ค้นหาหรือป้อนละติจูดและลองจิจูด

คุณสามารถค้นหาสถานที่โดยใช้พิกัด GPS ละติจูดและลองจิจูดของสถานที่นั้น รวมทั้งดูพิกัดของสถานที่ที่พบใน Google Maps แล้วได้

นอกจากละติจูดและลองจิจูดแล้ว คุณยังสามารถใช้โค้ด Plus เพื่อแชร์สถานที่โดยไม่มีที่อยู่ได้ด้วย

ป้อนพิกัดเพื่อค้นหาสถานที่

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ในช่องค้นหาที่อยู่ด้านบน ให้พิมพ์พิกัดของคุณ ตัวอย่างของรูปแบบที่ใช้ได้มีดังนี้
  • องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS): 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E
  • องศาและลิปดาทศนิยม (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
  • องศาทศนิยม (DD): 41.40338, 2.17403
 3. หมุดจะแสดงขึ้นที่พิกัดของคุณ

ดูพิกัดของสถานที่

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์ หากคุณกำลังใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะเห็นรูปสายฟ้าที่ด้านล่าง และจะไม่สามารถดูพิกัดของสถานที่ได้
 2. คลิกขวาที่สถานที่หรือพื้นที่บนแผนที่
 3. เลือกที่นี่คือที่ไหน
 4. ที่ด้านล่าง คุณจะเห็นการ์ดที่มีพิกัด

เคล็ดลับในการจัดรูปแบบพิกัด

เคล็ดลับบางอย่างในการจัดรูปแบบพิกัดเพื่อให้ใช้งานได้ใน Google Maps มีดังนี้

 • ใช้สัญลักษณ์องศาแทน "d"
 • ใช้จุดเป็นทศนิยม ไม่ใช่จุลภาค ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง: 41,40338, 2,17403 ตัวอย่างที่ถูกต้อง: 41.40338, 2.17403 
 • ป้อนพิกัดละติจูดก่อน แล้วค่อยตามด้วยพิกัดลองจิจูด
 • ตรวจสอบว่าหมายเลขแรกในพิกัดละติจูดอยู่ระหว่าง -90 ถึง 90
 • ตรวจสอบว่าหมายเลขแรกในพิกัดลองจิจูดอยู่ระหว่าง -180 ถึง 180
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร