Εύρεση, προσθήκη ή απόκρυψη Επαφών Google στον χάρτη

Αν η διεύθυνση κάποιου ατόμου βρίσκεται στις Επαφές Google, μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση στον χάρτη, αναζητώντας το όνομα του ατόμου. Αν αναζητήσετε μια διεύθυνση, μπορείτε να δείτε τυχόν επαφές που αντιστοιχούν σε αυτήν τη διεύθυνση.

Εύρεση επαφής Google

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να αποκρύψετε επαφές στον χάρτη χρησιμοποιώντας υπολογιστή.

  1. Στον υπολογιστή ανοίξτε τους Χάρτες Google και βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί.
  2. Αναζητήστε το όνομα ή τη διεύθυνση μιας επαφής. Οι επαφές που ταιριάζουν θα εμφανιστούν στις προτάσεις.
  3. Για να δείτε την επαφή σας στον χάρτη, επιλέξτε ένα όνομα ή μια διεύθυνση.

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Αν οι επαφές σας δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης ή όταν επιλέγετε μια διεύθυνση, δοκιμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;