บันทึกสถานที่โปรด

บันทึกสถานที่ที่คุณชื่นชอบบนแผนที่เพื่อให้คุณค้นหาสถานที่เหล่านั้นจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ตในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว 

หมายเหตุ

บันทึกสถานที่

เพิ่มสถานที่ที่คุณชื่นชอบลงในรายการเพื่อให้สามารถค้นหาได้ง่ายในภายหลัง ทั้งนี้การบันทึกสถานที่ไม่เหมือนกับการดาวน์โหลดพื้นที่ออฟไลน์

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาสถานที่ แตะเครื่องหมาย หรือแตะที่จุดหนึ่งบนแผนที่ค้างไว้
 3. แตะชื่อหรือที่อยู่ของสถานที่
 4. แตะบันทึก จากนั้น เลือกรายการ

หมายเหตุ: สถานที่ที่บันทึกไว้จะแสดงต่อคุณเท่านั้น นอกจากคุณจะสร้างและแชร์รายการสถานที่

ดูสถานที่ที่บันทึกไว้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น ที่บันทึกไว้ จากนั้น เลือกรายการ

ค้นหาสถานที่ที่บันทึกไว้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. แตะช่องค้นหา
 3. เริ่มพิมพ์ชื่อของสถานที่ที่คุณบันทึกไว้
 4. แตะคำแนะนำการค้นหาสถานที่

หมายเหตุ: หากต้องการดูสถานที่ที่บันทึกไว้ขณะค้นหา คุณต้องเปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป

ขอเส้นทางไปยังสถานที่ที่บันทึกไว้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. แตะคำแนะนำ ทิศทาง
 3. เลื่อนขึ้นเพื่อดูสถานที่ที่บันทึกไว้เมื่อเร็วๆ นี้
 4. แตะสถานที่ที่บันทึกไว้

หมายเหตุ: หากต้องการดูสถานที่ที่บันทึกไว้ขณะค้นหา คุณต้องเปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป

ลบสถานที่ที่บันทึกไว้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น ที่บันทึกไว้
 3. ค้นหารายการที่มีสถานที่ที่คุณต้องการนำออกและแตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขรายการ
 4. แตะนำออก นำออก ถัดจากสถานที่ที่คุณต้องการนำออกจากรายการ
 5. แตะบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร