Khám phá toạ độ hoặc tìm theo vĩ độ và kinh độ

Để tìm kiếm một địa điểm, hãy nhập tọa độ GPS theo vĩ độ và kinh độ trên Google Maps. Bạn cũng có thể tìm tọa độ của những địa điểm mà bạn đã tìm thấy trước đó. 

Ngoài kinh độ và vĩ độ, bạn có thể sử dụng Plus Code để chia sẻ một địa điểm không có địa chỉ.

Nhập tọa độ để tìm một địa điểm

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Nhập toạ độ vào hộp tìm kiếm. Dưới đây là ví dụ về các định dạng hợp lệ:
  • Độ thập phân (DD): 41.40338, 2.17403
  • Độ, phút và giây (DMS): 41°24'12,2"N 2°10'26,5"E
  • Độ và phút thập phân (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418

Nhận tọa độ của một địa điểm

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps
 2. Nhấp chuột phải vào địa điểm hoặc khu vực đó trên bản đồ.
  • Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện. Bạn có thể tìm thấy vĩ độ và kinh độ ở định dạng thập phân ở trên cùng.
 3. Để tự động sao chép toạ độ, hãy nhấp chuột trái vào vĩ độ và kinh độ.

Định dạng tọa độ

Để định dạng toạ độ sao cho Google Maps có thể đọc được, hãy sử dụng độ thập phân ở định dạng sau:

 • Chính xác: 41.40338, 2.17403
 • Không chính xác: 41,40338, 2,17403

Thông tin hữu ích:

 • Liệt kê vĩ độ trước kinh độ.
 • Kiểm tra xem số đầu tiên trong tọa độ theo vĩ độ của bạn có nằm trong khoảng từ -90 đến 90 hay không.
 • Kiểm tra xem số đầu tiên trong tọa độ theo kinh độ của bạn có nằm trong khoảng từ -180 đến 180 hay không.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính