Unawain ang mga hangganan at pangalan ng bansa

Kapag ine-explore ang mundo sa Google Maps, maaari kang makakita ng iba-ibang istilo, hangganan at label

Internasyonal na hangganan ng bansa

Ipinapakita ang mga internasyonal na hangganan ng bansa sa iba-ibang istilo, alinsunod sa politikal na status ng hangganan.

Mga internasyonal na hangganan

Ang mga hindi mapag-aalinlanganang internasyonal na hangganang gaya ng nasa pagitan ng United States at Canada, ay ipinapakita bilang solid na kulay gray na linya.

Kasunduan at mga de facto na hangganan

Ang kasunduan at mga probisyonal na hangganang pansamantala, ay ipinapakita bilang mga tulduk-tuldok na linya.

  • Hangganan ng kasunduan: Hangganang itinakda sa isang kasunduan o katulad na kasunduan, ngunit hindi na-finalize ng batas.
  • De facto na hangganan: Hangganang hindi itinakda ng isang kasunduan o katulad na kasunduan, ngunit ginagamit ng lahat ng estadong kabilang.

Mga mapag-aalinlanganang hangganan

Ang mga mapag-aalinlanganang hangganan ay ipinapakita bilang mga naka-dash na kulay gray na linya. Ang mga kabilang na lugar ay hindi nagkakasundo sa hangganan.

Mga pangalan ng Bansa/Rehiyon

Ang mga pangalan ng bansa na gaya ng Germany o Japan ay direktang ipinapakita sa mapa. Awtomatikong ipinapakita ng Google Maps ang mga pangalan ng lugar sa katulad na wika na nakatakda sa mga setting ng iyong browser. Matuto nang higit pa tungkol sa mga wika at domain ng Google Maps.

Mga hangganan ng estado o probinsya

Ang mga hangganan ng estado o probinsya, gaya ng hangganan ng New Jersey o Alberta ay ipinapakita bilang mga manipis, tulduk-tuldok na kulay light-gray na linya sa loob ng isang bansa.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?