บันทึกสถานที่โปรด

บันทึกสถานที่ที่คุณชื่นชอบบนแผนที่เพื่อให้คุณค้นหาสถานที่เหล่านั้นจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ตในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว 

หมายเหตุ

บันทึกสถานที่โดยตรงจาก Maps

 1. เปิด Google Maps และตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว
 2. คลิกหรือค้นหาธุรกิจ สถานที่ หรือชุดพิกัดละติจูดและลองจิจูด
 3. คลิกบันทึก จากนั้น เลือกรายการ

บันทึกสถานที่จากเว็บไซต์อื่น

คุณสามารถบันทึกสถานที่ลงใน Google Maps ของคุณจาก Google Maps บนเว็บไซต์อื่นๆ ได้

 1. เปิดเว็บไซต์ที่มีแผนที่จาก Google Maps ฝังอยู่
 2. หากต้องการดูข้อมูลของสถานที่ คลิกสถานที่บนแผนที่
 3. คลิกบันทึก จากนั้น เลือกรายการ

ดาวและชื่อเว็บไซต์ของคุณจะปรากฏบนเดสก์ท็อปและ Google Maps บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ดูสถานที่ที่บันทึกไว้

 1. เปิด Google Maps
 2. ที่ด้านบนซ้าย ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น ที่บันทึกไว้

หมายเหตุ: หากต้องการดูสถานที่ที่บันทึกไว้ขณะค้นหา คุณต้องเปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป

ลบสถานที่ที่บันทึกไว้

 1. เปิด Google Maps
 2. ที่ด้านบนซ้าย ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น ที่บันทึกไว้
 3. ค้นหารายการที่มีสถานที่ที่คุณต้องการนำออกและคลิกเพิ่มเติม เมนู จากนั้น แก้ไขรายการ
 4. ถัดจากสถานที่ที่คุณต้องการนำออก ให้คลิกนำออก นำออก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร