Vĩ độ và kinh độ

Bạn có thể tìm kiếm một vị trí bằng cách sử dụng vĩ độ và kinh độ của vị trí, cũng như nhận tọa độ của vị trí bạn đã tìm thấy trên Google Maps.

Tìm kiếm vị trí bằng cách sử dụng tọa độ của vị trí

Để tìm vị trí bằng cách sử dụng tọa độ của vị trí, chỉ cần mở Google Maps và tìm kiếm các tọa độ. Tọa độ của bạn phải ở một trong định dạng được chấp nhận trên Google Maps.

Ví dụ về các định dạng được chấp nhận:

 • Độ, phút và giây (DMS): 41° 24' 12.1674", 2° 10' 26.508"
 • Độ và phút thập phân (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
 • Độ thập phân (DDD): 41.40338, 2.17403

Nếu bạn gặp khó khăn khi định dạng tìm kiếm của mình, hãy thử các công cụ dưới đây.

 

Định dạng tìm kiếm của bạn trên Google Maps

Nếu bạn không sử dụng công cụ bên trên, đây là một số mẹo để định dạng tọa độ của bạn để chúng được chấp nhận trên Google Maps.

 • Đừng sử dụng định dạng DD:MM:SSS (ví dụ: 41:24:12.1674N 2:10:26.508W).
 • Đừng viết ký tự "d" cho độ (ví dụ: 41d 24′ 12.1674″ N 2d 10′ 26.508″ W).
 • Để tạo ra biểu tượng độ, nhấn ALT+248 (Windows, Chromebook, Linux) Shift+Option+8 (Mac).
 • Đừng sử dụng dấu phẩy để biểu thị số thập phân. Không chính xác: 41,40338, 2,17403. Chính xác: 41.40338, 2.17403.
 • Đặt vĩ độ đứng trước. Hãy liệt kê vĩ độ của bạn trước kinh độ.

Nhận tọa độ của vị trí

Việc nhận tọa độ của một vị trí là khác nhau tùy thuộc vào bạn đang sử dụng phiên bản Google Maps nào. Bạn không thể nhận tọa độ của một vị trí trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

Google Maps mới

 1. Nhấp chuột phải vào một vị trí trên bản đồ.
 2. Chọn Đây là gì?
 3. Bên dưới hộp tìm kiếm, thẻ thông tin với tọa độ sẽ xuất hiện.

Google Maps cổ điển

 1. Mở Google Maps cổ điển.
 2. Nhấp chuột phải vào một vị trí trên bản đồ.
 3. Chọn Đây là gì?
 4. Trong hộp tìm kiếm ở trên cùng của trang, tọa độ sẽ xuất hiện.