Tìm kiếm và nhận tọa độ

Bạn có thể tìm kiếm địa điểm sử dụng tọa độ theo vĩ độ và kinh độ, cũng như xem tọa độ của địa điểm bạn đã tìm thấy trên Google Maps.

Tìm kiếm địa điểm bằng cách sử dụng tọa độ theo vĩ độ và kinh độ

 1. Mở Google Maps.
 2. Nhập tọa độ của bạn vào hộp tìm kiếm. Dưới đây là ví dụ về các định dạng hợp lệ:
  • Độ, phút và giây (DMS): 41°24'12.2"Bắc 2°10'26.5"Đông
  • Độ và phút thập phân (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
  • Độ thập phân (DD): 41.40338, 2.17403
 3. Điểm đánh dấu có hình ghim sẽ hiển thị tại tọa độ.
Định dạng tìm kiếm của bạn trên Google Maps

Dưới đây là một số mẹo giúp định dạng tọa độ để chúng hoạt động trên Google Maps.

 • Sử dụng biểu tượng độ thay vì “d”: nhấn ALT+248 (Windows, Chromebook, Linux) hoặc Shift+Option+8 (Mac).
 • Sử dụng khoảng thời gian dưới dạng số thập phân, không phải dấu phẩy.
  Sai: 41,40338, 2,17403. Đúng: 41.40338, 2.17403.
 • Liệt kê tọa độ theo vĩ độ trước tọa độ theo kinh độ.
 • Kiểm tra xem số đầu tiên trong tọa độ theo vĩ độ của bạn có nằm trong khoảng từ -90 đến 90 và số đầu tiên trong tọa độ theo kinh độ của bạn có nằm trong khoảng từ -180 đến 180 hay không.

Nhận tọa độ của địa điểm

Nhận tọa độ của địa điểm bạn tìm thấy trên bản đồ bằng trình duyệt của bạn, như Chrome, Firefox hoặc Internet Explorer.

 1. Mở Google Maps.
 2. Nhấp chuột phải vào địa điểm hoặc khu vực trên bản đồ.
 3. Chọn Đây là gì?
 4. Một thẻ sẽ xuất hiện ở cuối màn hình với nhiều thông tin hơn.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Maps ở chế độ Lite, bạn sẽ không thể có được tọa độ của một địa điểm.

Bài viết này có hữu ích không?