Plaatsen, verkeer, terrein, fietsroutes en openbaar vervoer bekijken

Met Google Maps kunt u onder meer het volgende bekijken:

 • Het verkeer op uw woon-werkroute
 • De OV-lijnen in een plaats waar u niet eerder bent geweest
 • Fietsvriendelijke routes
 • Satellietbeelden
 • Informatie over het landschap
 • Plaatsen in de buurt

Een kaart en gegevens kiezen

 1. Open een webbrowser op uw computer, zoals Chrome of Safari.
 2. Ga naar Google Maps.
 3. Klik linksboven op Menu Menu.
 4. Selecteer het gewenste type kaart:
  • Kaart: wegen, plaatsen en belangrijke herkenningspunten
  • Satelliet: luchtfoto's
  • Terrein: het lokale terrein
 5. Selecteer de informatie die u op de kaart wilt weergeven, zoals:
  • Verkeer: de lokale verkeerssituatie
  • Openbaar vervoer: bus-, metro- en treinverbindingen
  • Fietsen: fietspaden
  • Street View: weergave van Street View-beelden voor het gebied
  • 3D: weergave van gebouwen in 3D
 6. Als u wilt uitzoomen en de wereld in 3D wilt bekijken, klikt u op Wereldbol.

Opmerking: Als een optie grijs wordt weergegeven, is er onvoldoende informatie beschikbaar om de optie te selecteren.

De betekenis van de kleuren en pictogrammen in de legenda

Interessante plaatsen in de buurt
Zoek voor interessante plaatsen naar minispelden waarmee locaties in de buurt worden weergegeven. Interessante plaatsen omvatten verschillende categorieën, zoals:
Eten en drinken:
Food Wine Bar or pub Cafe 
Winkels:
Shopping Grocery
Openluchtrecreatie:
Camping Golf Zoo Park Mountain
Hulpdiensten:
Pharmacy Medical aid Red Cross Red Crescent Red Shield of David 
Openbare voorzieningen:
Police School Restroom Post Office Library
Bekijk de volledige legenda voor meer informatie over de minispelden en wat ze betekenen.
Verkeer

Kleuren voor verkeer

De kleurcode geeft de snelheid van het verkeer op de weg aan.

 • Groen: Geen vertragingen in het verkeer.
 • Oranje: Gemiddelde hoeveelheid verkeer.
 • Rood: Vertragingen in het verkeer. Hoe donkerder rood, hoe lager de snelheid van het verkeer op de weg.

Opmerking: Grijze of blauwe lijnen op de kaart geven uw routes aan.

Symbolen voor verkeersincidenten

De volgende typen verkeersincidenten worden onderscheiden:

 • Ongevallen Accident
 • Wegwerkzaamheden Construction
 • Wegafsluitingen Road closure
 • Overige incidenten Other incident

Klik of tik op het pictogram voor meer informatie over een incident.

Opmerking: In het geval van een wegafsluiting is het afgesloten gedeelte van de weg met een rode stippellijn op de kaart aangegeven.

Openbaar vervoer

De lijnen op de kaart stellen bus-, metro- en treinroutes voor. Klik of tik op een haltepictogram Station stop voor meer informatie en voor aanstaande vertrektijden van treinen of bussen.

Zoek voor haltes naar OV-pictogrammen zoals Bart logo, Metro logo of London Underground logo.

Tip: Indien mogelijk sluiten de gekleurde lijnen op de kaart aan bij het kleurensysteem van de betreffende vervoersmaatschappij. Voor de Erasmuslijn in Rotterdam hanteert de RET bijvoorbeeld de kleur blauw. Daarom wordt deze op de kaart ook in blauw weergegeven.

Fietsroutes

De kleur geeft het type fietspad aan.

 • Donkergroen: Routes zonder autoverkeer.
 • Groen: Wegen met autoverkeer, maar met een afzonderlijke fietsstrook.
 • Groene stippellijn: Fietsvriendelijke wegen. Dit zijn wegen die geen afzonderlijke fietsstrook hebben, maar wel geschikt zijn voor fietsers.
 • Bruin: Onverharde paden. Dit zijn niet-geasfalteerde paden over ruw terrein.
Terrein

Bekijk de hoogte van het landschap, zoals bergen en kloven. Op de kaart wordt een overlay met topografische contourlijnen geplaatst die de hoogteniveaus aangeven. De hoogtewaarden worden in grijs weergegeven.

Street View

De blauwe lijnen op de kaart geven aan waar Street View beschikbaar is.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?