Pomiar i obliczanie odległości

W Mapach Google możesz mierzyć odległości między dwoma lub większą liczbą punktów na mapie, na przykład między dwoma miastami.

Mierzenie odległości między punktami

Aby sprawdzić odległość między punktami w nowych Mapach Google, skorzystaj z menu wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

 1. Otwórz Mapy Google i kliknij X w polu wyszukiwania, by wyczyścić mapę.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy punkt początkowy.
 3. Kliknij Zmierz odległość.
   Jeśli nie widzisz opcji Zmierz odległość, wykonaj inne instrukcje podane na dole strony.
 4. Kliknij dowolne miejsce na mapie, by utworzyć ścieżkę, której długość chcesz zmierzyć. Klikaj, by dodawać kolejne punkty pomiarowe.
 5. Możesz też przeciągać punkty, jeśli chcesz zmienić ich położenie, lub usuwać je kliknięciem.
 6. Pod polem wyszukiwania wyświetla się całkowity dystans w kilometrach i milach.

Gdy zakończysz pomiary, kliknij na karcie pod polem wyszukiwania lub kliknij prawym przyciskiem myszy mapę i wybierz Wyczyść wynik pomiaru.

Inne instrukcje

Jeśli powyższe instrukcje nie działają, możliwe, że korzystasz z klasycznej wersji Map. W takim przypadku wykonaj te czynności:

Mierzenie odległości w klasycznych Mapach Google

Aby zmierzyć odległość między punktami w klasycznych Mapach Google, musisz najpierw włączyć funkcję pomiaru odległości.

Włączanie pomiaru odległości:

 1. Otwórz klasyczne Mapy Google.
 2. Kliknij link Laboratorium Map Google u dołu na lewym panelu.
 3. Kliknij przycisk Włącz obok „Narzędzie pomiaru odległości”.
 4. Kliknij Zapisz zmiany.

Mierzenie odległości między punktami:

 1. Otwórz klasyczne Mapy Google.
 2. Kliknij ikonę linijki w lewym dolnym rogu mapy.
 3. Kliknij na mapie punkt początkowy. Klikaj, by dodawać kolejne punkty pomiarowe.
 4. Między dwoma punktami na mapie pojawi się czerwona ścieżka, a odległość będzie widoczna w lewym panelu.