Tìm hoặc nhập vĩ độ và kinh độ

Để tìm kiếm một địa điểm, hãy nhập tọa độ GPS theo vĩ độ và kinh độ trên Google Maps. Bạn cũng có thể tìm tọa độ của những địa điểm mà bạn đã tìm thấy trước đó. 

Ngoài kinh độ và vĩ độ, bạn có thể sử dụng Plus Code để chia sẻ một địa điểm không có địa chỉ.

Nhập tọa độ để tìm một địa điểm

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Nhập tọa độ vào hộp tìm kiếm. Dưới đây là ví dụ về các định dạng hợp lệ:
 • Độ, phút và giây (DMS): 41°24'12,2"N 2°10'26,5"E
 • Độ và phút thập phân (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
 • Độ thập phân (DD): 41.40338, 2.17403

  3. Bạn có thể tìm thấy ghim tại tọa độ.

Nhận tọa độ của một địa điểm

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps
 2. Nhấp chuột phải vào địa điểm hoặc khu vực trên bản đồ.
 3. Để tự động sao chép tọa độ, hãy chọn vĩ độ và kinh độ.

Định dạng tọa độ

Định dạng tọa độ để chúng hoạt động trên Google Maps:

 • Sử dụng ký hiệu độ thay vì chữ "d".
 • Sử dụng dấu chấm làm dấu tách chữ số thập phân, không phải dấu phẩy. 
  • Chính xác: 41.40338, 2.17403
  • Không chính xác: 41,40338, 2,17403
 • Liệt kê tọa độ theo vĩ độ trước tọa độ theo kinh độ.
 • Kiểm tra xem số đầu tiên trong tọa độ theo vĩ độ của bạn có nằm trong khoảng từ -90 đến 90 hay không.
 • Kiểm tra xem số đầu tiên trong tọa độ theo kinh độ của bạn có nằm trong khoảng từ -180 đến 180 hay không.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
76697
false