ค้นหาและดูพิกัด

คุณสามารถค้นหาสถานที่โดยใช้พิกัดละติจูดและลองจิจูดของสถานที่นั้น รวมทั้งดูพิกัดของสถานที่ที่พบใน Google Maps แล้ว

ค้นหาสถานที่โดยใช้พิกัดละติจูดและลองจิจูด

หากต้องการค้นหาสถานที่บน Google Maps โดยใช้พิกัดละติจูดและลองจิจูด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Google Maps
 2. ในช่องค้นหาที่ด้านบน ให้พิมพ์พิกัดของคุณ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของรูปแบบที่ใช้ได้
  • องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS): 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E
  • องศาและลิปดาทศนิยม (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
  • องศาทศนิยม (DD): 41.40338, 2.17403
 3. หมุดจะแสดงที่พิกัด

ดูพิกัดของสถานที่

หากต้องการดูพิกัดของสถานที่บน Google Maps ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Google Maps
 2. คลิกขวาที่สถานที่หรือพื้นที่บนแผนที่
 3. เลือกที่นี่คือที่ไหน
 4. จะมีบัตรปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอพร้อมข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะไม่สามารถดูพิกัดของสถานที่ได้

เคล็ดลับในการจัดรูปแบบพิกัด

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างในการจัดรูปแบบพิกัดของคุณเพื่อให้ใช้งานได้ใน Google Maps

 • ใช้สัญลักษณ์องศาแทน "d"
 • ใช้จุดเป็นทศนิยม ไม่ใช่จุลภาค
  ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง: 41,40338, 2,17403 ตัวอย่างที่ถูกต้อง: 41.40338, 2.17403
 • ป้อนพิกัดละติจูดก่อน แล้วค่อยตามด้วยพิกัดลองจิจูด
 • ตรวจสอบว่าหมายเลขแรกในพิกัดละติจูดอยู่ระหว่าง -90 ถึง 90 และหมายเลขแรกในพิกัดลองจิจูดอยู่ระหว่าง -180 ถึง 180
บทความนี้มีประโยชน์ไหม