Kontrolin ang pagsasama ng access point sa Mga serbisyo ng lokasyon ng Google

Para mapahusay ang Mga serbisyo ng lokasyon at matantya ang lokasyon ng device, gumagamit ang Google ng impormasyon ng Wi-Fi na bino-broadcast sa publiko mula sa mga wireless na access point at GPS, cell tower, at data ng sensor. Limitado ang data na ito sa impormasyon tungkol sa mismong wireless na access point, kabilang ang lokasyon nito.

Para matulungan ang mga app tulad ng Google Maps na gumana nang mas maayos, puwede mong hayaan ang Mga serbisyo ng lokasyon ng Google na gamitin ang iyong access point ng Wi-Fi. 

Paano ko io-opt out ang aking access point sa Mga serbisyo ng lokasyon ng Google?

Para mag-opt out, baguhin ang SSID (pangalan) ng iyong access point ng Wi-Fi (ang pangalan ng wireless network mo) para magtapos ito sa "_nomap." Halimbawa, kung "12345" ang iyong SSID, gagawin mo itong "12345_nomap."

Maghanap ng mga partikular na hakbang para sa iyong access point

Kung nakuha mo sa iyong ISP ang access point mo, makipag-ugnayan sa iyong ISP para sa mga hakbang. Kung hindi, tingnan ang website ng manufacturer ng iyong access point:

Sundin ang mga pangkalahatang hakbang para sa maraming access point

  1. Gumawa ng pisikal na koneksyon sa pagitan ng iyong access point at computer gamit ang Ethernet cable.
  2. Hanapin ang default na gateway ng iyong koneksyon:
    • Sa Windows, i-type ang "ipconfig" sa command prompt (sa Start menu).
    • Sa Mac OS, i-type ang "ifconfig" sa command prompt.
    • Sa Linux, i-type ang "ifconfig" sa command prompt.
  3. Pagkatapos mong makuha ang default na gateway (192.168.0.1 ang hitsura nito), i-type ito sa address bar ng iyong web browser, tulad ng Chrome o Firefox. Dadalhin ka ng hakbang na ito sa control panel ng iyong access point.
  4. Kung hihilingin sa iyong mag-sign in ka sa mga kontrol ng access point mo, ilagay ang tamang username at password. Tingnan ang mga tagubiling kasama ng iyong access point.

Pagkatapos mong palitan ang iyong SSID, kumonekta ulit sa network gamit ang bagong pangalan nito. Puwede mong gawin ang hakbang na ito mula sa anumang device na gumagamit ng Wi-Fi, tulad ng iyong laptop o mobile phone. Kung may password ang iyong network, gamitin ang parehong password.

Para makatulong na matiyak na maisusumite kaagad sa Google ang binago mong SSID, buksan ang Google Maps sa isang Android device na naka-on ang Wi-Fi. Para magtakda ng lokasyong malapit sa iyong access point ng Wi-Fi, i-tap ang Aking lokasyon Lokasyon.

Maaalis ba ang aking access point sa iba pang Serbisyo ng lokasyon?

Hiwalay na nagpapatakbo ang bawat provider ng serbisyo ng Lokasyon. Makikita ng ibang provider ang paraan ng pag-opt out gamit ang SSID. Hinihikayat namin ang ibang provider na kilalanin ang tag na "_nomap" bilang paraan ng pag-opt out sa pagkakasama sa isang server ng Lokasyon.

Paano ko ise-secure ang aking wireless network gamit ang malakas na pag-encrypt ng password?

Bukod pa sa pag-aalis ng iyong access point sa mga serbisyo ng lokasyon ng Google, makakahanap ka ng mga tip sa kung paano i-secure ang wireless network mo gamit ang malakas na pag-encrypt ng password sa Google Safety Center.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?