Използване на Street View в Google Карти

Със Street View можете да разглеждате световни забележителности, да виждате природни чудеса и да влизате на места като музеи, зали, ресторанти или малки бизнеси. Можете да използвате Street View в Google Карти, галерията на Street View или приложението Street View.

Забележка: Не за всички места може да са налице изображения в Street View. Вижте къде има Street View.

Влизане в Street View от Google Карти

Ето как можете да виждате изображения в Street View на Google:

 • Търсене на място или адрес в Google Карти.
 • Преместване с плъзгане на човечето върху място на картата.
 • Търсене на място или адрес с Google Търсене.
Търсене на място или адрес в Google Карти
 1. Отворете Google Карти.
 2. Потърсете място или кликнете върху маркер за място на картата.
 3. Вляво изберете снимката със символа на Street View панорама 360.
 4. Когато сте готови, кликнете върху „Обратно“ Назад горе вляво.
Използване на човечето
 1. Отворете Google Карти.
 2. Долу вдясно кликнете върху човечето . След това го преместете с плъзгане до района, който искате да изследвате.
 3. Отпуснете бутона на мишката, за да пуснете човечето върху синя линия или синя или оранжева точка върху картата.
 4. Когато сте готови, кликнете върху „Обратно“ Назад горе вляво.
Използване на Google Търсене
 1. Отворете Google Търсене.
 2. Потърсете място или адрес.
 3. Кликнете върху снимката "Вижте отвън".

Преглед на по-стари изображения от нивото на улицата

В пълната версия на Google Карти можете да видите по-стари изображения от нивото на улицата от архивите на Street View. Например да видите как се е променил кварталът ви с времето.

 1. Преместете с плъзгане човечето върху картата.
 2. Кликнете върху „Време“ .
 3. Чрез плъзгача в долната част се върнете назад във времето.
 4. За да излезете от Street View, кликнете върху „Обратно“ Назад горе вляво.

Забележка: Миналите изображения може да не са налице за всички места в Street View.

Изследване на Street View

 • За да се придвижите, поставете курсора на мишката в посоката, където искате да отидете. Той се превръща в стрелка, която показва в коя посока се движите.
 • Знакът „X“ посочва къде е възможно да стигнете. Кликнете веднъж, за да се придвижите дотам.
 • За да се огледате, кликнете и преместете с плъзгане мишката. Можете да използвате и стрелките отляво и отдясно на компаса.
 • За да промените мащаба, използвайте колелцето на мишката или извършете промяна на мащаба с два пръста по сензорния панел. Можете също да използвате + и - под компаса.
 • За да ориентирате изгледа в Street View на север, кликнете върху компаса долу вдясно.
 • За да се прехвърлите между улици, кликнете върху оцветените в синьо пътища в прозореца „Назад към картата“ долу вляво.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?