Κατανόηση των συνόρων και των ονομάτων χωρών

Καθώς εξερευνάτε τον κόσμο στους Χάρτες Google, μπορεί να παρατηρήσετε διαφορετικά στυλ, σύνορα και ετικέτες.

Διεθνή σύνορα χωρών

Τα διεθνή σύνορα χωρών απεικονίζονται με διαφορετικά στυλ, ανάλογα με την πολιτική κατάσταση του συνόρου.

Διεθνή όρια

Τα μη αμφισβητούμενα διεθνή γεωγραφικά όρια, όπως αυτά μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά, απεικονίζονται ως συμπαγείς γκρίζες γραμμές.

Όρια βάσει συνθηκών και de facto όρια

Τα όρια που βασίζονται σε συνθήκες και τα ανεπίσημα όρια, που είναι προσωρινά, απεικονίζονται με διακεκομμένες γκρίζες γραμμές.

  • Όριο βάσει συνθηκών: Ένα όριο που καθορίζεται βάσει μιας συνθήκης ή παρόμοιας συμφωνίας, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί βάσει νομοθεσίας.
  • De facto όριο: Ένα όριο που δεν καθορίζεται βάσει κάποιας συνθήκης ή παρόμοιας συμφωνίας, αλλά χρησιμοποιείται από όλα τα εμπλεκόμενα κράτη.

Αμφισβητούμενα όρια

Τα αμφισβητούμενα όρια εμφανίζονται ως διακεκομμένες γκρίζες γραμμές. Τα εμπλεκόμενα μέρη δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά τα γεωγραφικά όρια.

Ονόματα χωρών και περιοχών

Τα ονόματα χωρών, όπως Ολλανδία ή Ιαπωνία, εμφανίζονται απευθείας επάνω στο χάρτη. Στους Χάρτες Google, τα ονόματα των μερών εμφανίζονται αυτόματα στη γλώσσα που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις γλώσσες και τους τομείς διαδικτύου των Χαρτών Google.

Όρια νομών ή επαρχιών

Τα όρια νομών και επαρχιών, όπως αυτά της Αττικής ή της Αρκαδίας, εμφανίζονται ως λεπτές, διακεκομμένες γραμμές ανοικτού γκρίζου χρώματος στο εσωτερικό μιας χώρας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;