนที่ค้างไว้
 3. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะชื่อหรือที่อยู่ของสถานที่
 4. แตะบันทึก บันทึกสถานที่ และเลือกรายการ 

มีเพียงคุณเท่านั้นที่ค้นหาสถานที่ที่บันทึกไว้ได้ เว้นแต่ว่าจะสร้างและแชร์รายการสถานที่ Google อาจเปิดเผยข้อมูลรวมเกี่ยวกับสถานที่ที่บันทึกไว้ของผู้ใช้โดยลบข้อมูลระบุตัวบุคคล

เปิด 3D Touch

สําหรับโทรศัพท์ iPhone 6s ขึ้นไป คุณใช้ฟังก์ชัน 3D Touch เพื่อค้นหาเว็บไซต์ของสถานที่ บันทึกและแชร์สถานที่ และขอเส้นทางได้

 1. ไปที่แอปการตั้งค่า
 2. แตะทั่วไป จากนั้น การช่วยเหลือพิเศษ จากนั้น 3D Touch
 3. เปิด 3D Touch
 4. เปิดแอป Google Maps แล้วกดสถานที่ค้างไว้
ดูสถานที่ที่บันทึกไว้
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. ในส่วน "รายการของคุณ" ให้เลือกรายการสถานที่ที่บันทึกไว้
ค้นหาสถานที่ที่บันทึกไว้
 1. หากต้องการแสดงสถานที่ที่บันทึกไว้ขณะค้นหา ให้เปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป
 2. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 3. แตะช่องค้นหา
 4. ป้อนชื่อสถานที่ที่คุณบันทึกไว้
 5. แตะคำแนะนำการค้นหาสถานที่
ขอเส้นทางไปยังสถานที่ที่บันทึกไว้
 1. หากต้องการแสดงสถานที่ที่บันทึกไว้ขณะค้นหา ให้เปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป
 2. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 3. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 4. ค้นหาสถานที่ที่บันทึกไว้แล้วแตะสถานที่นั้น
 5. แตะเส้นทาง เส้นทาง
ลบสถานที่ที่บันทึกไว้
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. ในรายการซึ่งมีสถานที่ที่ต้องการนําออก ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขรายการ
 4. แตะนำออก ลบ ข้างๆ สถานที่ที่ต้องการนำออก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก