ค้นหาและดูพิกัด

คุณสามารถค้นหาสถานที่โดยใช้พิกัดละติจูดและลองจิจูดของสถานที่นั้น รวมทั้งดูพิกัดของสถานที่ที่พบใน Google Maps แล้วได้

ค้นหาสถานที่โดยใช้พิกัดละติจูดและลองจิจูด

 1. เปิด Google Maps
 2. พิมพ์พิกัดของคุณลงในช่องค้นหา ต่อไปนี้คือตัวอย่างของรูปแบบที่ยอมรับ
  • องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS): 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E
  • องศาและลิปดาทศนิยม (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
  • องศาทศนิยม (DD): 41.40338, 2.17403
 3. หมุดจะตกลงตรงสถานที่ตามพิกัดของคุณ

จัดรูปแบบการค้นหาของคุณบน Google Maps

ถ้าคุณไม่ได้ใช้เครื่องมือดังกล่าวข้างต้น ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างในการจัดรูปแบบพิกัดของคุณเพื่อให้ใช้งานได้ใน Google Maps

 • ใช้สัญลักษณ์องศาแทน "d": กด ALT+248 (Windows, Chromebook, Linux) หรือ Shift+Option+8 (Mac)
 • ใช้จุดเป็นทศนิยม ไม่ใช่จุลภาค
  ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง: 41,40338, 2,17403 ตัวอย่างที่ถูกต้อง: 41.40338, 2.17403
 • แล้วค่อยตามด้วยพิกัดลองจิจูด
 • ตรวจสอบว่าหมายเลขแรกในพิกัดละติจูดอยู่ระหว่าง -90 ถึง 90 และหมายเลขแรกในพิกัดลองจิจูดอยู่ระหว่าง -180 ถึง 180

หากคุณกำลังมีปัญหาในการจัดรูปแบบการค้นหา ลองใช้เครื่องมือด้านล่างนี้

 

ดูพิกัดของสถานที่

ดูพิกัดของสถานที่ที่คุณพบบนแผนที่ด้วยเบราว์เซอร์ของคุณ เช่น Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer

 1. เปิด Google Maps
 2. คลิกขวาที่สถานที่หรือพื้นที่บนแผนที่
 3. เลือกที่นี่คือที่ไหน
 4. บัตรข้อมูลพร้อมด้วยพิกัดจะปรากฏใต้ช่องค้นหา