Εντοπισμός και βελτίωση της ακρίβειας της τοποθεσίας σας

Οι Χάρτες Google μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εύρεση της τοποθεσίας σας. Αν η τοποθεσία GPS της μπλε κουκκίδας σας στον χάρτη είναι ανακριβής ή δεν εμφανίζεται, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ορισμένες ενέργειες για να διορθώσετε το πρόβλημα.

Συμβουλή: Με αυτόν τον τρόπο, θα βελτιωθούν και τα αποτελέσματα αναζήτησης και θα γίνουν πιο σχετικά για εσάς.

Εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας στον χάρτη

 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε τους Χάρτες Google.
 2. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Η τοποθεσία μου Τοποθεσία. Η μπλε κουκκίδα εμφανίζει την τοποθεσία σας.

Πώς βρίσκουν οι Χάρτες την τρέχουσα τοποθεσία σας

Οι Χάρτες υπολογίζουν την τοποθεσία σας από διάφορες πηγές, όπως οι πληροφορίες τοποθεσίας, από το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό που χρησιμοποιείτε.

Παροχή άδειας τοποθεσίας στους Χάρτες

Για να κεντράρετε τον χάρτη στο σημείο όπου βρίσκεστε, πρέπει να δώσετε στους Χάρτες άδεια ώστε να βρίσκουν την τοποθεσία σας.

Σε macOS, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να μπορέσετε να παραχωρήσετε άδεια στους Χάρτες στο πρόγραμμα περιήγησης:

 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το στοιχείο Προτιμήσεις συστήματος και μετά Προτιμήσεις ασφάλειας και απορρήτου και μετά Απόρρητο και μετά Υπηρεσίες τοποθεσίας
 2. Για να επιτρέπονται οι αλλαγές, κάντε κλικ στην κλειδαριά κάτω αριστερά.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Ενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας.
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
 5. Δώστε στους Χάρτες άδεια τοποθεσίας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Δώστε στους Χάρτες άδεια τοποθεσίας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε

Chrome
 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome και μεταβείτε στους Χάρτες Google.
 2. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Η τοποθεσία μου Τοποθεσία.
  • Αν σας ζητηθεί να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας, επιλέξτε Να επιτρέπεται.
  • Αν εμφανίζεται η μπλε κουκκίδα και δείχνει την τοποθεσία σας, τότε οι Χάρτες έχουν ήδη άδεια τοποθεσίας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. 
  • Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα με την επισήμανση "Οι Χάρτες Google δεν έχουν άδεια να χρησιμοποιήσουν την τοποθεσία σας", προχωρήστε στα παρακάτω βήματα.
 3. Στα αριστερά της διεύθυνσης ιστού, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος Κλείδωμα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ιστοτόπου.
 5. Στα δεξιά της επιλογής Τοποθεσία, επιλέξτε Να επιτρέπεται.
 6. Επαναλάβετε τη φόρτωση της σελίδας των Χαρτών Google και κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Η τοποθεσία μου Τοποθεσία.
Firefox
 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Firefox και μεταβείτε στους Χάρτες Google.
 2. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Η τοποθεσία μου Τοποθεσία.
  • Όταν σας ζητηθεί να μοιραστείτε την τοποθεσία σας, επιλέξτε Να επιτρέπεται ή Να επιτρέπεται η πρόσβαση στην τοποθεσία.
  • Εναλλακτικά, ενδέχεται να δείτε την επιλογή Εμφάνιση της τοποθεσίας σας.
  • Αν εμφανίζεται η μπλε κουκκίδα και δείχνει την τοποθεσία σας, τότε οι Χάρτες έχουν ήδη άδεια τοποθεσίας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. 
  • Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα με την επισήμανση "Οι Χάρτες Google δεν έχουν άδεια να χρησιμοποιήσουν την τοποθεσία σας", προχωρήστε στα παρακάτω βήματα.
 3. Στα αριστερά της διεύθυνσης ιστού, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος Κλείδωμα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ασφαλής σύνδεση και μετά Περισσότερες πληροφορίες.
 5. Επιλέξτε Άδειες.
 6. Στα δεξιά του στοιχείου Πρόσβαση στην τοποθεσία σας, καταργήστε την επιλογή Χρήση προεπιλογής. Στη συνέχεια, επιλέξτε Να επιτρέπεται.
 7. Επαναλάβετε τη φόρτωση της σελίδας των Χαρτών Google και κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Η τοποθεσία μου Τοποθεσία.
Safari
Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε το Safari, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες τοποθεσίας.
 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Safari και μεταβείτε στους Χάρτες Google.
 2. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Η τοποθεσία μου Τοποθεσία.
  • Θα σας ζητηθεί να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας. Επιλέξτε Να επιτρέπεται.
  • Αν εμφανίζεται η μπλε κουκκίδα και δείχνει την τοποθεσία σας, τότε οι Χάρτες έχουν ήδη άδεια τοποθεσίας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
  • Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα με την επισήμανση "Οι Χάρτες Google δεν έχουν άδεια να χρησιμοποιήσουν την τοποθεσία σας", ανανεώστε το πρόγραμμα περιήγησης.

