บันทึกสถานที่โปรด

บันทึกสถานที่โปรดใน Maps เพื่อให้ค้นหาสถานที่เหล่านั้นได้ง่ายๆ ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต

เคล็ดลับ

บันทึกสถานที่
คุณสามารถเพิ่มสถานที่โปรดลงในรายการเพื่อให้หาเจอได้ง่ายในภายหลัง การบันทึกสถานที่แตกต่างจากการดาวน์โหลดพื้นที่ออฟไลน์หรือการเพิ่มสถานที่ ดูวิธีดาวน์โหลดพื้นที่ออฟไลน์หรือเพิ่มสถานที่ลงใน Google Maps

วิธีบันทึกสถานที่

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์ 
 2. คลิกหรือค้นหาธุรกิจ สถานที่ หรือชุดพิกัด
 3. คลิกบันทึก แล้วเลือกรายการ

มีเพียงคุณเท่านั้นที่ค้นหาสถานที่ที่บันทึกไว้ได้ เว้นแต่ว่าจะสร้างและแชร์รายการสถานที่ Google อาจเปิดเผยข้อมูลรวมเกี่ยวกับสถานที่ที่บันทึกไว้ของผู้ใช้โดยลบข้อมูลระบุตัวบุคคล

บันทึกสถานที่จากเว็บไซต์อื่น

หากเว็บไซต์มีแผนที่จาก Google Maps ฝังอยู่ คุณสามารถบันทึกสถานที่นั้นลงในบัญชี Google ได้

 1. เปิดเว็บไซต์ที่มีแผนที่จาก Google Maps ฝังอยู่
 2. คลิกสถานที่บนแผนที่
 3. คลิกบันทึก แล้วเลือกรายการ

ดาวและชื่อเว็บไซต์ของคุณจะปรากฏใน Google Maps ทั้งในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ดูสถานที่ที่บันทึกไว้
 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกรายการที่บันทึกไว้ บันทึกสถานที่ ที่ด้านซ้ายบน

เคล็ดลับ: หากต้องการดูสถานที่ที่บันทึกไว้ขณะค้นหา ให้เปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป

ลบสถานที่ที่บันทึกไว้
 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกรายการที่บันทึกไว้ บันทึกสถานที่ ที่ด้านซ้ายบน
 3. ในรายการซึ่งมีสถานที่ที่ต้องการนําออก ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขรายการ
 4. คลิกนำออก ลบ ข้างสถานที่ที่ต้องการนำออก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
320581434533847817
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
76697