พิกัดละติจูดและลองจิจูด

คุณสามารถค้นหาสถานที่โดยใช้พิกัดละติจูดและลองจิจูด ตลอดจนสามารถรับพิกัดของสถานที่ที่พบใน Google แผนที่ได้

ค้นหาสถานที่โดยใช้พิกัด

ถ้าต้องการค้นหาสถานที่โดยใช้พิกัด ก็เพียงแค่เปิด Google แผนที่และค้นหาพิกัด พิกัดของคุณต้องอยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้บน Google แผนที่

ตัวอย่างรูปแบบที่ใช้ได้มีดังนี้

 • องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS): 41° 24' 12.1674", 2° 10' 26.508"
 • องศาและลิปดาทศนิยม (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
 • องศาทศนิยม (DDD): 41.40338, 2.17403

หากคุณกำลังมีปัญหาในการจัดรูปแบบการค้นหา ลองใช้เครื่องมือด้านล่างนี้

 

จัดรูปแบบการค้นหาของคุณบน Google แผนที่

ถ้าคุณไม่ได้ใช้เครื่องมือดังกล่าวข้างต้น ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างในการจัดรูปแบบพิกัดของคุณเพื่อให้ใช้งานได้ใน Google แผนที่

 • อย่าใช้รูปแบบ DD:MM:SSS (ตัวอย่าง: 41:24:12.1674N 2:10:26.508W)
 • อย่าเขียน "d" แทนองศา (ตัวอย่าง: 41d 24′ 12.1674″ N 2d 10′ 26.508″ W)
 • ถ้าต้องการสร้างสัญลักษณ์องศา ให้กด ALT+248 (Windows, Chromebook, Linux) Shift+Option+8 (Mac)
 • อย่าใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นจุดทศนิยม ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง: 41,40338, 2,17403 ตัวอย่างที่ถูกต้อง: 41.40338, 2.17403
 • ใส่ละติจูดก่อน แล้วค่อยตามด้วยพิกัดลองจิจูด

รับพิกัดของสถานที่

การรับพิกัดของสถานที่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Google แผนที่ที่คุณใช้ คุณไม่สามารถรับพิกัดของสถานที่บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้

Google แผนที่ใหม่

 1. คลิกขวาที่สถานที่บนแผนที่
 2. เลือกที่นี่คือที่ไหน
 3. บัตรข้อมูลพร้อมด้วยพิกัดจะปรากฏใต้ช่องค้นหา

Google แผนที่แบบคลาสสิก

 1. เปิด Google แผนที่แบบคลาสสิก
 2. คลิกขวาที่สถานที่บนแผนที่
 3. เลือกที่นี่คือที่ไหน
 4. พิกัดจะปรากฏขึ้นในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้า