Για να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στο Safari:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της Apple και μετά Προτιμήσεις συστήματος.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ασφάλεια και απόρρητο. Στη συνέχεια, επιλέξτε Απόρρητο.
 3. Κάτω αριστερά, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδαριάς, για να ξεκλειδωθεί.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας.
 5. Στη λίστα, επιλέξτε Safari.
 6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδαράς, για να κλειδωθεί.
Microsoft Edge
 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Microsoft Edge και μεταβείτε στους Χάρτες Google.
 2. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Η τοποθεσία μου Τοποθεσία.
  • Αν σας ζητηθεί να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας, επιλέξτε Να επιτρέπεται.
  • Αν εμφανίζεται η μπλε κουκκίδα και δείχνει την τοποθεσία σας, τότε οι Χάρτες έχουν ήδη άδεια τοποθεσίας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. 
  • Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα με την επισήμανση "Οι Χάρτες Google δεν έχουν άδεια να χρησιμοποιήσουν την τοποθεσία σας", προχωρήστε στα παρακάτω βήματα.
 3. Στα αριστερά της διεύθυνσης ιστού, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος Κλείδωμα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Άδειες για αυτόν τον ιστότοπο.
 5. Στα δεξιά της επιλογής Τοποθεσία, επιλέξτε Να επιτρέπεται.
 6. Επαναλάβετε τη φόρτωση της σελίδας των Χαρτών Google και κάντε κλικ στην επιλογή  Η τοποθεσία μου Τοποθεσία.

Περισσότεροι τρόποι για τη βελτίωση της ακρίβειας τοποθεσίας

Αν εμφανιστεί ένα σφάλμα με την επισήμανση "Η τοποθεσία σας δεν μπορεί να προσδιοριστεί" ή εξακολουθεί να εμφανίζεται λανθασμένη τοποθεσία, δείτε παρακάτω ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε:

 • Επαναλάβετε τη φόρτωση του προγράμματος περιήγησης (όπως Chrome, Firefox ή Safari).
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ισχυρή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Ελέγξτε προσεκτικά τις ρυθμίσεις αδειών του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιώντας τις παραπάνω οδηγίες.
 • Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Εντοπισμός της τοποθεσίας σας σε άλλους ιστοτόπους και εφαρμογές

Για να δείτε την τοποθεσία σας στους Χάρτες Google σε άλλους ιστοτόπους και εφαρμογές, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες θα είναι διαφορετικές:

 • Θα χρησιμοποιήσετε διαφορετικό ιστότοπο ή εφαρμογή και όχι τους Χάρτες Google.
 • Πρέπει πρώτα να εκχωρήσετε άδεια τοποθεσίας στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε και όχι στους Χάρτες Google.
 • Αν ανοίξετε το Google Chrome ή το Safari, θα βρείτε την τοποθεσία σας μόνο σε ασφαλείς ιστοσελίδες. Στη γραμμή διευθύνσεων, θα δείτε την ένδειξη https.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
76697
false
false