Pomiar i obliczanie odległości

W Mapach Google możesz mierzyć odległości między dwoma lub większą liczbą punktów na mapie, na przykład między dwoma miastami.

Mierzenie odległości między punktami

  1. Otwórz Mapy Google.
  2. W polu wyszukiwania kliknij , by oczyścić mapę.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy punkt początkowy.
  4. Kliknij Zmierz odległość.
  5. Kliknij w dowolnym miejscu na mapie, by utworzyć ścieżkę, której długość chcesz zmierzyć. Klikaj, by dodawać kolejne punkty pomiarowe.
  6. [Opcjonalnie] Możesz też przeciągać punkty, jeśli chcesz zmienić ich położenie, lub usuwać je kliknięciem.
  7. Pod polem wyszukiwania wyświetla się całkowity dystans w kilometrach i milach.

Gdy skończysz, kliknij na karcie poniżej pola wyszukiwania lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i wybierz Wyczyść wynik pomiaru.

Uwaga: w wersji uproszczonej Map nie można mierzyć odległości między punktami.
Czy ten artykuł był pomocny?